Kansalaisuus ja yhteisöihin liittyminen

Jokaisella on aito mahdollisuus elää toimijana valitsemissaan yhteisöissä, osana kansalaisyhteiskuntaa.

Tätä tavoittelemme

Kehitysvammaiset ihmiset ja henkilöt, joilla on samankaltaisia tarpeita, ovat kansalaisia muiden joukossa. Heillä on mahdollisuus toimia aktiivisesti myös yhteiseksi hyväksi. Heillä on halutessaan mahdollisuus liittyä erilaisiin yhteisöihin ja toimia osana kansalaisyhteiskuntaa.

Palvelujärjestelmä tukee vammaisia ihmisiä kansalaisyhteiskunnassa toimimisessa ja yhteisöihin liittymisessä.

Nykytila

Vammaisten ihmisten asemassa on tapahtumassa iso muutos. Vanha, hoitoon ja huolenpitoon pohjautuva malli on syrjäyttänyt ja eristänyt ihmisiä muusta yhteiskunnasta. Olemme siirtymässä kohti palvelujärjestelmää ja yhteiskuntaa, jossa tavoitteena on täysi osallisuus. Suomi on sitoutunut YK:n vammaissopimuksessa ja omassa lainsäädännössään palvelujärjestelmään, joka rakentuu tukea tarvitsevan yksilön oman tahdon ja tarpeiden pohjalta. Muutos on kuitenkin tuskallisen hidas. Palvelujärjestelmässä ja arjen käytännöissä on yhä paljon jäänteitä vanhasta mallista.

Kohti tavoitteitamme

Me uskomme muutokseen kohti aitoa osallisuutta. Teemme työtä sen puolesta, että Suomi kehittyisi oikeaan suuntaan. Vaikutamme siihen, että vammaiset ihmiset muuttuvat kohderyhmästä toimijoiksi. He saavat toimijuuteensa tukea ja ohjausta. Hoiva ja huolenpito kohdistuvat yksilöllisesti vain niihin asioihin, joihin se on tarpeen.

Kansalaisuus toteutuu eri elämänalueilla elämänkaaren eri vaiheissa. Tukiliitto pyrkii vaikuttamaan niihin kaikkiin. Yksi keskeinen vaikuttamisen painopiste on työ- ja päivätoiminnan kehittämiseen. Toimintaa on kehitettävä tukemaan kehitysvammaisten osallisuutta ja kansalaisuuden toteutumista.

Järjestämme kehitysvammaisille ihmisille kansalaisuutta tukevaa koulutusta omien vahvuuksien löytämiseen, oman mielipiteen ilmaisemiseen ja valintojen tekemiseen sekä vaikuttamiseen.