Ohtaharan oireyhtymä

Ohtaharan oireyhtymässa epilepsiakohtaukset johtavat vaikeaan enkefalopatiaan eli aivosairauteen, psykomotorisiin kehitysviiveisiin ja usein ennenaikaiseen kuolemaan.

Lääketieteen toimittaja Johanna Rintahaka, Harvinaiskeskus Norio 19.7.2022

ORPHA:1934
ICD-10: G40.3

Avainsanat: Varhainen infantiili epileptinen enkefalopatia, (Early infantile epileptic encephalopathy with suppression-bursts (EIEE)

Lyhyesti

Ohtaharan oireyhtymä on yksi vakavimmista varhaisista epileptitistä enkefalopatioista. Oirekuvaltaan Ohtaharan oireyhtymä on moninainen, heterogeeninen eli se vaihtelee laajasti henkilöstä toiseen. Ohtaharan oireyhtymä voi edetä 2-6 kuukauden ikäisessä lapsessa Westin oireyhtymäksi tai Lennox-Gastaut’n epilepsiaksi. Usein Ohtaharan oireyhtymän taustalla on keskushermoston rakenteellisia tai aineenvaihdunnallisia häiriöitä.

Oireet ja löydökset

Ensimmäiset epileptiset kohtaustyypit, yleensä toonis-klooniset kohtaukset, alkavat kolmen kuukauden ikään mennessä. Epilepsiakohtauksia voi olla satoja päivässä, ja ne johtavat puolessa tapauksista varhaiseen kuolemaan ennen toista ikävuotta. Lapsilla, jotka elävät yli kahden vuoden ikäiseksi, on vaikeita psykomotorisia kehitysviiveitä ja jatkuvia vaikeasti hoidettavia epilepsiakohtauksia.

Syy ja perinnöllisyys

Ohtaharan oireyhtymän taustalla voi olla yksi tai useampi geenimutaatio, jotka voivat ilmetä mm. seuraavissa geeneissä; STXBP1 kromosomissa 9 (9q34.1), ARX-geeni X-kromosomissa (Xp22.13), CDKL5-geeni X-kromosomissa (Xp22), SL25A22-geeni kromosomissa 11 (11p15.5) ja SCN2A-geeni kromosomissa 2 (2q24.3). Etenevän Ohtaharan oireyhtymän voi johtua DMXL2-geenin mutaatiosta kromosomissa 15.

Useimmiten mutaatio tai mutaatiot ovat syntyneet sattumalta, de novo, ilman aikaisempaa sukuhistoriaa. Joskus Ohtaharan oireyhtymä voi myös periytyä suvussa. Tällöin periytymistapa noudattaa autosomissa resessiivistä eli peittyvää periytymistä. Tämä tarkoittaa useimmissa tapauksissa sitä, että lapsi on perinyt oireyhtymää aiheuttavan geenimutaation molemmilta vanhemmiltaan. Koska vanhemmilla on vain yksi oireyhtymän aiheuttava mutaatio perimässään, he ovat oireyhtymään johtavan geenimuutoksen oireettomia kantajia. Jos molemmat vanhemmat ovat kantajia, heillä on 25 %:n todennäköisyys saada lapsi, jolla oireyhtymä on. Todennäköisyys, että lapsi perii geenimutaation vain toiselta vanhemmaltaan, on 50 %. Tällöin jälkeläinen on mutaation oireeton kantaja, kuten vanhempansakin. Jälkeläisten periytymistodennäköisyydet ovat muuttumattomat raskaudesta toiseen.

Yleisyys

Ohtaharan oireyhtymän esiintyvyydeksi on arvioitu 1:50 000 Iso-Britanniassa ja 1: 100 000 Japanissa.

Diagnoosi ja hoito

Diagnoosi perustuu kliiniseen tutkimukseen ja aivojensähkökäyrässä, EEG:ssä, havaittaviin piirteisiin, joihin eivät vaikuta uni- tai valvejaksot. Aivojen rakennepoikkeavuudet näkyvät usein aivojen magneettikuvissa.

Erotusdiagnostiikassa on otettava huomioon muut varhaislapsuudessa puhkeavat epileptiset enkefalopatiat, kuten myoklooninen enkefalopatia ja Westin oireyhtymä.

Ohtaharan oireyhtymään ei ole olemassa parantavaa hoitoa. Henkilöt, joilla on Ohtaharan oireyhtymä, tarvitsevat jatkuvaa valvontaa ja hoitoa. Epilepsialääkityksestä ei välttämättä ole hyötyä, mutta ketogeeninen ruokavaliohoito voi tuoda helpotusta epilepsiakohtauksiin. Jos Ohtaharan oireyhtymän perinnäinen syy on aineenvaihdunnassa ja se pystytään hoitamaan, usein myös kohtaustasapaino muuttuu paremmaksi. Jos oireyhtymään liittyy aivojen rakenteellisia poikkeavuuksia ja ne koskettavat vain toista aivopuoliskoa, aivokirurgiasta voi olla hyötyä.

Ennuste

Eliniän odote on heikko ja ulottuu puolessa tapauksista (50 %) alle kahden vuoden ikään. Pulmat psykomotoriikassa ja toistuvat epilepsiakohtaukset heikentävän merkittävästi elämänlaatua.

Historia

Japanilainen neurologi Shunsuke Ohtahara kuvasi oireiston vuonna 1976.

Tukipalvelut

Harvinaiskeskus Noriosta voi tiedustella vertaistukea. Lue lisää vertaistuki-sivultamme.

Harvinaiskeskus Norion perinnöllisyyshoitajaan voi ottaa yhteyttä, kun haluaa keskustella perimään tai harvinaissairauksiin liittyvistä asioista. Lue lisää Keskustelutuki ja ohjaus -sivultamme tai soita 044 5765 439.

Epilepsialiitto

EpiCare: a European Reference Network (ERN) for rare and complex epilepsies
EpiCare: Patient leaflets ans journeys

Facebookista löytyy hakusanalla ”Ohtahara syndrome” kaksi suljettua englanninkielistä keskusteluryhmää, ”Ohtahara syndrome support group” ja ”Ohtahara Syndrome”, niille henkilöille, joita oireyhtymä koskettaa. Jäseneksi ryhmiin pääsee pyytämällä ryhmien jäsenyyttä.

Aiheesta muualla

International League Against Epilepsy (ILAE): Ohtahara syndrome
Epilepsy Foundation: Ohtahara Syndrome
Aaron’s Ohtahara Foundation
Youtube: News 8; Ohtahara syndrome

Lähteet

Orphanet: Ohtahara syndrome
Online Mendelian Inheritance in Man (OMIM): Epileptic Encephalopathy, Early infantile (EIEE1)

Julkaistu ensimmäisen kerran Harvinaiskeskus Norion sivuilla 13.4.2016.