Kansalaisuus ja yhteisöihin liittyminen

Jokaisella on aito mahdollisuus elää toimijana valitsemissaan yhteisöissä, osana kansalaisyhteiskuntaa.

Tätä tavoittelemme

Kehitysvammaiset ihmiset voivat olla aktiivisia yksilöitä ja toimia halutessaan myös yhteiseksi hyväksi. He toimivat kansalaisina ja liittyvät erilaisiin yhteisöihin ja ovat osa kansalaisyhteiskuntaa. Kansalaisyhteiskunnassa toimimisen keskeisiä piirteitä ovat omaehtoinen toiminta, aktiivisuus, vapaaehtoisuus sekä yhteisöllisyys.

Kehitysvammaiset ihmiset voivat liittyä ja olla toimijoina yhteisöissä, joissa on kaikenlaisia ihmisiä.

Palvelujärjestelmä tukee heitä kansalaisyhteiskunnassa toimimisessa ja yhteisöihin liittymisessä.

Nykytila

Kehitysvammaisten ihmisten asemassa on tapahtumassa iso muutos. Vanha, hoitoon ja huolenpitoon pohjautuva malli syrjäyttää ja eristää kehitysvammaisia ihmisiä muusta yhteiskunnasta. Osin näitä vanhoja jäänteitä on vieläkin olemassa palvelujärjestelmässä ja arjen käytännöissä.

Olemme siirtymässä kohti yhteiskuntaa, jossa tavoitteena on kehitysvammaisten ihmisten täysi osallisuus sekä palvelujärjestelmä, joka pohjautuu kunkin yksilön omaan tahtoon ja tarpeisiin.

Kohti tavoitteitamme

Me uskomme muutokseen kohti aitoa osallisuutta. Teemme työtä sen puolesta, että Suomi kehittyisi oikeaan suuntaan. Vaikutamme siihen, että kehitysvammaiset ihmiset muuttuvat kohderyhmästä toimijoiksi. He saavat toimijuuteensa tukea ja ohjausta. Hoiva ja huolenpito kohdistuvat yksilöllisesti vain niihin asioihin, joihin se on tarpeen.

Vaikutamme päivätoiminnan kehittämiseen. Päivätoimintaa on kehitettävä tukemaan kehitysvammaisten osallisuutta ja kansalaisuuden toteutumista.

Järjestämme kehitysvammaisille ihmisille koulutusta omien vahvuuksien löytämiseen, oman mielipiteen ilmaisemiseen ja valintojen tekemiseen sekä vaikuttamiseen.