Työkaluja ja voimavaroja arkeen vanhemmille.

HETKI-ryhmätoimintamalli

Hetki-ryhmä on tarkoitettu vanhemmille, jotka kokevat lapsensa käyttäytymisen kuormittavan perhettä. Lapsella on lisäksi tuen tarve, joka johtuu kehitysvammaisuudesta tai autismikirjon piirteistä.

Hetki-ryhmä antaa lasten haastavasta käyttäytymisestä kuormittuneille vanhemmille keinoja myönteiseen vuorovaikutukseen, tunteiden säätelyyn ja rajojen asettamiseen. Voimaantumista tuetaan itsemyötätunnon ja hyvinvoinnin teemojen avulla.

Toiminnan tavoitteena on vähentää ja ennaltaehkäistä lapsen haastavaa käyttäytymistä sekä voimauttaa vanhempia.

Rinnekodin toteuttaman ja Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA) rahoittaman Hetki-kehittämishankkeen (2017–2019) tuloksena on kehitetty ryhmätoimintamalli vanhemmille, joilla on haastavasti käyttäytyvä kehitysvammainen lapsi.

Hetki-ryhmämallin tukena on Opas haastavasti käyttäytyvän kehitysvammaisen lapsen vanhempien tukemiseen.  Oppaan tekijät ovat Jael Virtanen ja Varpu Tyyskä-Korhonen. Oppaan on rahoittanut Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA). Rinnekodin Hetki-hankkeen julkaisema opas on suunniteltu yhteistyössä Helsingin yliopiston Erityispedagogiikan Vaativan erityisen tuen tutkimusryhmän kanssa 2019.

Hetki-hankkeessa kehitytellyn Hetki-ryhmätoimintamallin nimi tulee sanoista helpotusta ja tukea kehitysvammaisen lapsen käyttäytymishaasteisiin, interventio.

Lataa pdf tästä linkistä.
Hetki-ryhmämalli

Koulutusmateriaalit

Täältä voit ladata Hetki-materiaalit teemoittain. 1–4 kertojen materiaaleissa perehdytään lapsen ja vanhemman väliseen vuorovaikutukseen. Kerroilla 5–7 käsitellään vanhemman jaksamista ja hyvinvointia. 8. kerran yhteenvedossa kerrataan kaikki aiemmat teemat.

 1. Lapsen haastava käyttäytyminen (pdf)
 2. Tunnetaidot kasvatuksessa (pdf)
 3. Yhteyden rakentaminen ja jaettu ilo (pdf)
 4. Oppimisen edellytykset ja rajojen asettaminen (pdf)
 5. Vanhemman jaksaminen (pdf)
 6. Itsemyötätunto (pdf)
 7. Hyvinvointi (pdf)
 8. Yhteenveto (pdf)

Hetki-ryhmätoiminnan toteuttamisen ja kehittämisen tukena on järjestötoimijoista ja tutkijoista koostuva taustaryhmä.

Valtakunnalliset Hetki-ryhmät vuonna 2024:

Kenelle ryhmä on tarkoitettu: Valtakunnallinen Hetki-ryhmä on tarkoitettu vanhemmille, jotka kokevat lapsensa käyttäytymisen kuormittavan perhettä. Lapsella on lisäksi tuen tarve, joka johtuu kehitysvammaisuudesta tai autismikirjon piirteistä. Tervetuloa mukaan ilman kunta- tai diagnoosirajoja.

Tavoite: Hetki-ryhmän tavoitteena on vertaistuen ja ohjatun keskustelun avulla auttaa löytämään lasten haastavasta käyttäytymisestä kuormittuneille vanhemmille keinoja myönteiseen vuorovaikutukseen, tunteiden säätelyyn ja rajojen asettamiseen. Voimaantumista tuetaan itsemyötätunnon ja hyvinvoinnin teemojen avulla.
Ryhmässä saat tietoa Hetki-teemoista ryhmän ammattilaisten alustuksista, tehtäviä pohdittavaksi sekä mahdollisuuden vertaiskeskusteluun toisten vanhempien kanssa. Ryhmässä vertaistuellinen keskustelu yhdistetään tutkimusperustaiseen tietoon jokaisella kerralla esiteltävästä teemasta.

Hetki-teemat:

 1. Haastava käyttäytyminen
 2. Tunnetaidot kasvatuksessa
 3. Lapsen ja vanhemman vuorovaikutussuhde
 4. Oppimisen edellytykset ja rajojen asettaminen
 5. Vanhemman jaksaminen
 6. Itsemyötätunto ja hyvinvointi

Toteutustapa: Ryhmä kokoontuu kerran viikossa 1,5 tunnin ajan. Kokoontumiskertoja on yhteensä kuusi ja ne toteutetaan Teams-alustalla verkossa. Kuusi ryhmäkertaa muodostaa toisiaan tukevan kokonaisuuden, ja siksi toivomme sinun osallistuvan kaikkiin kuuteen kertaan. Ryhmään osallistuminen edellyttää tietokonetta tai mobiililaitetta, jossa on kamera ja mikrofoni. Ryhmä on osallistujalle maksuton.

 

Aika ja kohderyhmä:

 • Murrosikäisten (n. 13–25-vuotiaiden) lasten ja nuorten vanhemmat 5.3.-9.4.2024, tiistaisin klo 17.30–19, verkossa Teams-alustalla

Lue lisää murrosikäisten lasten ja nuorten vanhemmille suunnatusta Valtakunnallisesta Hetki-ryhmästä (siirry sivulle) Hetki-ryhmä murrosikäisten lasten ja nuorten vanhemmille

 

 • Alakouluikäisten (n. 6–13-vuotiaden) lasten ja nuorten vanhemmat 3.9.-8.10.2024, tiistaisin klo 17.30–19, verkossa Teams-alustalla

Lue lisää alakouluikäisten lasten ja nuorten vanhemmille suunnatusta Valtakunnallisesta Hetki-ryhmästä (siirry sivulle) Hetki-ryhmä alakouluikäisten vanhemmille

 

Kummassakin ryhmässä on kuusi kokoontumiskertaa ja toivomme sinun osallistuvan kaikkiin kertoihin.

Ilmoittautuminen:

(siirry sivulle)
ilmoittautumislomake

Ilmoittautuminen päättyy 1,5 viikkoa ennen Hetki-ryhmän alkua tai ryhmän tullessa täyteen.

Ryhmään mahtuu noin 14 osallistujaa.

 

Lisätiedot:

Taina Koivunen-Kutila

taina.koivunen-kutila@tukiliitto.fi

040-5268 272

Lämpimästi tervetuloa mukaan!

Ryhmät järjestää Kehitysvammaisten Tukiliitto ry.