Verkkokoulutus perheitä kohtaaville ammattilaisille: Erityinen sisaruus

Tapahtuma alkaa 115 päivän päästä
Alkaa: 26.10.2020
Päättyy: 15.11.2020

Erityinen sisaruus (26.10 alkaen) on osa kolmiosaista koulutuskokonaisuutta, joka on tarkoitettu kaikille perheitä työssään kohtaaville ammattilaisille. Osio sisältää sekä kirjallisuuteen että kokemustietoon pohjautuvaa tietoa pitkäaikaissairaan tai vammaisen henkilön sisaruuteen, aiheeseen liittyviä materiaaleja sekä käytännön vinkkejä sisarusten huomioimiseen. Tietoa aiheesta löydät Erityinen sisaruus -verkkosivustolta.

Aihekokonaisuuden suorittamiseen on aikaa 3 viikkoa. Työaikaa suorittamiseen kuluu noin 3 h /viikko, eli yhteensä koulutuksen suorittamiseen kuluu aikaa noin 9 tuntia. Jokaisen viikon alussa osallistujat saavat uuden tehtävän ja koulutusmateriaaleja.

Osallistua voi itsenäisesti tai yhdessä työyhteisön kesken. Koulutus on maksuton.

Koulutukset muut osuudet ovat:

Vahvistus vanhempana (viikoilla 37-29). Vahvistu vanhempana osuus sisältää tietoa ja käytännön keinoja niiden perheiden kohtaamiseen, joissa yhdellä tai useammalla vanhemmalla on tuentarvetta oppimisessa ja ymmärryksessä, esimerkiksi kehitysvammasta johtuen. Tietoa aiheesta löydät kotisivuiltamme. 

Lapsen osallisuus (viikoilla 48-50)

Lapsen osallisuus osio sisältää tietoa vammaisen lapsen osallisuudesta ja sen oikeudellisesta perustasta, sekä käytännön vinkkejä puhetta tukevien ja korvaavien menetelmien käyttöön.

Mitä koulutuksessa tehdään

Koulutuksen kaikki kolme osiota sisältävät videoluentoja ja ohjevideoita, kirjallista materiaalia sekä tehtäviä. Ennakkotieto-chatin lisäksi jokaisen osion lopussa järjestetään syventävä chatti, johon osallistuminen on vapaaehtoista. Syventävä-chatti tarjoaa mahdollisuuden vielä keskustella koulutuksen teemoista ja heränneistä kysymyksistä muiden osallistujien ja kurssin vetäjien kanssa.

Miten pääset mukaan?

Lisätietoa koulutuksen käytännön totetuksesta luvassa syksyllä.

Mukana koulutusta toteuttamassa Tukiliiton PerheilyErityinen sisaruus -hanke ja Vahvistu vanhempana -hanke.