Mowat-Wilsonin oireyhtymä

Poikkeuksetta Mowat-Wilsonin oireyhtymään oireina on oireyhtymälle tyypilliset kasvonpiirteet, psykomotorisen kehityksen viiveet ja vaikea kehitysvamma. Myös sydän- ja verisuonimuutokset ovat mahdollisia.

Lääketieteen Johanna Rintahaka, Harvinaiskeskus Norio 12.1.2022      

ORPHA:2152
ICD-10: Q43.1

Avainsanat: Hirschsprung disease-intellectual disability syndrome

Lyhyesti

Mowat-Wilsonin oireyhtymä on synnynnäinen oireyhtymä, joka ilmenee mm. epätyypillisinä kasvonpiirteinä, kehitysvammaisuutena, epilepsiana, mahdollisena Hirschsprungin tautina (40-50 % tapauksissa), pienikokoisuutena sekä vaihtelevina synnynnäisinä epämuodostumina. Kaikkia oireyhtymässä raportoituja rakennepoikkeavuuksia ei ilmene kaikilla.

Oireet ja löydökset

Mowat-Wilsonin oireyhtymään liittyviä rakennepoikkeavuuksia ovat mm. aivokurkiaisen puuttuminen, mikrokefalia, sekä erilaiset sydämen, virtsateiden, sukupuolielinten, silmien ja lihasten rakenteeseen ja toimintaan vaikuttavat rakennepoikkeavuudet. Monet ovat hypotonisia eli heillä on alentunut lihasjänteys, ja myös lihasheikkous on yleistä. Henkilöt ovat pituuteensa nähden usein alipainoisia.

Mahan turvotus, laajentunut paksusuoli ja oksentaminen ovat yleisiä oireyhtymään liittyviä pulmia. Mowat-Wilsonin oireyhtymään mahdollisesti liittyvä Hirschsprungin tauti aiheuttaa ummetusta, jota on vaikea poistaa lääkityksen ja/tai leikkaushoidon avulla.

Mowat-Wilsonin oireyhtymälle tyypillisiä kasvojen piirteitä ovat mm. korkea otsa, tuuheat kulmakarvat ja suuret, syvälle kasvoissa ja toisistaan etäälle sijoittuneet silmät. Suu on usein avoin ja ylähuuli on M-kirjaimen muotoinen. Leuka on kapea ja kolmiomainen. Myös korvissa ja nenässä on nähtävissä oireyhtymälle tyypilliset erityispiirteensä. Kasvonpiirteet korostuvat henkilön vanhetessa.

Kehitysvammaisuus on yleensä keskivaikeaa tai vaikeaa. Puhekyky voi rajoittua muutamiin sanoihin, ja ensimmäiset sanat lausutaan 5-6 ikävuoden tienoilla. Osa oppii käyttämään erilaisia kuvamerkkejä kommunikoinnin tukena. Yleensä oireyhtymässä ymmärtämiskyky on laajempaa kuin mitä puhe- tai kommunikaatiokykyjen perusteella voisi päätellä.

Motorisen kehityksen viiveet todetaan mm. istumisen, seisomisen ja kävelyn oppimisessa. Epilepsiakohtaukset ovat yleisiä ja ne ovat olleet kaikentyyppisiä.

Henkilöt, joilla on Mowat-Wilsonin oireyhtymä, ovat hymyileviä, sosiaalisia ja iloisia.

Syy ja perinnöllisyys

Mowat-Wilsonin oireyhtymän aiheuttaa mutaatio ZEB2-, tai toiselta nimeltään ZFHX1B-nimisessä geenissä kromosomissa 2 (2q22.3). Eri mutaatioita on kuvattu yli 100. Geenin koodaaman proteiinin toiminta on välttämätön useiden elinten ja kudosten kehittymiseksi ennen syntymää.

Yleensä Mowat-Wilsonin oireyhtymä johtuu uudesta ja biologisesti sattumalta syntyneestä niin kutsutusta de novo-mutaatiosta. Vanhempien perimäntutkimuksista ei tällöin löydetä ZEB2-geenin mutaatiota. De novo-mutaatio syntyy hedelmöitykseen osallistuvan sukusolun, munasolun tai siittiön, kypsyessä, tai pian hedelmöityksen jälkeen. De novo-mutaatioiden syntyyn ei voi vaikuttaa, eivätkä ne ole kenenkään syytä. De novo-mutaatioiden toistumistodennäköisyys perheessä on noin prosentin (1 %) luokkaa.

Vaikka vanhemmat olisivat verikokeella tehdyn perimäntutkimuksen perusteella negatiivisia ZEB2-geenin mutaation suhteen, nykymenetelmin ei kuitenkaan pystytä selvittämään onko lapsen oireyhtymä seurausta jommallakummalla vanhemmalla olevasta sukusolumosaikismista. Sukusolumosaikismissa osassa sukusoluja on ZEB2-geenin mutaatio ja osassa ei. Sukusolumosaikismi nostaa jonkin verran, muttei huomattavasti, perheen todennäköisyyttä saada lapsi, jolla on Mowat-Wilsonin oireyhtymä. Sukusolumosaikismista lisää tietoa löytyy Harvinaiskeskuksen sivuilta kohdasta: 70 kysymystä ja vastausta perimästä ja perinnöllisyydestä: Mosaikismi.

Perhe voi halutessaan keskustella perinnöllisyysneuvonnassa oireyhtymän toistumistodennäköisyydestä jo ennen seuraavaa mahdollista raskautta. Harvinaiskeskus Norion sivuilta löytyy tietoa myös perhesuunnittelusta, tilanteissa, joissa perheessä on mahdollisesti kohonnut todennäköisyys johonkin harvinaissairauteen: Perhesuunnittelu ja raskaus. Kaikista näistä aiheista voi myös keskustella ilman lähetettä ja veloituksetta Harvinaiskeskus Norion perinnöllisyyshoitajan kanssa. Yhteystiedot keskustelutukeen ja neuvontaan löydät tämän julkaisun lopusta.

Yleisyys

Oireyhtymän yleisyydeksi on arvioitu 1:50 000 – 1:70 000 elävänä syntynyttä lasta kohden. Yli 200 tapausta on kuvattu lääketieteellisessä kirjallisuudessa. On mahdollista, että Mowat-Wilsonin oireyhtymä on alidiagnosoitu, etenkin niillä henkilöillä, joilla ei ole todettu Hirschsprungin tautia.

Diagnoosi ja hoito

Perimän tutkimukset yhdistettyinä kliinisiin tutkimuksiin ovat osoittaneet, että kasvonpiirteet sekä viiveinen psykomotorinen kehitys ja vaikea kehitysvammaisuus kuuluvat poikkeuksetta Mowat-Wilsonin oireyhtymään. Myös sydän-verisuonimuutokset, kuten avoin valtimotiehyt aortan ja keuhkovalintimon välillä sekä kammion läppäviat, ovat yleisiä. Synnynnäisissä rakennepoikkeavuuksissa on kuitenkin yksilöllisiä eroja. Jotkut harvinaiset mutaatiot voivat ilmentyä epätyypillisinä Mowat-Wilsonin oireyhtymän muotoina.

Erotusdiagnoosi on tehtävä Pitt-HopkinsinGoldberg-Shprintzenin megakoolon oireyhtymäSmith-Lemli-Opitzin ja Angelmanin oireyhtymiin.

Diagnoosi perustuu kliiniseen tutkimukseen, jota täydentää ZEB2-mutaation löytyminen potilaan perimästä. Kyseisen geenin mutaatio löytyy Mowat-Wilsonin oireyhtymässä, huolimatta siitä, onko henkilöllä Hirschsprungin tautia vai ei.

Mowat-Wilsonin oireyhtymän hoidossa kirurgiaa voidaan käyttää sydämen, virtsaelinten ja Hirschcprungin tautiin liittyvien ruuansulatuselimistön poikkeavuuksien korjaamiseksi. Epileptisiä kohtauksia pyritään hoitamaan parhain mahdollisin keinoin. Fysio- ja puheterapia olisi aloitettava mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Ortopedin asiantuntijuutta hyödynnetään, jos lihaksissa ja/tai selkärangassa ilmenee poikkeavuuksia.

Ennuste

Mowat-Wilsonin oireyhtymän ennuste riippuu synnynnäisten rakennepoikkeavuuksien laadusta. Muutamia varhaislapsuuden kuolemia on raportoitu lääketieteellisessä kirjallisuudessa. Aikuisikään ehtineet henkilöt tarvitsevat usein apua päivittäisessä elämässään.

Historia

D. R. Mowat ja M. J. Wilson kuvasivat nimeään kantavan oireyhtymän vuonna 1998.

Kokemustietoa

Onko sinulla omakohtaista kokemusta tästä diagnoosista? Keräämme kokemustietotarinoita, ja sinäkin voit osallistua. Lue lisää Kokemustietoa-sivulta.

Tukipalvelut

Harvinaiskeskus Noriosta voi tiedustella vertaistukea. Lue lisää vertaistuki-sivultamme.

Harvinaiskeskus Norion perinnöllisyyshoitajaan voi ottaa yhteyttä, kun haluaa keskustella perimään tai harvinaissairauksiin liittyvistä asioista. Lue lisää Keskustelutuki ja ohjaus -sivultamme tai soita 044 5765 439.

Lisätietoa tukipalveluista löytyy Tukiliiton sivuilta Palvelut: oppaat ja materiaalit.

Aiheesta muualla

Socialstyrelsen: Mowat-Wilsons syndrom
Genetic and Rare Diseases Information Center (GARD): Mowat-Wilson syndrome
National Organization for Rare Disorders (NORD): Mowat-Wilson Syndrome
GeneReviews: Mowat-Wilson syndrome
Mowat-Wilson Syndrome Foundation

Lähteet

Online Mendelian Inheritance in Man (OMIM): Mowat-Wilson syndrome
Orphanet: Mowat-Wilson syndrome

Bissonnette, Bruno. Syndromes: Rapid Recognition and Perioperative Implications, 2nd edition. McGraw-Hill Education (2019).

Julkaistu ensimmäisen kerran Harvinaiskeskus Norion sivuilla vuonna 2018.