48,XXXY: ylimääräiset X-kromosomit pojalla

48,XXXY-oireyhtymässä ilmenee vain pojilla/miehillä ja sen oireet johtuvat X-kromosomin ylimäärästä. X-kromosomien ylimäärä häiritsee kehitystä etenkin sikiökaudella ja murrosiässä. Miehet jäävät usein lapsettomiksi. Oirekirjo on laaja ja se vaihtelee yksilöllisesti.

Lääketieteen toimittaja Johanna Rintahaka, Harvinaiskeskus Norio 27.1.2022

ORPHA:96263
ICD-10: Q98.1

Avainsanat: 48XXXY-oireyhtymä, XXXY-oireyhtymä

Lyhyesti

Kromosomin lukumäärämuutoksesta johtuva 48,XXXY-oireyhtymä on harvinainen. Siinä pojalla on kaksi ylimääräistä X-kromosomia. Oireyhtymä esiintyy ainoastaan miessukupuolella. 48,XXXY-oireyhtymän oireet vaihtelevat eri yksilöiden välillä. Oireisiin liittyy lievä älyllinen kehitysvammaisuus, selvä sukupuolielinten vajaakehittyminen sekä poikkeavuuksia mm. luustossa ja kasvonpiirteissä. Lapsen kehittyessä voi ilmetä muita terveyteen liittyviä seikkoja, kuten ylipainoa, nivelsairauksia ja haasteita käyttäytymisessä. Kielellisissä taidoissa on usein heikkouksia. Miehet ovat hedelmättömiä.

Oireet ja löydökset

Lapsuudessa 48,XXXY-oireyhtymässä ilmenee kehitysviiveitä. Mahdollinen oppimisvaikeuksien ja/tai kehitysvammaisuuden taso selviää lapsen kasvun ja kehityksen myötä. Etenkin puheen ja kielellisten taitojen kehityksessä on haasteita. Usein toisten puheen ymmärtäminen on helpompaa kuin puheen tuottaminen. Kommunikointivaikeudet voivat aiheuttaa turhautumista, hankaluuksia vuorovaikutustilanteissa sekä kielteisiä käyttäytymisen muotoja. Lisäksi lyhytkestoisessa muistissa voi ilmetä heikkoutta, mikä osaltaan haittaa mm. oppimista.

Pojat/miehet, joilla on 48,XXXY-oireyhtymä, ovat taitavia paikkojen ja tilojen hahmottamisessa ja niiden muistamisessa. Lisäksi he ovat usein lahjakkaita matematiikassa, musiikin soittamisessa sekä tehtävissä, jotka vaativat teknistä näppäryyttä. Usein pojat/miehet ovat luovia, empaattisia ja auttavat toisia ihmisiä mielellään. Arjen rutiinit ovat monille tärkeitä.

Käyttäytymisen haasteisiin voivat lukeutua mm. ylivilkkaus, levottomuus, ADHD eli aktiivisuuden ja tarkkaavuuden (ADHD), kypsymättömyys, passiivisuus ja tunteenpurkaukset. Itsestä huolehtimisessa voi olla puutteita. Rutiinit helpottavat arjen sujuvuutta.

Motoristen eli liikkumiseen liittyvien perustaitojen omaksumista voivat hidastaa hypotonia eli alentunut lihasjänteys ja liikkeiden koordinaatiovaikeudet. Istumaan, ryömimään, seisomaan ja kävelemään oppiminen voivat tapahtua tavallista myöhemmin. Jotkin hienomotoriikkaa vaativat tehtävät voivat olla haastavia.

Synnynnäisinä luustomuutoksina voi esiintyä kyfoskolioosi eli selkärangan vinouman ja rintarangan kyttyrän yhdistelmä. Monilla on radioulnaarinen synostoosi eli värttinä- ja kyynärluun yhteenluutuma. Joillakin voi olla nk. coxa valga, jossa reisiluun kaulan ja reisiluun välinen kulma on tavallista suurempi, mikä johtaa usein alaraajojen virheasentoihin. Lisäksi jalkaholvi voi olla tavallista matalampi. 48,XXXY-oireyhtymään liittyy joillakin myös vinosormisuutta esimerkiksi pikkurillissä, ja kyynärpää voi mennä helposti sijoiltaan. Nivelet voivat olla yliliikkuvat. Nivelsairaudet ovat tyypillisiä iän lisääntyessä. Pituuskasvu voi noudattaa normaalijakaumaa tai olla muita suvun jäseniä voimakkaampaa. 48,XXXY-oireyhtymään voi liittyä myös taurodontismia, jossa etenkin poskihampaiden kruunuosat ovat poikkeuksellisen pitkät ja hampaiden juuret ovat tavallista lyhyemmät. Myös muita hammaspoikkeavuuksia voi esiintyä.

Lievinä kasvonpiirteiden poikkeavuuksina todetaan mm. eteenpäin työntynyt leuka, lyhyt kaula, toisistaan kaukana olevat silmät, silmän sisänurkkaa peittävä silmäluomen ihopoimu eli nk. epikantuspoimu sekä kasvojen epäsymmetrisyys. Kaikilla henkilöillä, joilla on 48,XXXY-oireyhtymä, ei välttämättä ole kaikkia edellä mainittuja piirteitä.

48,XXXY-oireyhtymässä sukupuolielimet ovat vajaakehittyneet: penis sekä kivekset ovat tavanomaista pienemmät. Lisäksi pojilla/miehillä voi olla piilokivekset eli kivekset eivät ole laskeutuneet kivespusseihin, kuten tavanomaisesti tapahtuu viimeistään lapsen ollessa 3-6 kuukauden ikäinen. 48,XXXY-oireyhtymä keskeyttää murrosiän kehityksen. Ihokarvoitus voi olla heikkoa ja testosteronipitoisuus tavallista matalampi. Koska kivekset eivät tuota siittiöitä, miehet jäävät usein lapsettomiksi. Murrosiässä ylipainoa voi kertyä ja rasvakudosta muodostua etenkin vyötärön seudulle. Lisäksi rasvakudoksen sijainti voi poiketa miehillä totutusta. Gynekomastiaa eli poikien/miesten rintojen kasvu on mahdollinen.

Syy ja perinnöllisyys

48,XXXY-oireyhtymän oireet johtuvat kahdesta ylimääräisestä X-kromosomista perimässä. X-kromosomien ylimäärä häiritsee etenkin sikiöaikaista ja murrosiän kehitystä.

48,XXXY-oireyhtymä voi saada alkunsa sukusolujen, siittiön ja/tai munasolun, kypsymisen aikana, sukusolujen jakautumisen (meioosin) aikana. Tällöin sukusoluihin on päätynyt tavanomaista enemmän X-kromosomeja. Siittiöperäinen 48,XXXY-oireyhtymä johtuu poikkeavasta siittiön karyotyypistä XXY ja munasoluperäinen meioosin häiriö munasolun XXX-karyotyypistä. On myös mahdollista, että molemmissa hedelmöitykseen osallistuneissa sukusoluissa on ollut poikkeava sukupuolikromosomien kokoonpano: siittiössä XY ja munasolussa XX. Tämä on kuitenkin äärimmäisen harvinaista. On mahdollista, että 48,XXXY-oireyhtymään johtavat sukupuolikromosomimutaatiot ovat syntyneet myös pian hedelmöityksen jälkeen, ensimmäisten alkion solunjakautumisten aikana.

48,XXXY-oireyhtymä ei ole perinnöllinen, vaan kaikki tapaukset ovat syntyneet sattumalta ja uuden niin kutsutun de novo-mutaation seurauksesta. Oireyhtymän syntyyn liittyviä riskitekijöitä ei tunneta. Esimerkiksi vanhempien iällä ei ole merkitystä oireyhtymän synnyn todennäköisyyteen. Oireyhtymä ei ole kenenkään syytä, eikä sen syntyyn voi vaikuttaa.

Perimään kytkeytyneen sukupuolen määräytymisen perusteista voit halutessasi lukea lisää Harvinaiskeskus Norion sivuilta kohdasta 70 kysymystä ja vastausta perimästä ja perinnöllisyydestä: Kromosomit.

Perhe voi halutessaan keskustella perinnöllisyysneuvonnassa oireyhtymään liittyvistä aiheista. Harvinaiskeskus Norion sivuilta löytyy tietoa: Perhesuunnittelusta ja raskaudesta. Kaikista näistä aiheista voi myös keskustella ilman lähetettä ja veloituksetta Harvinaiskeskus Norion perinnöllisyyshoitajan kanssa. Yhteystiedot keskustelutukeen ja neuvontaan löydät tämän julkaisun lopusta.

Yleisyys

Kromosomimuutos 48,XXXY-oireyhtymän yleisyydeksi on arvioitu 1: 17 000 – 1: 50 000.

Diagnoosi ja hoito

Raskaudenaikaiset seulontatutkimukset voivat antaa viitteitä kromosomimuutoksesta, mutta näin ei kuitenkaan aina ole. Jos kromosomipoikkeavuutta epäillään, sikiön kromosomit voidaan tutkia ensin äidin veressä vapaana olevasta sikiön DNA:sta nk. NIPT (non-invasiivinen prenataali tutkimus) -tutkimuksen avulla. NIPT ei ole luokiteltu vielä tarkaksi seulontamenetelmäksi, joten poikkeava tulos on varmistettava aina istukka- tai lapsivesitutkimuksella. Toisin kuin NIPT-tutkimuksessa, istukka- ja lapsivesitutkimuksiin liittyy vähäinen (0,1 %:n) keskenmenoriski.

Erotusdiagnoosissa muut aneuploidiat eli kromosomien lukumäärämuutokset on huomioitava, kuten Klinefelterin oireyhtymä (47,XYY), 48XXYY-oireyhtymä ja 49,XXXXY-oireyhtymä.

Kromosomimuutos 48,XXXY-oireyhtymää ei voida parantaa, mutta sen yksittäisiä oireita voidaan hoitaa. Varhaisessa vaiheessa aloitettu puheterapia on tärkeää mm. kielen kehityksen vuoksi. Toiminta- ja fysioterapia ovat usein tarpeellisia. Käyttäytymistä tukevat terapiat auttavat lasta/nuorta selviytymään paremmin arjessa ja sosiaalisissa vuorovaikutustilanteissa. Myönteinen palaute ja selviytymisen tunne edistävät myönteisen minäkuvan kehitystä. Oppimista on tuettava jo mahdollisimman varhaisessa vaiheessa kunkin lapsen tarvitsemalla tavalla. Riittävät kommunikointitaidot ja kyvyt huolehtia itsestä ovat ensisijaisen tärkeitä mahdollista itsenäistä elämää varten.

Matalaa testosteronipitoisuutta voidaan hoitaa testosteronilisällä. Testosteronia tarvitaan miehillä siittiöiden tuottamiseksi, miehisten sukupuoliominaisuuksien kehittymiseksi sekä luuston ja lihasmassan sekä yleisen vireyden ja mielialan ylläpitoon. Säännölliseen liikuntaan kannustaminen ja terveelliset ruokailutottumukset edistävät hyvää vointia ja hillitsevät ylipainon kertymistä.

Ennuste

Eliniänodote on normaali, mutta terveyden säännöllinen seuranta on tarpeen.

Historia

M. A. Ferguson-Smith, A. W. Johnston ja S. D. Handmaker kuvasivat 48,XXXY-oireyhtymän vuonna 1960.

Kokemustietoa

Onko sinulla omakohtaista kokemusta tästä diagnoosista? Keräämme kokemustietotarinoita, ja sinäkin voit osallistua. Lue lisää Kokemustietoa-sivulta.

Tukipalvelut

Harvinaiskeskus Noriosta voi tiedustella vertaistukea. Lue lisää vertaistuki-sivultamme.

Harvinaiskeskus Norion perinnöllisyyshoitajaan voi ottaa yhteyttä, kun haluaa keskustella perimään tai harvinaissairauksiin liittyvistä asioista. Lue lisää Keskustelutuki ja ohjaus -sivultamme tai soita 044 5765 439.

Tukiliiton sivuilta löytyy runsaasti tietoa erilaisista palveluista: Tuki ja neuvot.

Facebookissa salainen Äksyt-ryhmä, johon pääsee ottamalla yhteyden Harvinaiskeskus Norioon.

Facebookista löytyy ”48 XXXY Medical Syndrome”-niminen englannin kielinen keskusteluryhmä läheisille, joita 48,XXXY-oireyhtymä koskettaa. Jäseneksi ryhmään pääsee pyytämällä ryhmän jäsenyyttä.

Aiheesta muualla

Genetic and Rare Diseases Information Center (GARD): 48,XXXY syndrome
MedlinePlus: 48,XXXY syndrome

AXYS – Association for X and Y chromosome variations

Lähteet

Orphanet: 48,XXXY syndrome
Unique: rarechromo.org: XXXY syndrome

Julkaistu ensimmäisen kerran Harvinaiskeskus Norion sivuilla 11.9.2020.