Fragiili-X-oireyhtymän esimutaatio: FXPOI

Fragiili-X-oireyhtymän esimutaatioon voi liittyä oireita, joita on hiljattain luokiteltu eri ryhmiin. Niistä fragiili-X-oireyhtymän esimutaatioon liittyvä munasarjojen ennenaikainen vajaatoiminta muodostaa yhden kokonaisuuden. Kaikilla fragiili-X-oireyhtymän esimutaatioon ei kuitenkaan liity oireita.

Lääketieteen toimittaja Johanna Rintahaka, Harvinaiskeskus Norio 13.10.2022

Avainsanat: Fragiili-X-oireyhtymän esimutaatioon liittyvä munasarjojen ennenaikainen vajaatoiminta
Fragile X-associated primary ovarian insufficiency, FXPOI

Lyhyesti

Henkilöillä, joilla on perimässään fragiili-X-oireyhtymän esimutaatio, voi ilmetä erilaisia oireita. Eräs näistä oirekokonaisuuksista on vain naisilla esiintyvä fragiili-X-oireyhtymän esimutaatioon liittyvä munasarjojen ennenaikainen toiminnanvajaus (Fragile X-associated primary ovarian insufficiency, FXPOI). Se on yleisin geneettinen syy munasarjojen vajaatoimintaan. Muista oirekokonaisuuksista, jotka liittyvät fragiili-X-esimutaatioon, löydät tietoa kohdasta fragiili-X-oireyhtymän esimutaatiot.

Oireet ja löydökset

FXPOI eli munasarjojen vajaatoiminta esiintyy vain osalla niistä naisista, joilla on fragiili-X-oireyhtymän esimutaatio perimässään. Esimutaation kantajista arviolta noin 13-26 %:lle kehittyy FXPOI. Sen oireet ilmenevät ennen 40-ikävuotta alkavana munasarjojen vajaatoimintana ja aikaistuneena vaihdevuosina sekä niihin liittyvinä oireina. Oireet vaihtelevat huomattavasti eri esimutaatiota kantavien naisten välillä. Joskus FXPOI voi ilmetä myös murrosiän viivästymänä.

FXPOI:ssa munasarjat eivät tuota tavanomaisia määriä naishormoneja, kuten estrogeenejä. Lisäksi follikkeleita stimuloivan hormonin (FHS:n) pitoisuus voi olla koholla. Puhutaan hypergonadotrooppisesta hypogonadismista. Hormonitoiminnan oireina esiintyy mm. epäsäännölliset kuukautiset, kuumia aaltoja, unettomuutta ja muita vaihdevuosien kaltaisia oireita. FXPOI:ssa oireet eivät kuitenkaan ole yhtä selkeitä tai ennustettavia kuin normaalissa vaihdevuosissa. Esimerkiksi kuukautiskierto voi pidentyä huomattavasti, esim. yli neljän kuukauden mittaiseksi, ja palautua sitten taas joksikin aikaa. Tavallisissa vaihdevuosissa, noin 45-55 ikävuoden iässä, kerran päättynyt kuukautiskierto ei enää palaudu.

FXPOI:hin ja vaihdevuosiin liittyvä tavallista alhaisempi estrogeenipitoisuus voi aiheuttaa hoitamattomana mm. osteoporoosin eli alentuneen luuntiheyden ja kohonneen sydän- ja verisuonitautien riskin.

FXPOI:hin liittyy hedelmättömyyttä, koska munasarjat toimivat heikommin. Näyttäisi kuitenkin siltä, ettei FXPOI vaikuta kantasolujen lukumäärään, joista munasolut kuukautiskierron aikaan kypsyvät. FXPOI:ssa munasolujen kypsyminen hedelmöittymiskykyisiksi munasoluiksi on siis häiriintynyt. Osalla (13 %) naisista, joilla on FXPOI, raskaus voi tästäkin huolimatta kuitenkin toteutua. Joissakin tapauksissa hormonikorvaushoito on riittänyt biologisen raskauden onnistumiseksi.

Kantajanaisen esimutaatio voi laajeta seuraavassa sukupolvessa, mistä voi seurata jälkeläiselle terveyshaittoja. Esimutaation laajenemisen todennäköisyydestä voi keskustella esimerkiksi perinnöllisyyslääkärin ja/tai -hoitajan kanssa jo ennen raskautta. Myös Harvinaiskeskus Norioon voi ottaa yhteyttä. Yhteystiedot löydät alta. Palvelumme on ilmaista, eikä tarvitse lähetettä.

Esimutaation kantajanaisilla on kohonnut riski sairastua kilpirauhastautiin sekä kroonisiin lihaskipuihin. Kantajanaisilla on myös todettu neuropsykiatrisia oireita verrokkinaisia useammin (ks. fragiili-X-esimutaatioon liittyvät neuropsykiatriset oireet, FXANC). Joillakin kantajanaisilla voi miesten tavoin puhjeta keski-iässä fragiili-X-oireyhtymän esimutaatioon liittyvä vapina/ataksia oireyhtymä eli FXTAS. Fragiili-X-oireyhtymän esimutaatiota kantavilla voi olla myös epämääräisiä muita oireita, kuten autoimmuunisairauksia. Osa esimutaation kantajista ovat oireettomia.

Syy ja perinnöllisyys

Fragiili-X-oireyhtymän esimutaatio aiheuttaa vain osalle kantajistaan oireita. Syitä tähän ei tunneta. Esimutaatio käsittää X-kromosomissa sijaitsevan FMR1-geenin CGG-toistoalueen, joka on laajentunut normaalista alle 44:stä toistojaksosta 55-200 kappaleen CGG-toistojaksoksi. (Välimuotoiseksi tai harmaaksi alueeksi kutsutaan normaalin ja esimutaation alueeseen jäävää toistojakso määrää 45-54, josta voit lukea lisää kohdasta fragiili-X-oireyhtymän esimutaatiot).

Fragiili-X-oireyhtymän esimutaatioon liittyvä munasarjojen vajaatoiminta, FXPOI, periytyy X-kromosomissa dominoivasti eli vallitsevasti. Kantajanaisella on 50 % todennäköisyys siirtää esimutaationsa jälkeläiselleen. Periytyessään äidiltä lapsille, esimutaation koko voi käytännössä joko pysyä samana tai laajentua. X-kromosomaalisen ja dominoivan periytymistavan vuoksi esimutaatio periytyy sitä kantavalta isältä aina tyttärille, muttei koskaan isän pojille. Kun esimutaatio periytyy isältä tyttärelle, se ei laajene täysmutaatioksi.

Perhe, jossa on epäillys Fragiili-X-oireyhtymästä tai siihen liittyvästä esimutaatiosta, voi halutessaan keskustella perinnöllisyysneuvonnassa oireyhtymän toistumistodennäköisyydestä jo ennen seuraavaa mahdollista raskautta. Harvinaiskeskus Norion sivuilta löytyy tietoa myös perhesuunnittelusta, tilanteissa, joissa perheessä on mahdollisesti kohonnut todennäköisyys johonkin harvinaissairauteen: Perhesuunnittelu ja raskaus. Kaikista näistä aiheista voi myös keskustella ilman lähetettä ja veloituksetta Harvinaiskeskus Norion perinnöllisyyshoitajan kanssa. Yhteystiedot keskustelutukeen ja neuvontaan löydät tämän julkaisun lopusta.

Fragiili-X-esimutaation ja FXPOI:n yleisyys

Normaaliväestössä noin 1-6 %:lla todetaan munasarjojen vajaatoiminta. Naiselta, jonka suvussa esiintyy munasarjojen vajaatoimintaa, esimutaatio löytyy noin 11 %:lta. Kun suvussa ei ole muita naisia, joilla on munasarjojen vajaatoiminta, noin kolmella prosentilla naisista löytyy perimästään esimutaatio.

Naisia, joilla on esimutaatio perimässään, arvioidaan olevan maailmassa 1:130-260. Suomalaisnaisista arviolta 1:250 on esimutaation kantajia. Esimutaatio on siis verrattain yleinen. Esimutaatiota kantavilla naisilla munasarjojen vajaatoimintaa esiintyy noin 13-26 %:lla. Esimutaatio johtaa siis vain osalla kantajanaisista munasarjojen vajaatoimintaan.

Diagnoosi

Naisen ennenaikaisen (usein esim. alle 40 v.) munasarjojen toiminnan hiipumisen syyn selvitys kuuluu erikoissairaanhoidon piiriin. Hypergonadotrooppisen hypogonadismiksi kutsutaan tilaa, jossa kuukautisten poisjäänti tai kierron piteneminen on yli neljän kuukauden mittainen ja naisella todetaan toistetusti suurentunut FSH:n pitoisuus. Tämän tyyppisen munasarjojen vajaatoiminnan geneettiseksi syyksi voi osoittautua FXPOI tai Turnerin oireyhtymä. Kun potilaan perimän FMR1-geenialue tutkitaan, kliiniseen kuvaan sopiva FXPOI voidaan joko poissulkea tai vahvistaa. Jos esimutaatio löydetään, DNA-tutkimuksessa saadaan selville myös CGG-nukleotidien lukumäärä ja CGG-toistojaksojen välissä olevien mahdollisten AGG-toistojaksojen määrä, joilla molemmilla voi olla merkitystä oirekuvaan sekä naisen mahdollisten jälkeläisten terveyteen.

Diagnoosi antaa mahdollisuuden perhesuunnitteluun, jolloin jo ennen raskauden alkamista voidaan selvittää jälkeläisen todennäköisyyttä periä esimutaatio tai fragiili-X-oireyhtymää aiheuttava täysmutaatio. Lisäksi diagnoosi antaa mahdollisuuden kertoa asiasta muille sukulaisille, jotka voivat hyötyä tiedosta omalla kohdallaan. Aiheesta lisää löydät halutessasi lääkärin laatimasta fragiili-X-oireyhtymän tietolehtisestä ja yleistajuisesta fragiili-X-esimutaatiota käsittelevästä kuvauksestamme.

Hoito

FXPOI:n hoito on oireiden mukaista ja voi käsittää esimerkiksi hormonikorvaushoidon, joka voi vaihdevuosioireiden lisäksi helpottaa myös muita mahdollisia oireita, kuten masennusta ja levottomuutta sekä alentaa riskiä sairastua osteoporoosiin ja sydän- ja verisuonitauteihin. Jos nainen, jolla on FXPOI, haluaa tulla raskaaksi, hedelmöityshoidot ovat usein mahdollisia. Riittävästä liikunnasta, kalsiumin ja D-vitamiinin saannista on pidettävä huoli luuntiheyden ja yleisterveyden ylläpitämiseksi. Terveelliset elämäntavat ja harrastukset tukevat hyvää aivoterveyttä ja yleisvointia. Niiden aloittaminen ei ole koskaan liian myöhäistä.

Ennuste

Eliniän odote vastaa valtaväestön eliniänodotetta.

Historia

FMR1-geenimutaatio yhdistettiin fragiili-X-oireyhtymään vuonna 1991. Vuonna 1994 C. E. Schwartz osoitti alustavia todisteita FMR1-geenin esimutaation seurauksesta lisääntymistoimintoihin. Tutkimustyö fragiili-X-oireyhtymän esimutaatioon liittyvistä oirekokonaisuuksista (FXTAS, FXANC/FXAND ja FXVAC) jatkuu edelleen tiiviisti ja selkiyttänee myös mm. niihin liittyviä nimeämiskäytäntöjä.

Kokemustietoa

Onko sinulla omakohtaista kokemusta tästä diagnoosista? Keräämme kokemustietotarinoita, ja sinäkin voit osallistua. Lue lisää Kokemustietoa-sivulta.

Tukipalvelut

Harvinaiskeskus Noriosta voi tiedustella vertaistukea. Lue lisää Vertaistuki-sivultamme.

Harvinaiskeskus Norion perinnöllisyyshoitajaan voi ottaa yhteyttä, kun haluaa keskustella perimään tai harvinaissairauksiin liittyvistä asioista. Lue lisää Keskustelutuki ja ohjaus -sivultamme tai soita 044 5765 439.

Tukiliiton sivuilta löytyy runsaasti tietoa erilaisista palveluista: Tuki ja neuvot.

Facebookista löytyy englannin kielinen ja suljettu keskusteluryhmä, ”Female Fragile X Support Group”, naisille, joilla on fragiili-X-oireyhtymän täysmutaatio perimässään tai, jotka ovat esimutaation kantajia. ”Female X Female Carrier Symptoms” on puolestaan tarkoitettu vain naisille, joilla on fragiili-X-oireyhtymään liittyvä esimutaatio perimässään. ”Modiga Muterade Mammorta” on ruotsinkielinen ja suljettu keskusteluryhmä äideille, joita fragiili-X-oireyhtymä koskettaa. Jäseneksi ryhmiin pääsee pyytämällä ryhmien jäsenyyttä.

Aiheesta muualla

Paula Kuivasaari-Pirinen; Kuukautiskierron häiriöt on syytä selvittää. Lääkärilehti 36/2019 vsk 74, 1949-55
National Fragile X Foundation: Fragile X-Associated Primary Ovarian Insufficiency, FXPOI
MedlinePlus: Fragile X-associated primary ovarian insufficiency

Lähteet

Dorothy A. Flink, Lawrence M. Nelson, Reed Pyeritz et al. Fragile X Associated Primary Ovarian Insufficiency (FXPOI): Case Report and Literature. Review. Frontiers in Genetics 27 Noc 2018

Reymundo Lozano, Carolina Alba Rosero, Randi J. Hagerman. Fragile X spectrum disorders Review. Intractable & Rare Diseases Research 2014; 3(4): 134-146.

Julkaistu ensimmäisen kerran Harvinaiskeskus Norion sivuilla 12.1.2021.