Tue lapsen osallisuutta

Lapsella on oikeus ajatella, valita, kommunikoida ja toimia itselle mieluisalla tavalla.

Mitä tarkoittaa lapsen osallisuus?

Osallisuus on tasa-arvoista ja täysivaltaista toimimista lähiyhteisöissä sekä koko yhteiskunnassa. Jokaisella meistä on oikeus osallistua itselle mieleiseen toimintaan, vaikuttaa omaan elämään ja päättää itse omista asioista sekä olla mukana päättämässa lähi-yhteisön yhteisistä asioista.

Lapsen oikeudet on suojattu lainsäädännöllä

Lapsen oikeus osallisuuteen on suojattu lainsäädännössä, joka perustuu YK:n lapsen oikeuksien yleissopimukseen. Kehitysvammaisella tai samankaltaista tukea tarvitsevalla lapsella on täysin samat oikeidet kasvaa itsekseen ja osaksi yhteiskuntaa, kuin muillakin lapsilla. Tukea tarvitsevan lapsen osallisuutta arjessa voi edistää esimerkiksi henkilökohtaisella avulla. Henkilökohtaista apua voi saada omasta kotikunnasta iästä riippumatta. Henkilökohtaista apua voi käyttää arjen toimissa, oppimisen tukena ja vapaa-ajanvietossa.

Miksi erityishuomio on tarpeen?

Kehitysvamma on vamma ymmärrys- ja oppimiskyvyn alueella, ja se vaikeuttaa vuorovaikutusta ja kommunikointia. Jotta lapset tulevat kuulluiksi, vaatii aikuisilta enemmän aikaa kuin muiden lasten kanssa.

Miten tuen osallisuutta?

  • Tarjoa valinnan vaihtoehtoja ja anna lapsen päättää ja tehdä itse.
  • Vältä puolesta tekemistä.
  • Hyödynnä erilaisia puhetta tukevia ja korvaavia kommunikaatiomenetelmiä.
  • Mahdollista lasten välistä leikkiä ja ystävyyssuhteita.
  • Anna mahdollisuus onnistua ja iloita sekä epäonnistua ja pettyä
  • Huomioi lapsen kaikki aloitteet ja mielenkiinnon kohteet
  • Tarjoa mahdollisuuksia päästä mukaan yleiseen toimintaan, ei aina pelkkää erityisryhmätoimintaa
  • Monet palvelut, kuten henkilökohtainen apu, mahdollistavat lapselle samankaltaisia kokemuksia kuin muillekin lapsille.

Materiaaleja käyttöösi

Oheiset materiaalit on kehitetty Tukiliiton perhetyössä vuonna 2018. Ne liittyvät yhteistyöhön, jota teimme Iisalmessa perheentalo Onni&Ilonan ja paikallisen yhteistyöverkoston kanssa.

Tapahtumatyöpajan ohjelma

Työpajassa voidaan kerätä leikkien ja jutustelun avulla lasten ideoita. Lapsille tarjotaan valinnanvaihtoehtoja kuvien ja esineiden avulla. Laiva on lastattu -leikin aikana voi valita tapahtumaan toivottuja herkkutarjottavia. Yllätyspussissa on esineitä, jotka kuvaavat mahdollisia tapahtuman tekemisen ja ohjelman sisältöjä. Tapahtumaan liittyvät toivemusiikkikappaleet voidaan valita mm.toimintataulun avulla ja soittamalla musiikkivideoita.

Ideakollaasi ja musatoive-toimintataulu

Sosiaalinen tarina työpajasta

Tapahtuman ohjelma kuvitettuna

Hevosajeluun liittyvä toimintataulu

Leikkipäivä

Tukiliitto kuuluu Leikkipäivä-verkostoon, joka jakaa monipuolista leikkitietoutta, pitää yllä Leikkipankkia ja kannustaa kaiken ikäisiä ihmisiä leikkimään. Leikkipankista löydät perinteisiä leikkejä myös kuvitettuina versioina. Vuosittain leikkiä juhlitaan valtakunnallisena Leikkipäivänä toukokuussa. Leikkipäivän voi järjestää kuka tahansa. Leikkiä voi lyhyen vartin tuokion tai järjestää vaikka koko päivän kestävä tapahtuman, tai jotain siltä väliltä. Osallistumisen tulee olla maksutonta ja kaikki ovat tervetulleita leikkipäivään.