Verkkokoulutuksia ammattilaisille

Tarjoamme ammattilaisille verkkokoulutuksia eri teemoista ja tukea omaan työhön.

Järjestämme verkkokoulutuksia perheitä kohtaaville ammattilaisille.

Verkkokoulutukset on tarkoitettu kaikille perheitä työssään kohtaaville ammattilaisille, ammattilaistiimeille ja työyhteisöille. Koulutus sopii hyvin myös opiskelijoille tai opiskelijatiimeille. Voit osallistua koulutukseen itsenäisesti tai työyhteisön kesken. Viisiosaisen koulutuskokonaisuuden aiheet ovat:

  • Harvinainen ja perinnöllinen sairaus perheessä,
  • Vahvistu vanhempana,
  • Lapsen osallisuus,
  • Erityinen sisaruus ja
  • Murrosikä ja vuorovaikutus

Koulutuskokonaisuuden suorittaminen:
Voit hakeutua näihin kaikkiin koulutuksiin tai hakeutua vain tiettyyn koulutukseen. Kaikkiin koulutuskokonaisuuden osiin (Erityinen sisaruus, Vahvistu vanhempana, Lapsen osallisuus, Harvinainen ja perinnöllinen sairaus perheessä ja Murrosikä ja vuorovaikutus) on yksi yhteinen hakulomake, millä ilmoittaudutaan kuhunkin aihekokonaisuuteen.

  • Koulutus kestää 3 viikkoa
  • Työaikaa suorittamiseen kuluu noin 3 tuntia/viikko (materiaaleihin perehtyminen, keskustelu koulutuksen muiden osallistujien kanssa ja viikon teeman tehtävän tekeminen), eli yhteensä noin 9 tuntia/koulutuskokonaisuus.
  • Osallistua voi itsenäisesti tai yhdessä työyhteisön kesken
  • Koulutus soveltuu hyvin myös alan opiskelijoille
  • Koulutus on maksuton ja se toteutetaan verkossa.

Verkkokoulutus perheitä kohtaaville ammattilaisille:
Vahvistu vanhempana 8.–28.4.2024
Kohtaatko työssäsi perheitä, joissa vanhemmalla on tuentarvetta oppimisessa ja ymmärryksessä, esimerkiksi kehitysvammasta johtuen? Koulutuksessa saat tietoa ja käytännön keinoja näiden perheiden kohtaamiseen. Maksuton verkkokoulutuksemme perheitä työssään kohtaaville ammattilaisille sopii myös opiskelijoille. Lue lisää sivulta (siirry sivulle)
Vahvistu vanhempana -verkkokoulutus ammattilaisille

Verkkokoulutus perheitä kohtaaville ammattilaisille:
Murrosikä ja vuorovaikutus 6.- 26.5.2024
Koulutuksen lähtökohtana on vammaisen nuoren kohtaaminen murrosiässä sekä nuorten tarpeista lähtevä vuorovaikutus. Murrosikä ja vuorovaikutus -koulutus sisältää sekä kokemustietoon että kirjallisuuteen pohjautuvaa tietoa murrosiästä, nuoren kuulluksi tulemisesta ja kohtaamisesta, itsenäistymisestä ja irrottautumisesta ja nuoren matkasta kohti omaa elämää. Koulutus sisältää käytännön esimerkkejä murrosikäisen vuorovaikutuksen tukemisesta. Lue lisää sivulta (siirry sivulle) Murrosikä ja vuorovaikutus -verkkokoulutus ammattilaisille

Verkkokoulutus perheitä kohtaaville ammattilaisille:
Harvinainen ja perinnöllinen sairaus perheessä  26.8-15.9.2024
Tietoa harvinaisiin ja perinnöllisiin sairauksiin liittyvistä teemoista. Koulutuksessa viikoittain vaihtuvat teemat ovat tieto, kohtaaminen ja tuki – mitä harvinaisuudesta ja perinnöllisyydestä on tärkeää tietää ja ymmärtää, mitä harvinaista sairautta sairastavan henkilön ja hänen läheistensä kohtaamisessa on oleellista huomioida, millaista tukea perheet tarvitsevat ja mistä sitä voi löytää. Lue lisää sivulta (siirry sivulle) Harvinainen ja perinnöllinen sairaus perheessä -verkkokoulutus ammattilaisille

Verkkokoulutus perheitä kohtaaville ammattilaisille:
Erityinen sisaruus 23.9.–13.10.2024
Koulutuksen lähtökohtana on vammaisten lasten sisarusten ja heidän perheidensä kohtaaminen sekä sisarusten ja heidän perheidensä tarpeista lähtevä työskentely. Maksuton verkkokoulutuksemme perheitä työssään kohtaaville ammattilaisille sopii myös opiskelijoille. Lue lisää sivulta (siirry sivulle)
Erityinen sisaruus -verkkokoulutus ammattilaisille

Verkkokoulutus perheitä kohtaaville ammattilaisille:
Lapsen osallisuus 4.–24.11.2024

Maksuton verkkokoulutuksemme kaikille perheitä työssään kohtaaville ammattilaisille sopii myös opiskelijoille. Koulutus tarjoaa tietoa vammaisen lapsen osallisuudesta ja sen oikeudellisesta perustasta, sekä käytännön vinkkejä puhetta tukevien ja korvaavien menetelmien käyttöön. Lue lisää sivulta (siirry sivulle)
Lapsen osallisuus

 

Voit hakea kaikkiin koulutuksiin samalla (siirry sivulle)
ilmoittautumislomakkeella.

 

Koulutuskokonaisuuden sisällön tuottavat Tukiliiton perhetyö, Harvinaiskeskus Norio ja Tilke-Hanke

Koulutus toteutetaan yhteistyössä Opintokeskus Siviksen kanssa.

Koulutus järjestetään Opintokeskus Siviksen Howspace -alustalla.

 

""