SCN8A-epilepsia

SCN8A-epilepsia on varhaislapsuudessa ilmenevä epileptinen enkefalopatia eli aivosairaus, jonka oireet vaihtelevat huomattavasti yksilöllisesti.

Lääketieteen toimittaja Johanna Rintahaka, Harvinaiskeskus Norio 19.7.2022

Avainsanat: SCN8A epilepsy, SCN8A-related epilepsy with encephalopathy

Lyhyesti

SCN8A-epilepsia kuuluu varhaislapsuudessa alkaviin epileptisiin enkefalopatioihin (EE). Epileptisissä enkefalopatioissa aivotoiminnan sähköiset häiriöt ts. epilepsiakohtaukset johtavat kehitysvamman syntyyn tai pahentavat jo olemassa olevaa kehitysvamma.

Oireet ja löydökset

Perinnöllisyyslääkäri Helena Kääriäinen kuvaa varhaislapsuudessa tai pian sen jälkeen ilmeneviä epileptisiä enkefalopatioita seuraavasti; varhaislapsuudessa ilmenevät epileptiset enkefalopatiat ovat vaikeita keskushermoston sairauksia, joiden ensimmäisinä oireina on usein vastasyntyneenä tai muutaman kuukauden iässä alkava epilepsia. Epileptisiin enkefalopatioihin liittyy usein kehitysviiveitä silloinkin, jos epilepsia onnistutaan hillitsemään lääkkein. Aikaisemmin epileptisiä enkefalopatioita luokiteltiin oirekuvan perusteella, mutta nykyään yhä useammin oireiden aiheuttajaksi löytyy mutaatio jossakin tietyssä geenissä. Geenien nimen perusteella luokiteltuja epileptisiä enkefalopatioita tunnetaan jo lähes sata erilaista. Kun epileptinen enkefalopatia luokitellaan sitä aiheuttavan geenin mukaan, on mahdollista, että geenimuutos aiheuttaa useampia toisistaan poikkeavia oireistoja. Tästä johtuu, että oireyhtymän kirjo ja oireiden vaikeusaste voivat poiketa henkilöstä toiseen.

SCN8A-epilepsiassa kehitysvammaisuuden vaikeusasteet vaihtelevat suuresti yksilöstä toiseen. Ensimmäiset epilepsiakohtaukset alkavat useimmiten noin 18:sta ensimmäisen elinkuukauden aikana. Keskimääräinen kohtausten alkamisikä on noin neljän kuukauden iässä. Kohtaukset ovat monen tyyppisiä, yleistyneitä toonis-kloonisia epilepsiakohtauksia, infantiilispasmeja, poissaolokohtauksia ja paikallisia epilepsiakohtauksia.

SCN8A-epilepsiaan voi liittyä hypotoniaa eli alentunutta lihasjänteyttä, ataksiaa eli tahdonalaisten liikkeiden koordinaatiohäiriöitä sekä dystoniaa eli liikehäiriöitä, joihin liittyy lihasjäntevyyden muutoksia ja jotka kohdistuvat mihin tahansa tahdonalaiseen lihakseen tai lihasryhmään. Puolet henkilöistä, joilla on SCN8A-epilepsia, oppii kävelemään ja istumaan ilman tukea.

SCN8A-epilepsiassa on kohonnut riski epilepsiasta johtuvaan odottamattomaan äkkikuolemaan (suden unexpected death in epilepsy, SUDEP). Se on ollut lääketieteellisen kirjallisuuden mukaan kuolinsyynä noin 10 % tapauksista. SUDEP:in syy on tuntematon, mutta se voi liittyä pitkittyneisiin kohtauksiin, poikkeavuuksiin sydämessä tai aivosillassa. SUDEP voi tapahtua missä iässä tahansa.

Syy ja perinnöllisyys

SCN8A-epilepsia johtuu SCN8A-geenin pistemutaatiosta. Geenistä valmistuu proteiini, joka toimii hermostossa jänniteherkkänä natrium (Na+)-ionikanavana. Tämä proteiini tarvitaan sähköimpulssien siirtymiseen hermosoluissa. SCN8A-geenin mutaatiosta seuraa aivojen sähkötoiminnan häiriöitä.

Huomioitavaa on, että SCN8A-epilepsiassa esiintyvä kehitysvammaisuus voi olla seurausta epilepsiakohtauksista tai se voi ilmetä ilman epilepsiaa. SCN8A-geenin patogeeniset eli oireita aiheuttavat variaatiot eli eri mutaatiot on liitetty myös epileptisiin enkefalioihin.

SCN8A-epilepsiat syntyvät usein biologisesti sattumalta ja täysin uuden, nk. de novo-mutaation seurauksesta, ilman aikaisempaa sukuhistoriaa SCN8A-epilepsiasta. Oireyhtymä periytyy autosomista dominoivasti eli vallitsevasti. Henkilöt, joilla on SNC8A-epilepsia, saavat omia lapsia kuitenkin harvoin.

Jos perheeseen halutaan toista lasta, perhe voi halutessaan selvittää SCN8A-epilepsian todennäköisyyttä seuraavassa raskaudessa perinnöllisyyslääkärin vastaanotolla. Joskus vanhemmilla voi olla sukusolulinjan mosaikismi SNC8A-geenissä, ja täten perheellä on kohonnut todennököisyys saada toinen lapsi, jolla on SCN8A-epilepsia. Asiasta on hyvä keskustella syvällisemmin perinnöllisyyslääkärin kanssa. Sukusolumosaikismista voit halutessasi lukea lisää Harvinaiskeskus Norion sivuilta kohdasta 70 kysymystä ja vastausta perimästä ja perinnöllisyydestä: Mosaikismi.

Yleisyys

SCN8A-epilepsia on maailmanlaajuisesti harvinainen: tällä hetkellä oireyhtymätapauksia tunnetaan alle 200.

Diagnoosi ja hoito

Epilepsian taustalla mahdollisesti oleva geneettinen syy kannattaa aina mahdollisuuksien mukaan selvittää, koska geenitieto voi auttaa mm. epilepsian hoidon suunnittelussa ja onnistumisessa.

SCN8A-geenin lisäksi myös SCN1A– ja SCN2A-geenit ilmentävät keskushermostossa jänniteherkkiä natrium (Na+)-ionikanavia ja niiden mutaatiot voivat aiheuttaa varhaislapsuuden epileptisiä enkefalopatioita (EIEE). SCN1A-geenin mutaatio aiheuttaa usein Dravet’n oireyhtymän ja SCN2A-geenin mutaatiosta voi seurata, useiden muiden neurologisten oireiden lisäksi, myös vakava Ohtaharan oireyhtymä.

SCN8A-epilepsian erityispiirteet on tunnistettava parhaan mahdollisen hoidon saavuttamiseksi. Aivojen natrium-kanavien toimintaa estävät lääkkeet voivat edistää potilaan kuntoa. Potilaan tilan seurantaan kuuluvat mm. neurologinen, kognitiivinen ja käyttäytymisen arviointi sekä EEG-tutkimukset. Koska SCN8A-epilepsiaan liittyy SUDEP, perhe voi saada lapselleen hengityksen öisen monitoroinnin.

Ennuste

Eliniänodotteesta ei ole saatavilla luotettavaa tietoa epilepsian harvinaisuuden vuoksi. Lääketieteellinen kirjallisuus tuntee yhden SNC8A-epilepsiaa sairastavan, joka on ylittänyt 47-vuoden iän.

Historia

Michael Hammer selvitti ensimmäisenä vuonna 2012 ihmisen SCN8A-geenimutaation yhteyden varhaislapsuudessa alkavaan ja usein kehitysvammaisuuteen johtavaan epilepsiaan.

Tukipalvelut

Harvinaiskeskus Noriosta voi tiedustella vertaistukea. Lue lisää vertaistuki-sivultamme.

Harvinaiskeskus Norion perinnöllisyyshoitajaan voi ottaa yhteyttä, kun haluaa keskustella perimään tai harvinaissairauksiin liittyvistä asioista. Lue lisää Keskustelutuki ja ohjaus -sivultamme tai soita 044 5765 439.

EpiCare: a European Reference Network (ERN) for rare and complex epilepsies
EpiCare: Patient leaflets ans journeys

SCN8A Epilepsy and related disorders

Facebookista löytyy hakusanalla ”SCN8A” englanninkielinen ja suljettu keskusteluryhmä niille läheisille, joita oireyhtymä koskettaa: ”SCN8A Bereavement Support Group”. Jäseneksi ryhmään pääsee pyytämällä ryhmän jäsenyyttä.

Aiheesta muualla

The Cute Syndrome Foundation

Beyond the Ion Channel, The International League Againts Epilepsy (ILAE) Genetics Commission Blog: SCN8A

Youtube: Michael Hammer, SCN8A: The Gene Detective’s Journey

Lähteet

ScienceDaily (2015): SCN8A
GeneReviews: SCN8A-Related Epilepsy with Encephalopathy
Online Mendelian Inheritance in Man (OMIM): SCN8ASCN2A ja SCN1A

KR. Veeramah, J.E. O’Brien et al.. De Novo Pathogenic SCN8A Mutation Identified by Whole-Genome Sequencing of a Family Quartet Affected by Infantile Epileptic Encephalopathy and SUDEP. The American Journal of Human Genetics (2012): 90(3) 502-510. DOI: 10.1016/j.ajhg.2012.01.006. (Artikkeli on Michael Hammerin tutkimusryhmän alkuperäisjulkaisu, joka kuvaa SCN8A-geenimutaation yhteyden epileptiseen enkefalopatiaan ja SUDEP:in ihmisessä.)

Julkaistu ensimmäisen kerran Harvinaiskeskus Norion sivuilla 13.4.2016.