18p-tetrasomia

18p-tetrasomiassa henkilöllä on kahden normaalin 18-kromosomin lisäksi yksi ylimääräinen kromosomi, joka koostuu kahdesta yhteen kiinnittyneestä 18-kromosomin lyhyestä haarasta. 18p-tetrasomian oirekuvaan kuuluu aina kehitysvamma, mutta muutoin oirekuva on vaihteleva. Tavallisia oireita ovat lyhytkasvuisuus, syömisvaikeudet, epilepsia sekä rakenteelliset poikkeavuudet sydämessä ja virtsateissä.

Perinnöllisyyslääketieteen erikoislääkäri Minna Kankuri-Tammilehto, Norio-keskus 30.1.2015, päivitetty 13.9.2023 perinnöllisyyslääkäri Helena Kääriäinen

ORPHA:3307
ICD-10: Q99.8
OMIM: 614290

Avainsanat: 18p-tetrasomia-oireyhtymä, kromosomin 18 lyhyen haaran tetrasomia, tetrasomia 18p, isokromosomi 18p – oireyhtymä

Lyhyesti

Ihmisellä on normaalisti 23 paria kromosomeja, joista toinen tulee äidiltä ja toinen isältä. 18p-tetrasomiassa on kahden normaalin 18-kromosomin lisäksi yksi ylimääräinen kromosomi, joka koostuu kahdesta yhteen kiinnittyneestä 18-kromosomin lyhyestä haarasta. 18p-tetrasomiassa kromosomiluku on siis 47, ja ylimääräistä kromosomia kutsutaan nimeltä isokromosomi 18p. Tetrasomia viittaa neljään, eli henkilöllä on yhteensä neljä kappaletta 18-kromosomin lyhyttä haaraa.

18p-tetrasomian oirekuvaan kuuluu aina kehitysvamma, mutta muutoin oirekuva on vaihteleva. Tavallisia oireita ovat lyhytkasvuisuus, syömisvaikeudet, epilepsia sekä rakenteelliset poikkeavuudet sydämessä ja virtsateissä.

 

Oireet ja löydökset

Kehitysvamma

18p-tetrasomia aiheuttaa aina kehitysvammaisuutta, jonka vaikeusaste on yleensä keskivaikea tai vaikea. Erityisesti esiintyy kielellisen kehityksen ongelmia. Ensimmäiset sanat ilmaantuvat keskimäärin n. 2,5-vuotiaana. Vaihtoehtoisia kommunikointia tukevia menetelmiä, kuten kuvakommunikointia ja tukiviittomia, käytetään usein kommunikaation parantamiseksi.

Motorinen kehitys on myös selvästi tavanomaista hitaampaa. Konttaaminen ja pystyyn nouseminen tapahtuu yleensä vasta lähempänä kahden vuoden ikää ja kävelemään oppiminen n. 2,5-vuotiaana. Sen jälkeen motoriset taidot kehittyvät ja riittävät arkisiin tarpeisiin.

Lihasjäntevyyden nousu (hypertonia) ja lihasjäykkyys (spastisuus) ovat 18p-tetrasomia-henkilöillä tavallista, mutta myös lihasvelttoutta (hypotonia) esiintyy. Esimerkiksi suun seudun lihasten velttous voi vaikeuttaa syömistä.

Kasvu

Vastasyntyneillä on tyypillisesti pieni syntymäpaino, sekä raskausviikkoihin ja muuhun kokoon nähden pieni pään ympärysmitta (mikrokefalia). Kolmasosalla todetaan pienikasvuisuutta, ja puolella pienipäisyyttä. Joillakin pienikokoisuuden syynä on kasvuhormonin vaje. Kasvuhormonihoitoa voidaan harkita hoidoksi.

Rakenteelliset poikkeavuudet

Lähes puolella on lievä sydänvika, kuten aukko kammioiden tai eteisten väliseinässä (VSD, ASD), jolla ei ole merkitystä lapsen ennusteen kannalta. Aivojen magneettikuvauksessa voidaan todeta rakenteellisia poikkeavuuksia, kuten ohut aivokurkiainen (corpus callosum). Selkäydintyrä (meningomyeloseele) saattaa kuulua oireistoon. Myös synnynnäisiä munuaisten ja virtsateiden rakenteellisia poikkeavuuksia esiintyy. 18p-tetrasomia-pojilla on keskimääräistä useammin piilokives tai hypospadia, jossa virtsaputken pää sijaitsee poikkeavasti siittimen alapuolella. Karsastus ja taittovirheet ovat varsin yleisiä. Selkärangan ryhtivirheitä voidaan todeta: esimerkiksi selän sivusuuntainen käyryys (skolioosi) tai taaksepäin suuntauva liiallinen käyryys (kyfoosi).

Ulkonäköpiirteitä

Ulkonäköpiirteissä on paljon samankaltaisuutta. Otsa voi olla esille työntyvä (prominoiva) ja takaraivo litteä. Tyypillisesti kasvojen muoto on soikea, silmäluomessa on sisänurkan peittävä ihopoimu (epikantuspoimu) ja luomiraot ovat pienet. Nenänselkä on usein matala ja nenä sekä suu pienet. Suulaki on usein korkea ja kapea. Nenän tyven ja ylähuulen välinen alue (filtrum) on monella tasainen. Leuka on usein pienehkö ja kaula lyhyt.

Korvalehdet ovat monesti pienikokoiset ja tavallista vähemmän poimuttuneet. Sormet ovat yleensä kapeat ja sorminivelissä voi olla niveljäykistymiä (kontraktuuraa).

Muita piirteitä

Epilepsia todetaan n. viidenneksellä. Ruokatorven refluksitauti, eli mahahapon joutuminen ruokatorveen, ja ummetus ovat tavallisia oireita. Puolella on toistuvia välikorvan tulehduksia.

Oireyhtymän syy, periytyvyys ja yleisyys

18p-tetrasomiassa on yksi ylimääräinen poikkeavasti rakentunut kromosomi, joka koostuu kahdesta yhteen kiinnittyneestä 18 kromosomin lyhyestä haarasta (isokromosomi 18p). Täten henkilöllä on kaikkiaan neljä kappaletta 18 kromosomin lyhyttä haaraa.

Lähes aina kromosomipoikkeavuus on tapahtunut sattumalta uutena muutoksena jommassa kummassa niistä sukusoluista, joista asianomainen henkilö on saanut alkunsa. Oireyhtymä johtuu kahden ylimääräisen 18-kromosomin lyhyiden haarojen muodostamasta ylimääräisestä kromosomista, jota kutsutaan isokromosomiksi. Isokromosomi on syntynyt kromosomien jakautumishäiriön seurauksena. Lähes kaikki tapaukset ovat ainoita suvussaan; kysymyksessä ei ole perinnöllinen sairaus. Kirjallisuudessa on kuvattu henkilöitä, joilla 18p-tetrasomia-kromosomisto on vain osassa henkilön soluja (mosaikismi). Tällöin häiriö on tapahtunut hedelmöityksen jälkeen alkion ensimmäisissä solunjakautumisissa.

18p-tetrasomia on harvinainen. Yleisyyden on arvioitu olevan 1:180 000.

Diagnoosi ja hoito

Isokromosomi 18p tulee ilmi sekä tavallisessa kromosomitutkimuksessa että tarkemmassa DNA-pohjaisessa kromosomitutkimuksessa, molekyylikaryotyypityksessä. Nykyään molekyylikaryotyypitys on tavallinen tutkimus kun selvitetään syytä potilaan rakenteelliseen poikkeavuuteen ja kehitysvammaan.

18p-tetrasomian hoito on oireenmukaista. Moniammatillinen työryhmä tekee hoito- kuntoutus- ja seurantaratkaisut yksilöllisesti. Lapset saattavat hyötyä fysioterapiasta sekä puhe- ja toimintaterapiasta. Rakennepoikkeamia voidaan korjata tarpeen mukaan. Oppimisvaikeudet ovat huomattavia ja kouluratkaisut harkitaan tapauskohtaisesti.

Vaikka 18p-tetrasomia ei ole perinnöllinen sairaus, saattavat perheet haluta keskustella sairaudesta perinnöllisyyslääkärin kanssa ymmärtääkseen tilanteen paremmin. Kun perheeseen on syntynyt kromosomistoltaan poikkeava lapsi, voidaan vanhempien niin halutessa tutkia sikiön kromosomit seuraavan raskauden aikana istukka- tai lapsivesitutkimuksella.

Ennuste

Jos vakavia rakennepoikkeavuuksia ei ole, eliniän ennuste on samansuuntainen kuin keskivertoväestössä.

Historia

Ensimmäisen tapausselostuksen 18p-isokromosomin esiintymisestä julkaisi tanskalainen perinnöllisyyslääkäri Anders Frøland vuonna 1963.

Tukipalvelut

Harvinaiskeskus Noriosta voi tiedustella vertaistukea. Lue lisää vertaistuki-sivultamme.

Harvinaiskeskus Norion perinnöllisyyshoitajaan voi ottaa yhteyttä, kun haluaa keskustella perimään tai harvinaissairauksiin liittyvistä asioista. Lue lisää Keskustelutuki ja ohjaus -sivultamme tai soita 044 5765 439.

Facebookissa on sivusto Ainutlaatuiset Info, joka välittää tietoa harvinaisista kromosomipoikkeavuuksista. Facebookissa Ainutlaatuisilla on myös perheille tarkoitettu oma suljettu ja salainen keskusteluryhmä. Halutessasi voit liittyä keskusteluryhmään lähettämällä viestin Info-sivun ylläpitoon.

Lähteet

O’Donnell L, Soileau BT, Sebold C, Gelfond J, Hale DE, Cody JD. Tetrasomy 18p: report of cognitive and behavioral characteristics. Am J Med Genet A. 2015 Jul;167(7):1474-82.

Orphanet: Tetrasomy 18p