Työkaluja ja voimavaroja arkeen vanhemmille. Sivua päivitetään.

Rinnekodin toteuttaman ja Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA) rahoittaman Hetki-kehittämishankkeen (2017–2019) tuloksena on kehitetty ryhmätoimintamalli vanhemmille, joilla on haastavasti käyttäytyvä kehitysvammainen lapsi.

Hetki-hankkeen nimi tulee sanoista helpotusta ja tukea kehitysvammaisen
lapsen käyttäytymishaasteisiin, interventio.

HETKI-ryhmämalli

Hetki-ryhmä tarjoaa kehitysvammaisten ja autismikirjon lasten vanhemmille työkaluja ja voimavaroja arkeen.

Hetki-ryhmä antaa lasten haastavasta käyttäytymisestä kuormittuneille vanhemmille keinoja myönteiseen vuorovaikutukseen, tunteiden säätelyyn ja rajojen asettamiseen. Voimaantumista tuetaan itsemyötätunnon ja hyvinvoinnin teemojen avulla.

Toiminnan tavoitteena on vähentää ja ennaltaehkäistä lapsen haastavaa käyttäytymistä sekä voimauttaa vanhempia.

Hetki-ryhmämallin tukena on Opas haastavasti käyttäytyvän kehitysvammaisen lapsen vanhempien tukemiseen.  Oppaan tekijät ovat Jael Virtanen ja Varpu Tyyskä-Korhonen. Oppaan on rahoittanut Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA). Rinnekodin Hetki-hankkeen julkaisema opas on suunniteltu yhteistyössä Helsingin yliopiston Erityispedagogiikan Vaativan erityisen tuen tutkimusryhmän kanssa. 2019. Lataa pdf tästä linkistä.
Hetki-ryhmämalli

Koulutusmateriaalit

Täältä voit ladata Hetki-materiaalit teemoittain. 1–4 kertojen materiaaleissa perehdytään lapsen ja vanhemman väliseen vuorovaikutukseen. Kerroilla 5–7 käsitellään vanhemman jaksamista ja hyvinvointia. Viimeisellä 8. kerralla kerrataan kaikki aiemmat teemat, ja vanhemmilla on mahdollisuus toivoa syventymistä johonkin tiettyyn aihepiiriin

  1. Lapsen haastava käyttäytyminen (pdf)
  2. Tunnetaidot kasvatuksessa (pdf)
  3. Yhteyden rakentaminen ja jaettu ilo (pdf)
  4. Oppimisen edellytykset ja rajojen asettaminen (pdf)
  5. Vanhemman jaksaminen (pdf)
  6. Itsemyötätunto (pdf)
  7. Hyvinvointi (pdf)
  8. Yhteenveto (pdf)

 

Hetki-ryhmätoiminnan toteuttamisen ja kehittämisen tukena on järjestöjen ammattilaisista ja tutkijoista koostuva taustaryhmä.