Vahvistu vanhempana -verkkokoulutus ammattilaisille

Tapahtuma on päättynyt
Alkaa: 8.4.2024
Päättyy: 28.4.2024

Vahvistu vanhempana 8.-28.4.2024 on osa viisiosaista verkossa toteutettavaa koulutuskokonaisuutta, joka on tarkoitettu kaikille perheitä työssään kohtaaville ammattilaisille, ammattilaistiimeille ja työyhteisöille. Koulutus sopii hyvin myös opiskelijoille tai opiskelijatiimeille. Voit osallistua koulutukseen itsenäisesti tai yhdessä työyhteisön kesken.

Viisiosaisen koulutuskokonaisuuden aiheet ovat

 • Harvinainen ja perinnöllinen sairaus perheessä
 • Vahvistu vanhempana
 • Lapsen osallisuus
 • Erityinen sisaruus ja
 • Murrosikä ja vuorovaikutus

Voit hakeutua näihin kaikkiin koulutuksiin tai hakeutua vain tiettyyn koulutukseen. Kaikkiin koulutuskokonaisuuden osiin (Erityinen sisaruus, Vahvistu vanhempana, Lapsen osallisuus, Harvinainen ja perinnöllinen sairaus perheessä ja Murrosikä ja vuorovaikutus) on yksi yhteinen hakulomake, millä ilmoittaudutaan kuhunkin aihekokonaisuuteen.

Vahvistu vanhempana

Jos työskentelet perheiden kanssa, tulet jossain vaiheessa uraasi kohtaamaan myös perheitä, joiden vanhemmalla on tuentarvetta oppimisessa ja ymmärryksessä. Koulutuksen tavoitteena auttaa sinua tunnistamaan oppimiseen ja ymmärrykseen tukea tarvitsevien vanhempien perheet, kerrotaan laajemmin heidän perheistään ilmiönä, ja annetaan konkreettisia keinoja perheiden parempaan kohtaamiseen, sekä valmiita työkaluja perheiden kanssa työskentelyyn.

Vahvistu vanhempana -koulutuksen suorittaminen:

 • Koulutus kestää 3 viikkoa.
 • Työaikaa suorittamiseen kuluu noin 3 h /viikko (materiaaleihin perehtyminen, keskustelu koulutuksen muiden osallistujien kanssa ja viikon teeman tehtävän tekeminen), eli yhteensä koulutuksen suorittamiseen kuluu aikaa noin 9 tuntia.
 • Osallistua voi itsenäisesti tai yhdessä työyhteisön kesken
 • Koulutus soveltuu hyvin myös alan opiskelijoille
 • Koulutus on maksuton ja se toteutetaan verkossa.
 • Koulutukseen mahtuu mukaan noin 20 osallistujaa ilmoittautumisjärjestyksessä.

Mitä koulutuksessa tehdään

Koulutus sisältää videoluentoja, kirjallista materiaalia sekä tehtäviä ja keskustelua koulutuksen muiden osallistujien kesken. Jokaisen viikon alussa osallistujat saavat viikon teemaan liittyvät materiaalit ja tehtävän. Tehtävät voi tehdä joustavasti viikon aikana yksin tai työtiimin kanssa. Yhdessä tehden yhteisille keskusteluille on hyvä varata aikaa.

Miten pääset mukaan?

(Siirry sivulle)

Ilmoittautumislomake

Voit ilmoittautua samalla lomakkeella myös koulutuskokonaisuuden muihin aihekokonaisuuksiin.

Koulutus järjestetään Opintokeskus Siviksen Howspace -alustalla. Sinulle lähetetään hakuajan päätyttyä ohjeet, joilla pääset mukaan koulutukseen ja verkkoalustaan.

Koulutuksen muut osuudet

Murrosikä ja vuorovaikutus -koulutus 6.-26.5.2024
Koulutuksen lähtökohtana on vammaisen nuoren kohtaaminen murrosiässä sekä nuorten tarpeista lähtevä vuorovaikutus. Murrosikä ja vuorovaikutus -koulutus sisältää sekä kokemustietoon että kirjallisuuteen pohjautuvaa tietoa murrosiästä, nuoren kuulluksi tulemisesta ja kohtaamisesta, itsenäistymisestä ja irrottautumisesta ja nuoren matkasta kohti omaa elämää. Koulutus sisältää käytännön esimerkkejä murrosikäisen vuorovaikutuksen tukemisesta. Lue lisää sivulta (siirry sivulle) Murrosikä ja vuorovaikutus -verkkokoulutus ammattilaisille

Harvinainen ja perinnöllinen sairaus perheessä 26.8.-15.9.2024
Tietoa harvinaisiin ja perinnöllisiin sairauksiin liittyvistä teemoista. Koulutuksessa viikoittain vaihtuvat teemat ovat tieto, kohtaaminen ja tuki – mitä harvinaisuudesta ja perinnöllisyydestä on tärkeää tietää ja ymmärtää, mitä harvinaista sairautta sairastavan henkilön ja hänen läheistensä kohtaamisessa on oleellista huomioida, millaista tukea perheet tarvitsevat ja mistä sitä voi löytää. Lue lisää sivulta (siirry sivulle) Harvinainen ja perinnöllinen sairaus perheessä -verkkokoulutus ammattilaisille

Erityinen sisaruus 23.9.-13.10.2024
Koulutuksen lähtökohtana vammaisten lasten sisarusten ja heidän perheidensä kohtaaminen sekä sisarusten ja heidän perheidensä tarpeista lähtevä työskentely. Maksuton verkkokoulutuksemme perheitä työssään kohtaaville ammattilaisille sopii myös opiskelijoille. Tietoa aiheesta löydät (siirry sivulle) Erityinen sisaruus -verkkokoulutus ammattilaisille

Lapsen osallisuus 4.-24.11.2024
Tietoa vammaisen lapsen osallisuudesta ja sen oikeudellisesta perustasta, sekä käytännön vinkkejä puhetta tukevien ja korvaavien menetelmien käyttöön. Maksuton verkkokoulutuksemme perheitä työssään kohtaaville ammattilaisille sopii myös opiskelijoille. Lue lisää sivulta (siirry sivulle)
Lapsen osallisuus -verkkokoulutus ammattilaisille

Koulutuskokonaisuuden toteuttavat Tukiliiton perhetyö, Harvinaiskeskus Norio ja Tilke-Hanke.

Koulutus toteutetaan yhteistyössä Opintokeskus Siviksen kanssa.

""