Kansalaisuus ja yhteisöihin liittyminen

Tavoittemme on, että kehitysvammaiset ihmiset saavat tuen toimijuutensa ja moninaisten sosiaalisten rooliensa toteutumiseen yhteiskunnassa ja Tukiliiton toiminnassa.

Kehitysvammaiset ihmiset ja henkilöt, joilla on samankaltaisia tarpeita, ovat kansalaisia muiden joukossa. Heillä on oltava mahdollisuus toimia aktiivisesti myös yhteiseksi hyväksi, liittyä erilaisiin yhteisöihin ja toimia osana kansalaisyhteiskuntaa. Tämä on tärkeä osa osallisuutta.

Palvelujärjestelmän ja palveluiden tulee olla saavutettavia, jotta ne voivat  tukea vammaisia ihmisiä kansalaisyhteiskunnassa toimimisessa ja yhteisöihin liittymisessä.

Vammaisten ihmisten asemassa on tapahtumassa iso muutos. Vanha, hoitoon ja huolenpitoon pohjautuva malli on syrjäyttänyt ja eristänyt ihmisiä muusta yhteiskunnasta. Olemme siirtymässä kohti palvelujärjestelmää ja yhteiskuntaa, jossa tavoitteena on täysi osallisuus. Palvelujärjestelmässä ja arjen käytännöissä on yhä paljon jäänteitä vanhasta mallista. Vaikutamme siihen, että vammaiset ihmiset muuttuvat kohderyhmästä toimijoiksi. He saavat toimijuuteensa tukea ja ohjausta. Hoiva ja huolenpito kohdistuvat yksilöllisesti vain niihin asioihin, joihin se on tarpeen.

Kansalaisuus toteutuu eri elämänalueilla elämänkaaren eri vaiheissa. Yksi keskeinen vaikuttamisen paikka on työ- ja päivätoiminnan kehittäminen. Toimintaa on kehitettävä tukemaan kehitysvammaisten osallisuutta ja kansalaisuuden toteutumista.

Järjestämme kehitysvammaisille ihmisille kansalaisuutta tukevaa koulutusta omien vahvuuksien löytämiseen, oman mielipiteen ilmaisemiseen ja valintojen tekemiseen sekä vaikuttamiseen.

Voit tutustua Toimi ja vaikuta -kursseihimme täällä.