18p-trisomia

Trisomia-18p on hyvin harvinainen kromosomipoikkeavuus, jossa on kolme kappaletta kromosomin 18 pientä (p) käsivartta kahden sijaan. Oirekuva vaihtelee yksilöllisesti.

Lääketieteen toimittaja Johanna Rintahaka, Harvinaiskeskus Norio 17.5.2023

ORPHA: 1715
ICD-10: Q92.2
ICD-11: LD41.H1

Avainsanat: Trisomy-18p, 18p-duplikaatio, 18p-duplication

Lyhyesti

Trisomia-18p tarkoittaa kromosomin pienen käsivarren (p) kahdentumaa, ja siitä voidaan käyttää myös nimitystä duplikaatio-18p. Trisomia-18p:ssä on kromosomin 18 pientä käsivartta (p) soluissa kolme kappaletta tavanomaisen kahden sijaan. Oirekuva vaihtelee yksilöllisesti ja siihen voi vaikuttaa kuinka laaja alue kromosomin-18 pienestä käsivarresta (p) on kahdentunut. Harvoin trisomia-18p käsittää koko 18p-alueen. Oirekuvaan kuuluu usein kehitysviive, kehitysvamma, epilepsia, lievät ulkonäölliset piirteet ja erilaiset rakennemuutokset esimerkiksi käsissä ja jaloissa. Muut synnynnäiset rakennepoikkeavuudet ovat harvinaisia. Tässä diagnoosikuvauksessa kuvattuja oireita ei välttämättä ole kaikilla henkilöillä, joilla on trisomia-18p. Vastaavasti oirekuvaan voi liittyä myös joitakin muita piirteitä, joita tässä kuvauksessa ei ole mainittu.

Oireet ja löydökset

Kromosomin 18p-trisomian oireet riippuvat siitä, millaisia geenejä tai muita tärkeitä säätelyalueita kahdentunut kromosomialue sisältää. Koko kromosomin-18p alue sisältää noin 67 geeniä. Oirekuva vaihtelee henkilöstä toiseen.

Trisomia-18p:n ensioireet voivat ilmetä eri aikaan eri henkilöillä. Joskus lapsen erityispiirteet ovat havaittavissa jo raskauden aikaisissa tutkimuksissa tai ilmenevät vasta myöhemmin syntymän jälkeen. Trisomiaan-18p:hen liittyviä lieviä ulkonäköpiirteitä voivat olla esimerkiksi voimakkaasti kaareutuneet kulmakarvat, blefarofimoosi eli kapea silmäluomirako, hypotelorismi eli tavallista lähempänä toisiaan sijaitsevat silmät sekä matala keskikasvojen alue.

Vauvat voivat olla hypotonisia eli heillä on alentunut lihasjänteys. Hypotonia voi vaikeuttaa mm. syömistä ja liikkumaan oppimista.

Psykomotorinen kehitysviive on yleinen. Lapsella voi ilmetä lievä tai keskivaikea kehitysvamma tai hänen älykkyytensä voi olla ikäistään ja valtaväestöä vastaava. Epilepsia on mahdollinen.

Synnynnäisiä rakennepoikkeavuuksia voi olla käsissä ja jaloissa. Sisäelinten rakennepoikkeavuudet ovat sen sijaan harvinaisempia.

Viimeaikaiset tutkimukset antavat viitteitä siitä, että pojilla/miehillä trisomiaan-18p voi liittyä atsoospermiaa eli siittiökatoa. Joillakin voi olla laskeutumattomat kivekset.

Syy ja perinnöllisyys

Trisomia 18p:ssä, kromosomin 18 pieni käsivarsi (p), tai osa siitä, on kolmena kappaleena soluissa tavanomaisen kahden sijaan. Trisomia 18p on voinut syntyä sattumalta uuden, niin kutsutun de novo-mutaation seurauksena, tai se on voinut periytyä vanhemmalta sellaisenaan tai esimerkiksi vanhemmalla olevan balansoituneen eli tasapainoisen kromosomimutaation vuoksi. Kromosomitason mutaatiosta ja mm. translokaatioista ja niiden periytymisestä voi halutessaan lukea enemmän Harvinaiskeskus Norion sivuilta kohdasta: 70 kysymystä ja vastausta perimästä ja perinnöllisyydestä: Kromosomitason mutaatiot.

""
Ylimääräisen 18p kromosomialueen mahdollinen järjestäytyminen soluissa. Soluissa ylimääräinen kromosomin 18 pieni käsivarsi tai osa siitä voi olla (A) irrallaan, niin kutsuttuna ”markkerikromosomina” (30 %:ssa tapauksista); (B) kiinni kromosomissa nro 18 (26 %) jolloin se on voinut myös kääntyä 180 astetta itsensä ympäri (kahdentuma ja inversio); (C) osana kromosomimuutosta, jossa 18p muodostaa vastinkromosomista 18 irronneen 18p:n kanssa yhdessä niin kutsutun isokromosomirakenteen (11 %); tai (D) liittynyt muihin kromosomeihin, tavallisimmin kromosomeihin 13, 14, 15 ja 21 (33 %).

Kun trisomia-18p on seurausta uudesta, niin kutsutusta de novo-mutaatiosta, vanhempien perimäntutkimuksista ei löydetä trisomiaa-18p. De novo-mutaatio syntyy hedelmöitykseen osallistuvan sukusolun, munasolun tai siittiön, kypsyessä, tai pian hedelmöityksen jälkeen. De novo-mutaatioiden syntyyn ei voi vaikuttaa, eivätkä ne ole kenenkään syytä. De novo-mutaatioiden toistumistodennäköisyys perheessä on noin prosentin (1 %) luokkaa.

On mahdollista, joskin erittäin harvinaista, että oireyhtymä olisi seurausta sukusolumosaikismista. Silloin osassa vanhemman sukusoluja on trisomia-18p ja osassa ei. Nykyiset verikokeeseen perustuvat perimäntutkimukset eivät voi poissulkea tai vahvistaa sukusolumosaikismin mahdollisuutta. Sukusolumosaikismi nostaa jonkin verran, muttei merkittävästi, perheen todennäköisyyttä saada toinen lapsi, jolla on trisomia-18p. Lisää sukusolumosaikismista voit halutessasi lukea lisää Harvinaiskeskus Norion sivuilta kohdasta 70 kysymystä ja vastausta perimästä ja perinnöllisyydestä: Mosaikismi.

Perhe voi halutessaan keskustella perinnöllisyysneuvonnassa oireyhtymän toistumistodennäköisyydestä jo ennen seuraavaa mahdollista raskautta. Harvinaiskeskus Norion sivuilta löytyy tietoa myös perhesuunnittelusta tilanteissa, joissa perheessä on mahdollisesti kohonnut todennäköisyys johonkin harvinaissairauteen: Perhesuunnittelu ja raskaus. Kaikista näistä aiheista voi myös keskustella ilman lähetettä ja veloituksetta Harvinaiskeskus Norion perinnöllisyyshoitajan kanssa. Yhteystiedot keskustelutukeen ja neuvontaan löydät tämän julkaisun lopusta.

Yleisyys

Trisomia-18p:n yleisyydeksi on arvioitu alle 1 vastasyntynyt 1 000 000 elävänä syntynyttä lasta kohden (< 1: 1 000 000).

Diagnoosi ja hoito

Diagnoosi perustuu oirekuvaan ja perimän tutkimustulokseen.

Trisomia-18p:tä ei voida parantaa, mutta sen yksittäisiä oireita voidaan hoitaa. Hoito on yksilöllisten oireiden mukaista ja siihen voi tarvittaessa kuulua mm. fysio-, toiminta- ja puheterapiaa. Perheiden tuki on tärkeää.

Ennuste

Eliniänodote arvioidaan olevan normaali tai lähes normaali.

Historia

Jacobsen ja Mikkelsen kuvasivat trisomia-18p ensimmäisen kerran vuonna 1968.

Huomioitavaa

Trisomia-18p on eri kromosomipoikkeavuus kuin trisomia-18, jossa soluissa on kolme kokonaista kromosomia nro 18. Kromosomin 18p nelikertaa kutsutaan tetrasomia-18p:ksi, ja myös se on eri kromosomimutaatio kuin trisomia-18p.

Kokemustietoa

Onko sinulla omakohtaista kokemusta tästä diagnoosista? Keräämme kokemustietotarinoita, ja sinäkin voit osallistua. Lue lisää Kokemustietoa-sivulta.

Tukipalvelut

Harvinaiskeskus Noriosta voi tiedustella vertaistukea. Lue lisää Vertaistuki-sivultamme.

Harvinaiskeskus Norion perinnöllisyyshoitajaan voi ottaa yhteyttä, kun haluaa keskustella perimään tai harvinaissairauksiin liittyvistä asioista. Lue lisää Keskustelutuki ja ohjaus -sivultamme tai soita 044 5765 439.

Tukiliiton sivuilta löytyy runsaasti tietoa erilaisista palveluista: Tuki ja neuvot.

Facebookissa on sivusto Ainutlaatuiset Info, joka välittää tietoa harvinaisista kromosomipoikkeavuuksista. Facebookissa Ainutlaatuisilla on myös perheille tarkoitettu oma suljettu ja salainen keskusteluryhmä. Halutessasi voit liittyä keskusteluryhmään lähettämällä viestin Info-sivun ylläpitoon

Aiheesta muualla

Genetic and Rare Diseases Information Center (GARD): Chromosome 18p duplication

National Organization for Rare Disorders (NORD): Chromosome 18p duplication

Lähteet

Orphanet: Trisomy 18p

Marchina, E., Forti, M., Tonelli, M., Maccarini, S., Malvestiti, F., Piantoni, C., Filippini, E., Fazzi, E., & Borsani, G. (2021). Molecular characterization of a complex small supernumerary marker chromosome derived from chromosome 18p: an addition to the literature. Molecular cytogenetics, 14(1), 6. https://doi.org/10.1186/s13039-020-00519-w

Kuvaviite

Kuva mukaeltu lähteestä UT Health San Antonio, Chromosome 18 Clinical Research Center: What is Trisomy 18p? A sixty Second Summary

Julkaistu ensimmäisen kerran Harvinaiskeskus Norion sivuilla 17.5.2023