Niemann-Pickin oireyhtymä

Niemann-Pickin oireyhtymä on kertymäaineenvaihduntasairaus, jonka oirekuva vaihtelee huomattavasti oireyhtymätyyppien (A-C) ja yksilöiden välillä. Eliniänodote on tavanomaista lyhyempi.

Lääketieteen toimittaja Johanna Rintahaka, Harvinaiskeskus Norio 17.1.2022

ORPHA:77292; 77293; 646
ICD-10: E75.2
OMIM: 257200; 607616; 257220 607625

Avainsanat: Niemann-Pickin oireyhtymä, tyyppi A, Niemann-Pickin oireyhtymä, tyyppi B, Niemann-Pickin oireyhtymä, tyyppi C

Lyhyesti

Niemann-Pickin oireyhtymän eri muodot (tyypit A, B ja C) kuuluvat lysosomaalisiin kertymäsairauksiin. Niissä lysosomi-nimisiin soluelimiin kertyy sfingomyeliini-rasva-ainetta eri puolille kehoa. Keskushermostokertymät johtavat neurologisiin oireisiin ja ennenaikaiseen kuolemaan. Nieman-Pickin tautien oirekirjot vaihtelevat yksilöllisesti ja taudin alatyypistä toiseen.

Oireet ja löydökset

Niemann-Pickin oireyhtymä, tyyppi A

Tyyppi A on vakavin Niemann-Pickin taudin alatyypeistä. Ensioireet ilmenevät jo vastasyntyneellä tai varhaislapsuudessa. Oireyhtymään liittyy suurentunut maksa ja munuaiset, jotka havaitaan vauvan ollessa noin kolmen kuukauden ikäinen. Silmän verkkokalvoon ilmaantuu kirsikanpunaisia pisteitä. Keuhkoihin kertyy puolustusjärjestelmän valkosoluja, jotka yrittävät poistaa sfingomyeliinikertymiä keuhkoista. Puolustusjärjestelmän aktiivisuus johtaa helposti hengitystietulehduksiin ja hengitysvaikeuksiin. Psykomotorinen kehitys etenee ainoastaan 12 kuukauden ikäisen vauvan tasolle. Oireyhtymä johtaa nopeaan hermoston rappeutumiseen ja se johtaa kuolemaan varhaislapsuudessa, noin kolmen vuoden iässä.

Niemann-Pickin oireyhtymä, tyyppi B

Niemann-Pickin oireyhtymä tyyppi B on lievempi kuin Niemann-Pickin oireyhtymän tyyppi A. Taudin oireet ilmenevät usein myöhemmin lapsuudessa kuin tyypissä A ja niihin liittyy mm. suurentuneet munuaiset ja maksa, kehitysviiveet sekä keuhko-oireet. Keuhko-oireisiin lukeutuvat mm. toistuvat infektiot ja dyspnea eli hengenahdistus, jossa hengitys käy raskaaksi ja vaikeaksi, ja syntyy tunne siitä, ettei ilma riitä. Verihiutaleiden määrä ja luun mineralisoitumisen aste on tyypissä B tavanomaista heikompi. Oireyhtymään liittyy lyhytkasvuisuutta. Joskus tyyppiin B liitty joitakin neurologisia oireita. Eliniänodote yltää usein aikuisuuteen.

Niemann-Pickin oireyhtymä, tyyppi C

Niemann-Pickin oireyhtymän tyyppi C oirekirjo riippuu taudin puhkeamisiästä, joka vaihtelee lapsuudesta aikuisuuteen. Useimmiten ensioireet ilmaantuvat 2-4 vuoden iässä. Oireisiin voi liittyä vastasyntyneen pitkittynyttä keltaisuutta ja usein eteneviä neurologisia oireita, kuten kognitiivisten taitojen taantumaa, isoaivoperäistä ataksiaa, dystoniaa eli lihasjäntevyydenhäiriöitä, epilepsiakohtauksia (1/3-osaa tapauksista), katapleksiaa eli mm. tunnereaktioiden laukaisemaa lihasjänteyden menetystä, dementiaa ja psykiatrisia oireita. Lisäksi potilaat eivät pysty liikuttamaan silmiään pystysuoraan (vertikaalinen katsepareesi), heillä on hengenahdistusta ja heidän puhe- ja nielemiskykynsä vaikeutuvat ajan myötä. Munuaisten ja maksan suureneminen ei ole yhtä korostunutta kuin mitä se on oireyhtymän tyyppeissä A ja B. Vakava maksasairaus on kuitenkin mahdollista. Myös interstiaalinen keuhkosairaus todetaan osalla potilaista. Niemann-Pickin oireyhtymän tyyppi C:ssä hengenvaarallinen keuhkokuume on yleinen ilmiö.

Syy ja perinnöllisyys

Niemann-Pickin oireyhtymä tyyppi A:n ja B:n aiheuttaa kromosomissa 11 (11p15.4) sijaitsevan sfingomyeliinifosfodiesteraasi-1 (SMPD1) -geenin mutaatio. Geenistä valmistetaan normaalisti hapanta sfingomyelinaasi-nimistä entsyymiä (acid sphingomyelinase, ASM), mutta Niemann-Pickin oireyhtymässä mutaatio estää biologisesti aktiivisen entsyymin valmistumisen.

Niemann-Pickin oireyhtymä, tyyppi C johtuu joko NPC1-geenin mutaatiosta kromosomissa 18 (18q11) (95 % tapauksista) tai NPC2-geenin mutaatiosta kromosomissa 14 (14q24.3) (5 % tapauksista). Oirekuva on samankaltainen molempien mutaatioiden yhteydessä, koska ne johtavat samaan lopputuokseen: lipidien eli rasva-aineiden, kuten etenkin kolesterolin, kertymiseen lysosomi-nimisiin soluelimiin kaikkialla kehossa. Molemmista geeneistä valmistettavat proteiinit osallistuvat normaalisti kolesterolin solunsisäiseen kuljetukseen.

Kaikki Niemann-Pickin oireyhtymän muodot periytyvät autosomissa resessiivisesti eli peittyvästi. Tämä tarkoittaa sitä, että oireyhtymää aiheuttava geenimuutos täytyy olla yksilön molemmissa oireyhtymään kytkeytyneissä geeneissä. Useimmissa tapauksissa lapsi on perinyt geenimutaation molemmilta vanhemmiltaan. Koska vanhemmilla on vain yksi oireyhtymän aiheuttava mutaatio perimässään, he ovat oireyhtymään johtavan geenimuutoksen oireettomia kantajia. Jos molemmat vanhemmat ovat kantajia, heillä on 25 %:n todennäköisyys saada lapsi, jolla oireyhtymä on. Todennäköisyys, että lapsi perii geenimutaation vain toiselta vanhemmaltaan, on 50 %. Tällöin jälkeläinen on mutaation oireeton kantaja, kuten vanhempansakin. Jälkeläisten periytymistodennäköisyydet ovat muuttumattomat raskaudesta toiseen.

Perhe voi halutessaan keskustella perinnöllisyysneuvonnassa oireyhtymän toistumistodennäköisyydestä jo ennen seuraavaa mahdollista raskautta. Harvinaiskeskus Norion sivuilta löytyy tietoa myös perhesuunnittelusta, tilanteissa, joissa perheessä on mahdollisesti kohonnut todennäköisyys johonkin harvinaissairauteen: Perhesuunnittelu ja raskaus. Kaikista näistä aiheista voi myös keskustella ilman lähetettä ja veloituksetta Harvinaiskeskus Norion perinnöllisyyshoitajan kanssa. Yhteystiedot keskustelutukeen ja neuvontaan löydät tämän julkaisun lopusta.

Yleisyys

Kaikki Niemann-Pickin oireyhtymän muodot ovat erittäin harvinaisia. Tyyppi A:n yleisyydeksi arvioidaan alle 1 tapaus 1 000 000 syntynyttä lasta kohden (1: 1 000 000). Tyyppi B:n yleisyydeksi arvioidaan 1-9 lasta 1 000 000 syntynyttä lasta kohden (1-9: 1 000 000). Arvio tyyppi C:n maailmanlaajuisesta yleisyydestä vaihtelee 1:45 000-1: 286 000 välillä.

Diagnoosi ja hoito

Niemann-Pickin oireyhtymän tyyppien A ja B diagnoosissa hyödynnetään entsyymiaktiivisyyden määrittämistä sekä geenitestiä. ASM-entsyymin aktiivisuus määritetään veren valkosoluista tai ihon fibroblasteista. Entyymiaktiivisuus jää oireyhtymässä usein alle 10 %:iin normaalista. SMPD1-geenin mutaatioita tunnetaan yli 180, eivätkä kaikki mutaatiot aiheuta oireyhtymää. Geenitutkimuksessa selvitetään, onko patogeeninen eli oireyhtymää aiheuttava mutaatio kohdistunut molempiin vai vain toiseen perimässä olevaan SMPD1-geeniin, Jos kyseessä on tunnettu SMPD1-geenin mutaatio, sen perusteella voidaan tehdä jonkinlaisia arvioita oireiden vaikeusasteesta.

Niemann-Pickin oireyhtymätyypin C:ssä erotusdiagnoosi on tehtävä mm. Wolmanin oireyhtymään sekä Gauherin oireyhtymä tyyppeihin 1 ja 2, keltaisuutta aiheuttavaan synnynnäiseen ja idiopaattiseen hepatiittiin (idiopathic neonatal hepatitis) ja muihin syihin, joihin liittyy kolesteroliaineenvaihdunnasta johtuva keltaisuus. Diagnoosin selvittelyssä käytetään biokemiallisia testejä, jotka osoittavat vapaan kolesterolin kertymisen soluihin sekä heikentyneen kolesterolien esterifikaation.Geenimuutoksen löytyminen perimästä vahvistaa diagnoosin.

Niemann-Pickin oireyhtymään ei ole parannuskeinoja, joten potilasta hoidetaan hänen oireidensa mukaisella tavalla. Moniammatillinen apu on tarpeen oireiden monimuotoisuuden vuoksi ja potilaiden parhaan mahdollisen toimintakyvyn säilyttämiseksi mahdollisimman pitkään.

Ennuste

Niemann-Pickin oireyhtymä A:ssä eliniänodote yltää varhaislapsuuteen, noin kolmen ikävuoden tienoille. Tyyppi B-muodossa eliniänodote voi olla aikuisuudessa. Jos Niemann-Pickin oireyhtymä tyyppi C ilmenee lapsuudessa, eliniän odote on 5-15 vuotta. Jos oireet alkavat aikuisuudessa, ne ovat lievempiä ja niihin liittyy todennäköisemmin dementiaa tai psykiatrisia oireita. Eliniänodote vaihtelee huomattavasti oireyhtymätyypistä ja yksilöstä toiseen.

Historia

Niemann-pickin taudit kuvasi A. C. Crocker vuonna 1961.

Kokemustietoa

Onko sinulla omakohtaista kokemusta tästä diagnoosista? Keräämme kokemustietotarinoita, ja sinäkin voit osallistua. Lue lisää Kokemustietoa-sivulta.

Tukipalvelut

Harvinaiskeskus Noriosta voi tiedustella vertaistukea. Lue lisää vertaistuki-sivultamme.

Harvinaiskeskus Norion perinnöllisyyshoitajaan voi ottaa yhteyttä, kun haluaa keskustella perimään tai harvinaissairauksiin liittyvistä asioista. Lue lisää Keskustelutuki ja ohjaus -sivultamme tai soita 044 5765 439.

Tukiliiton sivuilta löytyy runsaasti tietoa erilaisista palveluista: Tuki ja neuvot.

Facebookista löytyy hakusanalla ”Niemann-Pick Disease Awareness” englanninkielinen suljettu keskusteluryhmä niille läheisille, joita oireyhtymä koskettaa. Jäseneksi ryhmään pääsee pyytämällä ryhmän jäsenyyttä.

Aiheesta muualla

Socialstyrelsen: Niemann-Picks sjukdom typ C
Genetic and Rare Diseases Information Center (GARD): Niemann-Pick disease type ANiemann-Pick disease type BNiemann-Pick disease type C1
Niemann-Pick Disease Group (UK)

Lähteet

Orphanet: Niemann-Pick disease type ANiemann-Pick disease type B ja Niemann-Pick disease type C
Online Mendelian Inheritance in Man (OMIM): Niemann-Pick disease, type ANiemann-Pick disease, type B ja Niemann-Pick disease, type C
GeneReviews: Acid Sphingomyelinase Deficiency
GeneReviews: Niemann-Pick Disease Type C

PubMed: Genetics in Medicine (2017):19;967-974. Consensus recommendation for a diagnostic guideline for acid sphingomyelinase deficiency.

Julkaistu ensimmäisen kerran Harvinaiskeskus Norion sivuilla vuonna 2018.