DOORS-oireyhtymä

DOORS-oireyhtymän geneettinen taustasyy on osin epäselvä.

Lääketieteen toimittaja Johanna Rintahaka, Harvinaiskeskus Norio 8.12.2021

ORPHA:79500

Avainsanat: DOORS; Deafness, Onychodystrophy, Osteodystrophy, mental Retardation and Seizures syndrome, Deafness-onychodystrophy-osteodystrophy-intellectual disability syndrome, Eronen syndrome

Lyhyesti

DOORS-oireyhtymän oirekuvalle ovat tyypillistä synnynnäisestä kuulohermovauriosta johtuva kuurous, kynsien epämuodostumat, luuston kasvuhäiriöt, lievä tai syvä älyllinen kehitysvammaisuus sekä usein vaikea epilepsia. Nimensä oireyhtymä on saanut tyypillisistä piirteistään: Deafness, Onychodystrophy, Osteodystrophy ja ”mental Retardation” jossa R-kirjain on peräisin käytöstä poistuneesta kehitysvammaisuutta tarkoittavasta sanasta.

Oireet ja löydökset

DOORS-oireyhtymä ilmenee hyvin pian syntymän jälkeen: vauva on kuuro, hänen näkökykynsä heikkenee ja etenee sokeudeksi ja hänellä todetaan esimerkiksi viimeistään kuuden kuukauden iässä epilepsia. Epilepsiakohtausten toistumistiheys ja vaikeusaste voivat pahentua ajan kuluessa. Epilepsia voi olla vaikeahoitoinen. Lisäksi lapsen virtsassa ja veressä on kohonneet 2-oksoglutaarihappo- ja alfa-hydroksiglutaraatinpitoisuudet.

Kynnet ovat pienet tai ne puuttuvat kokonaan. Sormien ja varpaiden ulommaiset luut ovat usein poikkeuksellisen lyhyet. Neljäsosalla on pitkät peukalot, jotka muistuttavat muita sormia.

Poikkeavia kasvonpiirteitä ovat mm. mikrokefalia eli pienipäisyys, plagiokefalia eli vinopäisyys, korvien sijainti matalalla päässä, silmien sijainti etäällä toisistaan, leveä nenä, jossa on suuret sieraimet, ohut ylähuuli, pienileukaisuus ja taaksepäin vetäytynyt alaleuka. Silmäoireina ovat mm. verkkokalvon irtoaminen, nystagmus eli silmävärve, karsastus, kaihi ja likinäköisyys.

Kehitysviiveet motoriikassa eli liikkeiden hallinnan perustaidoissa ovat nähtävissä mm. viiveenä oppia istumaan ja kävelemään. Kehitysviiveet voivat olla lieviä. Motoristen perustaitojen oppimisen vaikeudet voivat johtua yleisestä hypotoniasta eli alentuneesta lihasjänteydestä, joka kestää usein koko eliniän.

Synnynnäiset sydämen (20 % tapauksista), munuaisten ja virtsateiden epämuodostumat ovat mahdollisia.

Syy ja periytyvyys

DOORS-oireyhtymä aiheutuu TBC1D24-geenin mutaatiosta kromosomissa 16 (16p13.3). On epäselvää kuinka geenimuutos johtaa oireyhtymän syntyyn.

TBC1D24-geenimuutos periytyy autosomissa resessiivisesti eli peittyvästi. Tämä tarkoittaa useimmissa tapauksissa sitä, että lapsi on perinyt oireyhtymää aiheuttavan geenimutaation molemmilta vanhemmiltaan. Koska vanhemmilla on vain yksi oireyhtymää aiheuttava mutaatio perimässään, he ovat tämän geenimuutoksen oireettomia kantajia. Jos molemmat vanhemmat ovat kantajia, heillä on 25 %:n todennäköisyys saada lapsi, jolla oireyhtymä on. Toisaalta heillä on 25 % todennäköisyys saada lapsi, jolla ei ole oireyhtymään johtavaa mutaatiota perimässään. Todennäköisyys, että lapsi perii geenimutaation vain toiselta vanhemmaltaan, on 50 %. Tällöin jälkeläinen on mutaation oireeton kantaja, kuten vanhempansakin. Jälkeläisten periytymistodennäköisyydet ovat muuttumattomat raskaudesta toiseen.

Huomioitavaa on, ettei kaikilla potilailla todeta TBC1D24-geenin mutaatiota. Näyttää siis siltä, että vielä ainakin toinen ja toistaiseksi tuntematon geenimuutos johtaa DOORS-oireyhtymään.

Perhe, jolla on DOORS-oireyhtymää perimässään, voi halutessaan keskustella perinnöllisyysneuvonnassa oireyhtymän toistumistodennäköisyydestä jo ennen seuraavaa mahdollista raskautta. Harvinaiskeskus Norion sivuilta löytyy tietoa myös perhesuunnittelusta, tilanteissa, joissa perheessä on mahdollisesti kohonnut todennäköisyys johonkin harvinaissairauteen: Perhesuunnittelu ja raskaus. Kaikista näistä aiheista voi myös keskustella ilman lähetettä ja veloituksetta Harvinaiskeskus Norion perinnöllisyyshoitajan kanssa. Yhteystiedot keskustelutukeen ja neuvontaan löydät tämän julkaisun lopusta.

Yleisyys

DOORS-oireyhtymän yleisyys ei ole tiedossa, mutta ainakin 50 tapausta on kuvattu lääketieteellisessä kirjallisuudessa. TBC1D24-mutaatio on löydetty ainakin yhdeksästä eri perheestä. Oireyhtymä on yhtä yleinen sekä miehillä että naisilla.

Diagnoosi ja hoito

Diagnoosi perustuu kuuloaistin heikkouden/kuurouden, poikkeavien sormien ja varpaiden luihin, kynsien epämuodostumiin tai niiden puuttumiseen sekä kehitysvammaisuuden toteamiseen. Lisäksi virtsasta ja verestä löytyy kohonneet 2-oksoglutaarihappo- ja alfa-hydroksiglutaraatinpitoisuudet. Perimäntutkimukset voivat auttaa diagnoosin asettamisessa, etenkin silloin, jos potilaalla todetaan TBC1D24-geenin mutaatio.

Erotusdiagnostiikassa on hyvä huomioida seuraavat oireyhtymät; Erosen oireyhtymä, Coffin-Sirisin oireyhtymäZimmermann-Labandin oireyhtymäTemple-Baraitserin oireyhtymä ja DDOD- (autosomal dominant deafness-onychodystrophy syndrome) oireyhtymä.

DOORS-oireyhtymän hoito on oireidenmukaista. Pienille vauvoille/lapsille, joilla on hypotonisuuden vuoksi nielemisvaikeuksia, voidaan viedä vatsanpeitteiden läpi ravitsemusavanne (PEG-nappi), joka edistää lapsen ravitsemustilannetta. Epilepsialääkitys saattaa vähentää kohtausten määrää ja laatua. Pitkäaikaisseurannassa tarkkaillaan näkö- ja kuuloaisteja. Neurologisiin tutkimuksiin kuuluvat mm. elektroenkefalografia (EEG) eli aivosähkökäyrätutkimus ja tietokonetomografia (TT).

Ennuste

Eliniänennusteesta ei ole olemassa luotettavia ennusteita oireyhtymän harvinaisuuden vuoksi. Vaikeat epilepsiakohtaukset voivat johtaa lapsen ennenaikaiseen menehtymiseen.

Historia

DOORS-oireyhtymän kuvasi ensimmäisen kerran M. Feinmesser vuonna 1961 ja lopulta R. J. Cantwell vuonna 1975.

Kokemustietoa

Onko sinulla omakohtaista kokemusta tästä diagnoosista? Keräämme kokemustietotarinoita, ja sinäkin voit osallistua. Lue lisää Kokemustietoa-sivulta.

Tukipalvelut

Harvinaiskeskus Noriosta voi tiedustella vertaistukea. Lue lisää Vertaistuki-sivultamme.

Harvinaiskeskus Norion perinnöllisyyshoitajaan voi ottaa yhteyttä, kun haluaa keskustella perimään tai harvinaissairauksiin liittyvistä asioista. Lue lisää Keskustelutuki ja ohjaus -sivultamme tai soita 044 5765 439.

Tukiliiton sivuilta löytyy runsaasti tietoa erilaisista palveluista: Tuki ja neuvot.

Aiheesta muualla

Genetic and Rare Diseases Information Center (GARD): DOOR syndrome
National Organization for Rare Disorders (NORD): DOOR syndrome

Lähteet

Orphanet: DOORS syndrome
Online Mendelian Inheritance in Man (OMIM): Deafness, Onychodystrophy, Osteodystrophy, Mental retardation, and Seizures Syndrome; DOORS

Bissonnette, Bruno. Syndromes: Rapid Recognition and Perioperative Implications, 2nd edition. McGraw-Hill Education (2019).

Julkaistu ensimmäisen kerran Harvinaiskeskus Norion sivuilla vuonna 2018.