Verkkokoulutus perheitä kohtaaville ammattilaisille: Erityinen sisaruus

Tapahtuma on päättynyt
Alkaa: 8.3.2021
Päättyy: 28.3.2021

Erityinen sisaruus -koulutus on osa kolmiosaista verkossa toteuttavaa koulutuskokonaisuutta, joka on tarkoitettu kaikille perheitä työssään kohtaaville ammattilaisille, ammattilaistiimeille ja työyhteisöille. Koulutus sopii hyvin myös opiskelijoille tai opiskelijatiimeille. Voit osallistua koulutukseen itsenäisesti tai yhdessä työyhteisön kesken.

Kolmiosaisen koulutuskokonaisuuden muut osuudet ovat Vahvistu vanhempana ja Lapsen osallisuus. Voit hakeutua näihin kaikkiin koulutuksiin tai hakeutua vain tiettyyn koulutukseen. Kaikkiin koulutuskokonaisuuden osiin (Vahvistu vanhempana, Erityinen sisaruus ja Lapsen osallisuus) on oma hakuprosessi hakulomakkeineen.

Erityinen sisaruus -koulutus sisältää sekä kirjallisuuteen että kokemustietoon pohjautuvaa tietoa pitkäaikaissairaan tai vammaisen henkilön sisaruuteen, aiheeseen liittyviä materiaaleja sekä käytännön vinkkejä sisarusten huomioimiseen. Koulutuksen sisällöissä korostuvat sisarusten ja heidän perheidensä kohtaaminen sekä sisarusten ja heidän perheidensä tarpeista lähtevä työskentely. Tietoa aiheesta löydät Erityinen sisaruus -verkkosivustolta.

Ehdottomasti koko koulutus kokonaisuudessaan oli onnistunut! Pidin materiaalin laajuudesta ja aihepiirien monipuolisuudesta, koulutus pisti ehdottomasti ajattelemaan ja myös omaan työhön sai paljon vinkkiä.” Osallistujapalaute Erityinen sisaruus -koulutuksesta.

Erityinen sisaruus -koulutuksen suorittamiseen on aikaa 3 viikkoa. Työaikaa suorittamiseen kuluu noin 3 h /viikko (materiaaleihin perehtyminen, keskustelu koulutuksen muiden osallistujien kanssa ja viikon teeman tehtävän tekeminen), eli yhteensä koulutuksen suorittamiseen kuluu aikaa noin 9 tuntia. Jokaisen viikon alussa osallistujat saavat viikon teemaan liittyvät materiaalit ja tehtävän. Tehtävät voi tehdä joustavasti viikon aikana yksin tai työtiimin kanssa. Yhdessä tehden yhteisille keskusteluille on hyvä varata aikaa.

Koulutus on maksuton ja se toteutetaan verkossa.

Koulutukseen mahtuu mukaan noin 20 osallistujaa ilmoittautumisjärjestyksessä.

Mitä koulutuksessa tehdään

Koulutus sisältää videoluentoja, kirjallista materiaalia sekä tehtäviä ja keskustelua koulutuksen muiden osallistujien kesken.

Miten pääset mukaan?

Ilmoittautuslomake

Ilmoittautuminen päättyy kaksi viikkoa ennen koulutuksen alkua. Voit ilmoittautua samalla lomakkeella myös Vahvistu vanhempana-koulutukseen.

Koulutus järjestetään Opintokeskus Siviksen It’s Learning -alustalla. Sinulle lähetetään hakuajan päätyttyä ohjeet ja tunnukset, joilla koulutukseen ja verkkoalustaan pääsee mukaan.

Koulutuksen muut osuudet

Lapsen osallisuus 1. – 21.2.2021 
Tietoa vammaisen lapsen osallisuudesta ja sen oikeudellisesta perustasta, sekä käytännön vinkkejä puhetta tukevien ja korvaavien menetelmien käyttöön. Maksuton verkkokoulutuksemme perheitä työssään kohtaaville ammattilaisille sopii myös opiskelijoille.
Lapsen osallisuus -verkkokoulutus ammattilaisille

Vahvistu vanhempana 12.4. – 2.5.2021
Kohtaatko työssäsi perheitä, joissa vanhemmalla on tuentarvetta oppimisessa ja ymmärryksessä, esimerkiksi kehitysvammasta johtuen? Maksuton verkkokoulutuksemme perheitä työssään kohtaaville ammattilaisille sopii myös opiskelijoille. Lue lisää sivulta:
Vahvistu vanhempana -verkkokoulutus ammattilaisille

Mukana kolmiosaista koulutuskokonaisuutta toteuttamassa on Tukiliiton perhetyö.

 Osana kansalaistoimintaa Opintokeskus Sivis