Digikaveri

Huomio! Meillä on uusi nettiosoite: www.kaveritoiminta.fi
Tutustu toimintaamme siellä!

Mitä digikaveruus on?

 • Valtakunnallista vapaaehtoistoimintaa.
 • Toiseen ihmiseen tutustumista. Yhteydenpito tapahtuu soittamalla, viestittelemällä ja videopuheluilla.
 • Yhdenvertaista ja vastavuoroista kaveruutta, jossa toisella kaverilla on kehitysvamma ja toisella ei.
 • Vuorovaikutustaitojen harjoittelua.
 • Ennakkoluulojen rikkomista ja keino ehkäistä yksinäisyyttä!
 • Lue lisää miksi kaveritoimintamme on olemassa, eli toiminnan tavoitteista.

Digikaveruudessa kaksi vapaaehtoista tutustuu ja pitää toisiinsa yhteyttä digitaalisten yhteydenpitovälineiden avulla. Toisella vapaaehtoisella on kehitysvamma tai muu vastaava tuen tarve ja toisella ei.  Kaverukset voivat olla eri paikkakunnilta, sillä digikaveruudessa kohdataan vain diginä.

Aivan kuten alkuperäisessäkin kaveritoiminnassa, digikaveruus ei ole tukihenkilötoimintaa. Digikaveruuden on tarkoitus olla yhdenvertaista vapaaehtoistoimintaa, jossa kumpikin antaa toiselle aikaa, ottaa vastuuta yhteydenpidosta ja haluaa tutustua henkilöön, johon arjessa voisi muuten olla hankala tutustua. Tuomme ihmisiä yhteen!

Kenelle digikaveruus on tarkoitettu?

 • Kaikille 16 vuotta täyttäneille. Digikaveruudessa ei ole yläikärajaa!
 • Henkilöille, joilla on kehitysvamma tai vastaava tuen tarve.
 • Henkilöille, joilla ei ole ymmärtämisen tuen tarvetta.
 • Kaikille, jotka haluavat tutustua itsestään erilaiseen ihmiseen ja joilla on digikaveruuteen tarvittavat taidot sekä välineet.

Mitä taitoja ja välineitä digikaveruuteen tarvitaan?

 • Oma puhelinnumero.
 • Sähköpostiosoite.
 • Älylaite ja taitoja käyttää sitä.
 • Älylaitteeseen asennettu sovellus, jolla onnistuu videoyhteys, esimerkiksi WhatsApp.
 • Kykyä kommunikoida puheella.
 • Riittävä suomen kielen kirjoitus- ja lukutaito.
 • Tarvittaessa taustatukihenkilö kotiarjessa.

Kauanko digikaveruus kestää?

 • Digikaverina toimiminen on määräaikaista.
 • Digikaveruuteen sitoudutaan kuudeksi kuukaudeksi tai vuodeksi kerrallaan.
 • Kaverikauden kesto sovitaan kaveriparikohtaisesti.

Mitä tukea vapaaehtoinen digikaveri saa?

 • Haastattelu. Jokainen vapaaehtoinen haastatellaan yksitellen. Pääset tutustumaan työntekijään, voit esittää kysymyksiä toiminnasta ja saat lisää tietoa. Haastattelu tapahtuu videoyhteydellä.
 • Koulutus. Jokaiselle digikaverille järjestetään yksilöllinen koulutus. Kertaamme vapaaehtoistoiminnan ja yhdenvertaisen kaveritoiminnan periaatteet. Koulutuksessa käymme läpi myös toiminnan tavoitteita ja käytänteitä. Pohdimme yhdessä vapaaehtoisen roolia ja annamme vinkkejä tutustumiseen ja yhteydenpitoon.
 • Materiaalia. Jokainen vapaaehtoinen saa materiaalia yhteydenpidon ja vuorovaikutuksen tueksi.
 • Työntekijöiden tuki. Työntekijämme on mukana, kun tapaat digikaverisi ensimmäisen kerran. Seuraamme tutustumisen etenemistä sekä tarjoamme siihen tukea ja vinkkejä.
 • Kohtaa mut -tilaisuudet. Jokaisella digikaverilla on mahdolllisuus osallistua yhteisiin Kohtaa mut -tilaisuuksiin netissä. Näissä tilaisuuksissa pääset näkemään muita vapaaehtoisia ja tekemään jotain kivaa yhdessä.
 • Digitreenit. Verkossa toteuttavissa digitreeneissä keskustellaan ryhmässä, kerrataan ja jaetaan vinkkejä digitaalisesta vuorovaikutuksesta ja yhteydenpidosta. Digitreenit ovat luotu erityisesti tukea tarvitsevien vapaaehtoisten tarpeisiin.
 • Kaverikauden päättyessä sinulla on mahdollisuus pohtia digikaveruuden antia tuetusti yhdessä työntekijän kanssa.
 • Voit lukea lisää aiheesta kaveritoiminnan sivujen tuki -osuudesta.

Kuinka haen ja pääsen digikaveriksi?

 • Hae digikaveriksi täyttämällä sähköinen hakulomake!
 • Työntekijämme ottaa sinuun yhteyttä ja sopii haastattelun. Haastattelu tapahtuu videoyhteydellä.
 • Kun sinulle on löytymässä sopiva digikaveri, pidämme sinulle videoyhteydellä koulutuksen.
 • Kun tapaat digikaveriparisi ensimmäisen kerran, työntekijä on videopuhelussa myös mukana.
 • Näiden jälkeen tutustuminen ja yhteydenpitonne voi alkaa!

Mitä muuta minun on hyvä tietää?

 • Digikaverina on tarkoitus pitää yhteyttä kaveripariin viikottain.
 • Digikaveria on tarkoitus tavata kasvotusten videoyhteydellä kerran kuukaudessa.
 • Me kaveritoiminnassa uskomme, että yhdenvertainen kaveruus on mahdollista!
 • Tiedämme, että toimiessaan kaverina toiselle, saa myös itse paljon!
 • Digikaveruudesta ei makseta korvauksia, eikä toimintaan liity jäsenmaksuja.
 • Vapaaehtoistoimintamme periaatteet (PDF)
 • Yhdenvertaisuuden periaatteemme (PDF)
 • Kohtaamisen periaatteemme (PDF)

Piirroskuvassa kännykkä, jossa käynnissä videopuhelu

 

”Tärkeää on ollut kaveruus ja mahdollisuus, että tällaisena keväänä on ollut joku, jonka kanssa soitella.” @BestBuddiesFIN

 

 

Lisätietoja toiminnastamme saat kaveritoiminnan työntekijöiltä.