Ammattilaisille

Tarjoamme ammattilaisille verkkokoulutuksia eri teemoista ja tukea omaan työhön

Järjestämme verkkokoulutuksia perheitä kohtaaville ammattilaisille kaksi kertaa vuodessa. Verkkokoulutukset on tarkoitettu kaikille perheitä työssään kohtaaville ammattilaisille, ammattilaistiimeille ja työyhteisöille. Koulutus sopii hyvin myös opiskelijoille tai opiskelijatiimeille. Voit osallistua koulutukseen itsenäisesti tai työyhteisön kesken. Neljäosaisen koulutuskokonaisuuden aiheet ovat:

  • Harvinainen ja perinnöllinen sairaus perheessä,
  • Vahvistu vanhempana,
  • Lapsen osallisuus ja
  • Erityinen sisaruus.

Koulutuskokonaisuuden suorittaminen:
Voit hakeutua näihin kaikkiin koulutuksiin tai hakeutua vain tiettyyn koulutukseen. Kaikkiin koulutuskokonaisuuden osiin (Erityinen sisaruus, Vahvistu vanhempana, Lapsen osallisuus ja Harvinainen ja perinnöllinen sairaus perheessä) on yksi yhteinen hakulomake, millä ilmoittaudutaan kuhunkin aihekokonaisuuteen.

  • Koulutus kestää 3 viikkoa
  • Työaikaa suorittamiseen kuluu noin 3 tuntia/viikko (materiaaleihin perehtyminen, keskustelu koulutuksen muiden osallistujien kanssa ja viikon teeman tehtävän tekeminen), eli yhteensä noin 9 tuntia/koulutuskokonaisuus.
  • Osallistua voi itsenäisesti tai yhdessä työyhteisön kesken
  • Koulutus soveltuu hyvin myös alan opiskelijoille
  • Koulutus on maksuton ja se toteutetaan verkossa.

Verkkokoulutus perheitä kohtaaville ammattilaisille:
Erityinen sisaruus 30.8. – 19.9.2021
Koulutuksen lähtökohtana on vammaisten lasten sisarusten ja heidän perheidensä kohtaaminen sekä sisarusten ja heidän perheidensä tarpeista lähtevä työskentely. Maksuton verkkokoulutuksemme perheitä työssään kohtaaville ammattilaisille sopii myös opiskelijoille. Lue lisää sivulta (siirry sivulle)
Erityinen sisaruus -verkkokoulutus ammattilaisille

Verkkokoulutus perheitä kohtaaville ammattilaisille:
Harvinainen ja perinnöllinen sairaus perheessä  27.9. – 17.10.2021
Tietoa harvinaisiin ja perinnöllisiin sairauksiin liittyvistä teemoista. Koulutuksessa viikoittain vaihtuvat teemat ovat tieto, kohtaaminen ja tuki – mitä harvinaisuudesta ja perinnöllisyydestä on tärkeää tietää ja ymmärtää, mitä harvinaista sairautta sairastavan henkilön ja hänen läheistensä kohtaamisessa on oleellista huomioida, millaista tukea perheet tarvitsevat ja mistä sitä voi löytää. Lue lisää sivulta (siirry sivulle) Harvinainen ja perinnöllinen sairaus perheessä -verkkokoulutus ammattilaisille  

Verkkokoulutus perheitä kohtaaville ammattilaisille:
Lapsen osallisuus 25.10 – 14.11.2021

Maksuton verkkokoulutuksemme kaikille perheitä työssään kohtaaville ammattilaisille sopii myös opiskelijoille. Koulutus tarjoaa tietoa vammaisen lapsen osallisuudesta ja sen oikeudellisesta perustasta, sekä käytännön vinkkejä puhetta tukevien ja korvaavien menetelmien käyttöön. Lue lisää sivulta (siirry sivulle) Lapsen osallisuus

Verkkokoulutus perheitä kohtaaville ammattilaisille:
Vahvistu vanhempana 22.11. – 12.12.2021
Kohtaatko työssäsi perheitä, joissa vanhemmalla on tuentarvetta oppimisessa ja ymmärryksessä, esimerkiksi kehitysvammasta johtuen? Koulutuksessa saat tietoa ja käytännön keinoja näiden perheiden kohtaamiseen. Maksuton verkkokoulutuksemme perheitä työssään kohtaaville ammattilaisille sopii myös opiskelijoille. Lue lisää sivulta (siirry sivulle) Vahvistu vanhempana -verkkokoulutus ammattilaisille

Voit hakea kaikkiin koulutuksiin samalla
sähköisellä lomakkeella.

Ilmoittautuminen syksyn koulutuksiin toukokuussa 2021.

Koulutukset järjestetään Opintokeskus Siviksen It’s Learning -alustalla. Sinulle lähetetään hakuajan päätyttyä ohjeet ja tunnukset, joilla koulutukseen ja verkkoalustaan pääsee mukaan.

Olemme mukana Perheet keskiöön! -hankkeessa (Lskl)

Tukiliitto on mukana Lastensuojelun Keskusliiton Perheet keskiöön -hankkeessa. Siinä edistämme yhdessä muiden järjestöjen kanssa perheiden kokemustiedon ja järjestöjen tarjonnan hyödyntämistä alueellisessa ja valtakunnallisessa perhekeskustoiminnassa. Tästä lisätietoa THL:n perhekeskuksen sivuilla. Osallistumme mm. eri tilaisuuksiin ja toteutamme kartoituksia, koulutustilaisuuksia tai työpajoja.

Perheet keskiöön! -järjestöagenttina Tukiliitossa toimii Sirpa Mäkinen, jonka työaluetta on Etelä-Pohjanmaa, Kanta-Häme ja Pirkanmaa. Sirpa tarjoaa eri tavoin tukea ja sparrausta perhekeskuskehittämiseen liittyvissä kysymyksissä. Lisäksi Sirpa osallistuu sähköisen perhekeskuksen kehittämistyöhön ja syksyn 2021 perheille suunnatun osallisuuskyselyn toteutukseen. Voit ilmoittautua mukaan Perheet keskiöön! -Osallisuusviikon 13.-19.9. kumppaniksi täältä. (Linkki aukeaa Lastensuojelun keskusliiton Osallisuus perhekeskuksissa -sivulle.)

Opintokeskus Siviksen logo tekstinäperheet keskiöön -logo