Partingtonin oireyhtymä

Partingtonin kehitysvammaoireyhtymän taustalla on mutaatio ARX-geenissä. Koska Partingtonin oireyhtymä periytyy X-kromosomissa, sitä esiintyy pääasiassa vain pojilla/miehillä. Partingtonin oireyhtymälle tyypillistä on kehitysvammaisuus, johon yhdistyy tietyntyyppiset käsien liikehäiriöt.

Lääketieteen toimittaja Johanna Rintahaka, Harvinaiskeskus Norio 30.9.2022

ORPHA:94083
OMIM: 309510

Avainsanat: Partington-Mulley syndrome, X-linked intellectual disability-dystonia-dysarthria syndrome

Lyhyesti

Partingtonin oireyhtymä on X-kromosomissa periytyvä kehitysvammaoireyhtymä, jossa kehitysvammaisuuden aste vaihtelee usein lievästä keskivaikeaan. Partingtonin oireyhtymän oirekuvaan kuuluvat mm. dysartria eli ääntämishäiriöt, käsien fokaalinen dystonia eli paikalliset liikehäiriöt sekä epätavallinen kävelyasento tai -tyyli. Epilepsia ja tietyt autismikirjon häiriöiden piirteet voivat olla osa oireistoa. Partingtonin oireyhtymä kuuluu ARX-geeneihin kytkeytyneisiin oireyhtymien kirjoon, johon lukeutuvat mm. Proudin oireyhtymä, Ohtaharan oireyhtymä ja ATR-X oireyhtymä. Oirekuva vaihtelee yksilöllisesti, eikä kaikkia tässä kuvattuja oireita ole kaikilla henkilöillä, joilla Partingtonin oireyhtymä. Vastaavasti oirekuvaan voi liittyä myös joitakin muita piirteitä, joita ei tässä kuvauksessa ole mainittu.

Oireet ja löydökset

Partingtonin oireyhtymän tyypillisimpiin piirteisiin kuuluu käsien dystonia, joka alkaa varhaislapsuudessa ja voi vaikeutua hitaasti lapsen vanhetessa. Liikehäiriöitä esiintyy etenkin ranteissa ja sormissa. Dystonia häiritsee hienomotoriikkaa, kuten esineisiin tarttumista ja niiden käyttöä. Dystoniaa voi esiintyä myös kasvojen lihaksissa. Esimerkiksi dysartria eli ääntämisvaikeudet sekä mahdollinen runsas kuolaaminen voivat johtua dystoniasta. Dystonia voi vaikuttaa myös kävelyasentoon ja -tyyliin.

Partingtonin oireyhtymälle ominaista on myös lievä tai keskivaikea kehitysvammaisuus. Joillakin voi esiintyä myös epilepsiaa ja autismin kirjon häiriöitä.

Oireyhtymään ei yleensä liity rakennepoikkeavuuksia, joskin skolioosi eli selkärangan sivuttainen vinouma, voi olla mahdollinen.

Syy ja perinnöllisyys

Partingtonin oireyhtymä johtuu X-kromosomissa sijaitsevan ARX (Aristateless- related homeobox) -geenin mutaatiosta. Partingtonin oireyhtymän aiheuttava mutaatio on usein ARX-geenin tietyn alueen duplikaatio eli kahdentuma (c.428_451dup). Kaiken kaikkiaan ARX-geenin mutaatioita tunnetaan ainakin 44 erilaista.

ARX-geenin tuote on niin kutsuttu transkriptiotekijä, joka säätelee muiden geenien ilmenemistä. ARX-geenituote on tärkeä aivojen kehitykselle: se ohjaa mm. hermosolujen vaellusta eri puolille kehittyviä aivoja. Kun ARX-geenissä on mutaatio, geenituotteen normaali toiminta estyy, mikä johtaa oireisiin.

Partingtonin oireyhtymä periytyy X-kromosomissa resessiivisesti. Tämän vuoksi oireyhtymää esiintyy pääasiassa vain miehillä, joilla on tavanomaisesti perimässään vain yksi X-kromosomi. Naisilla oirekuva on usein lievempi, koska naisella on perimässään kaksi X-kromosomia. Täten heille oireiden ilmeneminen vaatii, että hänen molemmissa X-kromosomien ARX-geeneissä on oireyhtymää aiheuttavat mutaatiot.

Nainen, jolla on kaksi ARX-geenin mutaatiota perimässään, siirtää oireyhtymää aiheuttavan mutaation kaikille jälkeläisilleen. Tällöin kaikilla hänen pojillaan on Partingtonin oireyhtymä ja kaikki hänen tyttärensä ovat Partingtonin oireyhtymään johtavan geenimutaation kantajia. Isät eivät voi siirtää pojilleen oireyhtymää (ja siis ARX-geenin mutaatiota), koska pojat perivät aina X-kromosominsa äidiltään. Miehen tyttäret ovat kuitenkin aina ARX-geenimutaation kantajia.

Perhe voi halutessaan keskustella perinnöllisyysneuvonnassa oireyhtymän toistumistodennäköisyydestä jo ennen mahdollisen seuraavan raskauden alkua. Harvinaiskeskus Norion sivuilta löytyy tietoa myös perhesuunnittelusta, tilanteissa, joissa perheessä on mahdollisesti kohonnut todennäköisyys johonkin harvinaissairauteen: Perhesuunnittelu ja raskaus. Kaikista näistä aiheista voi myös keskustella ilman lähetettä Harvinaiskeskus Norion perinnöllisyysneuvojan kanssa. Yhteystiedot keskustelutukeen ja neuvontaan löydät tämän julkaisun lopusta.

Yleisyys

Partingtonin oireyhtymän esiintyvyydeksi on arvioitu alle yksi tapaus miljoonaa vastasyntynyttä kohden ( <1 : 1 000 000). Oireyhtymä on siis erittäin harvinainen. Lääketieteellisessä kirjallisuudessa on kuvattu noin 20 henkilöä, joilla on Partingtonin oireyhtymä.

Diagnoosi ja hoito

Muita oirekokonaisuuksia, joihin liittyy ARX-geenin mutaatio ovat mm. Ohtaharan, Westin ja Proudin oireyhtymä, X-kromosomiin kytkeytyvä myokloninen epilepsia sekä X-kromosomiin kytkeytyvä lissenkefalia, johon liittyy sukupuolielinten poikkeavuuksia (X-linked lissencephaly with abnormal genitalia (XLAG)).

ARX-geenimuutokseen kytkeytyvissä oireyhtymissä on suurta vaihtelua, ja niiden diagnosointi on erittäin haastavaa. Vaihtelu on huomattavaa, vaikka ARX-geenin mutaatiotyyppi olisi täysin sama. Toisin sanoen sama mutaatio voi aiheuttaa erityyppisiä oireita. Partingtonin oireyhtymädiagnoosin vahvistaminen tai poissulkeminen perustuu lopulta perimäntutkimuksiin ja sen kanssa yhteensopivaan oirekuvaan. Partingtonin oireyhtymälle tunnusomaisia piirteitä ovat kehitysvammaisuus yhdistettynä käsien liikehäiriöihin.

Partingtonin oireyhtymään ei voi parantaa, mutta potilasta voidaan hoitaa hänellä olevien oireiden mukaisesti. Puhe-, fysio- ja toimintaterapia sekä perheen saama tuki ovat tärkeitä.

Ennuste

Eliniänodotteesta ei ole annettavissa luotettavia tietoja.

Historia

M. W. Partington kuvasi kollegoineen oireyhtymän vuonna 1988. Oireyhtymä nimettiin M. W. Partingtonin mukaan.

Kokemustietoa

Onko sinulla omakohtaista kokemusta tästä diagnoosista? Keräämme kokemustietotarinoita, ja sinäkin voit osallistua. Lue lisää Kokemustietoa-sivulta.

Tukipalvelut

Harvinaiskeskus Noriosta voi tiedustella vertaistukea. Lue lisää Vertaistuki-sivultamme.

Harvinaiskeskus Norion perinnöllisyyshoitajaan voi ottaa yhteyttä, kun haluaa keskustella perimään tai harvinaissairauksiin liittyvistä asioista. Lue lisää Keskustelutuki ja ohjaus -sivultamme tai soita 044 5765 439.

Tukiliiton sivuilta löytyy runsaasti tietoa erilaisista palveluista: Tuki ja neuvot.

Aiheesta muualla

Genetic and Rare Diseases Information Center (GARD): Partington syndrome
MedlinePlus: Partington syndrome

Lähteet

Orphanet: Partington syndrome
Online Mendelian Inheritance in Man (OMIM): Partington X-linked mental retardation syndrome; PRTS

Roger E. Stevenson, Charles E. Schwartz ja R. Cutis Rogers. Atlas of X-linked Intellectual Disability Syndromes. Oxford University Press. Second Edition (2012).

Julkaistu ensimmäisen kerran Harvinaiskeskus Norion sivuilla 7.4.2021.