Fragiili-X-oireyhtymän esimutaatio: FXANC

Fragiili-X-oireyhtymän esimutaatioon voi liittyä oireita, joita on hiljattain luokiteltu eri ryhmiin. Niistä fragiili-X-oireyhtymän esimutaatioon liittyvät neuropsykiatriset oireet (Fragile X Associated Neuropsychiatric Conditions, FXANC) muodostaa yhden kokonaisuuden. Varsinaisesta oireyhtymästä ei kuitenkaan ole kyse, eikä kaikilla esimutaation kantajilla ilmene oireita.

Lääketieteen toimittaja Johanna Rintahaka Harvinaiskeskus Norio 29.1.2024

Avainsanat: Fragiili-X-oireyhtymän esimutaatioon liittyvät neuropsykiatriset oireet
Fragile X Associated Neuropsychiatric Conditions, FXANC

Lyhyesti

Fragiili-X-oireyhtymän esimutaatiota perimässään kantavilla voi esiintyä neuropsykiatrisia oireita, joille on annettu englanninkielinen yleisnimitys Fragile X Associated Neuropsychiatric Conditions, FXANC. Niihin lukeutuvat mm. levottomuus ja masennusoireisto, joita esiintyy noin puolella esimutaation kantajista. Lisää tietoa fragiili-X-oireyhtymän esimutaatioista löydät kohdasta fragiili-X-oireyhtymän esimutaatiot.

Oireet ja löydökset

Viimeaikaiset tutkimukset 2010-luvulta alkaen ovat osoittaneet, että esimutaation kantajilla esiintyy runsaasti erilaisia neuropsykiatrisia oireita. Joillakin nämä oireet tulevat ilmi jo varhaislapsuudessa tai lapsuudessa. Osa vauvoista, joilla on esimutaatio, voivat olla tavallista herkempiä aistiärsykkeille. Lapsilla esimutaatio voi aiheuttaa levottomuutta, ADHD:tä eli aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriötä sekä sosiaalista ahdistuneisuutta ja autismikirjon häiriöitä. Niillä esimutaatiota kantavilla lapsilla, joilla on epilepsia, neuropsykiatriset oireet ovat usein yleisempiä kuin kantajalapsilla, joilla ei ole epilepsiaa.

Aikuisista kantajista noin puolella siis esiintyy neuropsykiatrisia oireita. Heillä ahdistuneisuus- ja masennusoireisto ovat myös yleisempiä kuin valtaväestöllä. Riski sairastua masennusoireistoon on suurin niillä esimutaation kantajilla, joilla perimän toistojakso käsittää 85-110 CGG-nukleotidin kopiota (ks. alla). Naisilla tämän toistojakson pituus voi suurentaa riskiä myös fragiili-X-oireyhtymän esimutaatioon liittyvään munasarjojen ennenaikaiseen vajaatoimintaan, FXPOI:hin, sekä muihin terveysongelmiin, kuten fibromyalgiaan, krooniseen väsymysoireyhtymään, pitkäaikaiseen kipuoireyhtymään, migreeniin ja unihäiriöihin. Masennusoireet näyttäisivät puhkeavan naisilla aikaisemmin kuin miehillä.

Neuropsykiatrisia oireita on todettu etenkin niillä kantajanaisilla, joiden isällä on fragiili-X-oireyhtymän esimutaatioon liittyvä vapina/ataksia-oireyhtymä eli FXTAS. Näillä kantajanaisilla unihäiriöt voivat olla yleisiä, ja ne saattavat alkaa jo ennen muiden neuropsykiatristen oireiden ilmenemistä. Naisilla voi esiintyä myös vapinaa ja ataksiaa ilman varsinaista FXTAS:ia. Kantajanaisilla myös puolustusjärjestelmän häiriöt, kuten erilaiset autoimmuunisairaudet, voivat esiintyä yhdessä edellä mainittujen keskushermosto-oireiden kanssa. Miehillä puolustusjärjestelmän toimintahäiriöt ovat harvinaisempia.

Kantajien alttiutta oppimisvaikeuksien tai lievän kehitysvammaisuuden sekä kohonneen autismikirjon häiriön ilmenemiseen on selvitetty, mutta tutkimustulokset eivät ole selkeitä, ja jatkotutkimukset ovat tarpeellisia.

Syy ja perinnöllisyys

X-kromosomissa sijaitsevan FMR1- (Fragile x messenger ribonucleoprotein 1, aikaisemmin Fragile X mental retardation 1 gene) geenialueella (Xq27.3) on CGG-nukleotidien toistojaksoja, joiden koko vaihtelee valtaväestössä. Tavanomaisesti tämä toistoalue käsittää alle 45 CGG-toistojaksoa. Kun toistojaksojen määrä ylittää 55:n, mutta jää alle 200:n puhutaan fragiili-X-oireyhtymän esimutaatiosta. Fragiili-X-oireyhtymän esimutaatio aiheuttaa vain osalle kantajistaan oireita. Syy tähän on tuntematon. Esimutaatiossa soluissa löytyy runsaasti FMR1-geenistä tuotettuja RNA-molekyylejä, jotka häiritsevät etenkin hermosolujen toimintaa.

Fragiili-X-oireyhtymän esimutaatioon liittyvät neuropsykiatriset oireet, FXANC, periytyvät X-kromosomissa dominoivasti eli vallitsevasti. Kantajanaisilla on 50 %:n todennäköisyys saada jälkeläinen, jolla on esimutaatio perimässään. Periytyessään äidiltä lapsille, esimutaation koko voi joko pysyä samana tai laajentua. Jos äidin esimutaatio on laajentunut hedelmöitykseen osallistuneessa munasolussa täysmutaatioksi ts. yli 200 CGG- toistojaksoksi, syntyvällä poikalapsella on fragiili-X oireyhtymä ja osalla tytöistä/naisista vaihtelevan asteisia kehityksen ongelmia. Lisää tietoa fragiili-X-oireyhtymän esimutaation periytyvyyteen liittyvistä asioista voit halutessasi lukea lisää kohdasta fragiili-X-oireyhtymän esimutaatiot.

Perhe, jossa on epäillys Fragiili-X-oireyhtymästä tai siihen liittyvästä esimutaatiosta, voi halutessaan keskustella perinnöllisyysneuvonnassa oireyhtymän toistumistodennäköisyydestä jo ennen seuraavaa mahdollista raskautta. Harvinaiskeskus Norion sivuilta löytyy tietoa myös perhesuunnittelusta, tilanteissa, joissa perheessä on mahdollisesti kohonnut todennäköisyys johonkin harvinaissairauteen: Perhesuunnittelu ja raskaus. Kaikista näistä aiheista voi myös keskustella ilman lähetettä ja veloituksetta Harvinaiskeskus Norion perinnöllisyyshoitajan kanssa. Yhteystiedot keskustelutukeen ja neuvontaan löydät tämän julkaisun lopusta.

Fragiili-X-esimutaation yleisyys

Esimutaation kantajanaisia on maailmassa 1:130-260 ja kantajamiehiä noin 1: 250-810. Suomalaisista 1:250 on fragiili-X-oireyhtymän esimutaation kantajia. Esimutaatio on siis verrattain yleinen. Esimutaation kantajia on enemmän kuin heitä, joilla on fragiili-X-oireyhtymä.

Diagnoosi

Fragiili-X-oireyhtymän esimutaatioon liittyvistä neuropsykiatrisista oireista on kyse silloin, kun esimutaatio löydetään geenitestissä ja muut kliiniset oireet sopivat oirekuvaan, eivätkä ne asetu FXTAS:ssa ja FXPOI:ssa esiintyviin oireisiin ja/tai niiden puhkeamisajankohtiin. Osalla aivojen magneettikuvissa voi olla nähtävillä valkean aineen häiriöitä.

Hoito

Erityisesti lasten neuropsykiatrisiin oireisiin voidaan vaikuttaa myönteisesti, kun niihin reagoidaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Usein FMR1-geenitutkimus on aiheellinen henkilöltä, jolla esiintyy neuropsykiatrisia oireita ja jonka suvussa esiintyy kehitysvammaisuutta, ahdistuneisuushäiriötä, AHDH:tä, masennusta ja/tai autisminkirjon häiriötä. Geenitutkimuksen avulla fragiili-X-oireyhtymään liittyvän esimutaation kantajuus voidaan vahvistaa tai poissulkea.

Esimutaatiota ja sen aiheuttamia oireita ei voida parantavaa, mutta niitä voidaan hoitaa. Masennusoireisiin voidaan käyttää lääkitystä, kuten esimerkiksi serotoniinin ja norepinefriinin takaisinoton estäjiä.

Koska esimutaation kantajat voivat olla muuta väestöä herkempiä mm. stressin vaikutuksille sekä tupakalle ja päihdeaineille, näitä tekijöitä tulisi mahdollisuuksien mukaan välttää. Opioidien pitkäaikaista käyttöä kivunlievitykseen olisi myös tarkoin harkittava hoitavan lääkärin kanssa, sillä pitkäaikaisen opioidien käytön on havaittu edistävän aivojen valkean aineen häiriöitä ja esimutaatioon liittyvien oireiden puhkeamista ja/tai varhaisempaa pahenemista etenkin Fragiili-X-esimutaatioon liittyvässä vapina- ja ataksiaoireyhtymässä (FXTAS). Terveelliset elämäntavat, säännöllinen liikunta ja harrastukset tukevat hyvää aivoterveyttä ja yleisvointia. Niiden aloittaminen ei ole koskaan liian myöhäistä.

Ennuste

Oikea diagnoosi ja varhaisessa vaiheessa aloitettu hoito ovat tärkeitä. Eliniän odote on usein normaali, vaikka FXANC:hen voi liittyä mahdollisia pitkäaikaisia ja vakaviakin neuropsykiatrisista oireista. Oirekirjo vaihtelee huomattavasti esimutaation kantajien välillä, eikä kaikilla esimutaation kantajilla esiinny oireita.

Historia

Fragiili-x-oireyhtymään liittyvän esimutaation aiheuttamista neuropsykiatrisista oireista on julkaisuja 2010-luvulta alkaen. Jotta tietoisuus esimutaatioon liittyvistä neuropsykiatrisista oireista lisääntyisi, näille oireille ehdotettiin vuonna 2018 omaa nimitystä Fragile X- associated neuropsychiatric disorders, FXAND. European Fragile X-Network-potilasjärjestön toive kuitenkin on, että FXAND (Fragile X- associated neuropsychiatric disorders)-nimi korvattaisiin FXANC (Fragile X Associated Neuropsychiatric Conditions)-nimellä.

Kokemustietoa

Onko sinulla omakohtaista kokemusta tästä diagnoosista? Keräämme kokemustietotarinoita, ja sinäkin voit osallistua. Lue lisää Kokemustietoa-sivulta.

Tukipalvelut

Harvinaiskeskus Noriosta voi tiedustella vertaistukea. Lue lisää vertaistuki-sivultamme.

Harvinaiskeskus Norion perinnöllisyyshoitajaan voi ottaa yhteyttä, kun haluaa keskustella perimään tai harvinaissairauksiin liittyvistä asioista. Lue lisää Keskustelutuki ja ohjaus -sivultamme tai soita 044 5765 439.

Tukiliiton sivuilta löytyy runsaasti tietoa erilaisista palveluista: Tuki ja neuvot.

Aiheesta muualla

National Fragile X Foundation: FXAND: What Is It and What Might It Mean to You?

Lähteet

Reymundo Lozano, Carolina Alba Rosero, Randi J. Hagerman. Fragile X spectrum disorders Review. Intractable & Rare Diseases Research 2014; 3(4): 134-146.

Randi j. Hagerman, Dragana Protic, Akash Rajaratnam et al. Fragile X-Associated Neuropsychiatric Disorders (FXAND). Frontiers in Psychiatry (2018) vol.9.,Article 564.

Ana María Cabal-Herrera, Wilmar Saldarriaga-Gil, Maria Jimena Salcedo-Arellano et al. Case Report. Fragile X associated neuropsychiatric disorders in a male without FXTAS. Intractable & Rare Diseases Research 2020: 9(2):113-118.

The Fragile X Society: Fragile X Premutation Associated Conditions (FXPAC) Statement

Fragile X Society: Eradication of ’mental retardation’ from language describing Fragile X Conditions

Kirsten Johnson, Jonathan Herring and Jörg Richstein. The Use of ”Retardation” in FRAXA, FMRP, FMR1 and Other Designations. Cells 2022, 11(6), 1044; https://doi.org/10.3390/cells11061044

Julkaistu ensimmäisen kerran Harvinaiskeskus Norion sivuilla 14.1.2021.