Ammattilaisille

Tarjoamme ammattilaisille verkkokoulutuksia eri teemoista ja tukea omaan työhön

Sivua päivitetään

Järjestämme verkkokoulutuksia perheitä kohtaaville ammattilaisille kaksi kertaa vuodessa.

Aiheita ovat:

  • Lapsen osallisuus
  • Erityinen sisaruus
  • Vahvistu vanhempana
  • Harvinainen ja perinnöllinen sairaus perheessä
  • Koulutukseen menee aikaa noin 3 tuntia/viikko
    eli yhteensä noin 9 tuntia/koulutuskokonaisuus.
  • Osallistua voi itsenäisesti tai yhdessä työyhteisön kesken.
  • Koulutus soveltuu hyvin myös alan opiskelijoille.
  • Koulutukset ovat maksuttomia.

Verkkokoulutus perheitä kohtaaville ammattilaisille:
Erityinen sisaruus 30.8. – 19.9.2021
Koulutuksen lähtökohtana on vammaisten lasten sisarusten ja heidän perheidensä kohtaaminen sekä sisarusten ja heidän perheidensä tarpeista lähtevä työskentely. Maksuton verkkokoulutuksemme perheitä työssään kohtaaville ammattilaisille sopii myös opiskelijoille. Lue lisää sivulta
Erityinen sisaruus -verkkokoulutus ammattilaisille

Verkkokoulutus perheitä kohtaaville ammattilaisille:
Harvinainen ja perinnöllinen sairaus perheessä  27.9. – 17.10.2021
Sivua päivitetään

Verkkokoulutus perheitä kohtaaville ammattilaisille:
Lapsen osallisuus 25.10 – 14.11.2021

Maksuton verkkokoulutuksemme kaikille perheitä työssään kohtaaville ammattilaisille sopii myös opiskelijoille. Koulutus tarjoaa tietoa vammaisen lapsen osallisuudesta ja sen oikeudellisesta perustasta, sekä käytännön vinkkejä puhetta tukevien ja korvaavien menetelmien käyttöön. Lue lisää sivulta:
Lapsen osallisuus

Verkkokoulutus perheitä kohtaaville ammattilaisille:
Vahvistu vanhempana 22.11. – 12.12.2021
Kohtaatko työssäsi perheitä, joissa vanhemmalla on tuentarvetta oppimisessa ja ymmärryksessä, esimerkiksi kehitysvammasta johtuen? Koulutuksessa saat tietoa ja käytännön keinoja näiden perheiden kohtaamiseen. Maksuton verkkokoulutuksemme perheitä työssään kohtaaville ammattilaisille sopii myös opiskelijoille. Lue lisää sivulta
Vahvistu vanhempana -verkkokoulutus ammattilaisille

Voit hakea kaikkiin koulutuksiin samalla
sähköisellä lomakkeella. Ilmoittautuminen syksyn koulutuksiin alkaa elokuussa 2021.

Koulutukset järjestetään Opintokeskus Siviksen It’s Learning -alustalla. Sinulle lähetetään hakuajan päätyttyä ohjeet ja tunnukset, joilla koulutukseen ja verkkoalustaan pääsee mukaan.

Olemme mukana Perheet keskiöön! – hankkeessa (Lskl)

Tukiliitto on mukana Lastensuojelun Keskusliiton Perheet keskiöön -hankkeessa. Teemme yhdessä työtä, jotta lapset, nuoret ja perheet pääsevät vaikuttamaan perheiden palveluiden kehittämiseen. Tätä varten tuemme erilaisia perheitä kohtaavia järjestöjä perhekeskuskehittämiseen osallistumisessa ympäri Suomen. Tuki on kartoitus- ja tiedotustyötä, yhteiskehittämistä, tilaisuuksien ja työpajojen järjestämistä sekä erilaisissa verkostoissa vaikuttamista.

Perheet keskiöön! -järjestöagenttina Tukiliitossa toimii Sirpa Mäkinen. Sirpan työaluetta on erityisesti Pirkanmaa, Kanta-Häme ja Etelä-Pohjanmaa. Hän on mukana myös sähköisen perhekeskuksen kehittämistyössä sekä syyskuussa lapsille ja vanhemmille tarkoitetun osallisuuskyselyn toteutuksessa. Maalis-huhtikuun aikana on auki järjestökysely, jossa selvitämme perheitä kohtaavien järjestöjen kokemuksia ja odotuksia perhekeskuskehittämisestä.  (Katso: Sähköinen järjestökysely)

Opintokeskus Siviksen logo tekstinäperheet keskiöön -logo