Verkkokoulutus perheitä kohtaaville ammattilaisille:Erityinen sisaruus

Tapahtuma alkaa 98 päivän päästä
Alkaa: 23.9.2024
Päättyy: 13.10.2024

Erityinen sisaruus -koulutus 23.9.-13.10.2024 on osa Kehitysvammaisten Tukiliiton viisiosaita verkossa toteuttavaa koulutuskokonaisuutta, joka on tarkoitettu kaikille perheitä työssään kohtaaville ammattilaisille, ammattilaistiimeille ja työyhteisöille. Koulutus sopii hyvin myös opiskelijoille tai opiskelijatiimeille. Voit osallistua koulutukseen itsenäisesti tai yhdessä työyhteisön kesken

Viisioisainen koulutuskokonaisuuden aiheet ovat

  • Harvinainen ja perinnöllinen sairaus perheessä
  • Vahvistu vanhempana
  • Lapsen osallisuus
  • Murrosikä ja vuorovaikutus

Voit hakeutua näihin kaikkiin koulutuksiin tai hakeutua vain tiettyyn koulutukseen. Kaikkiin koulutuskokonaisuuden osiin (Erityinen sisaruus, Vahvistu vanhempana, Lapsen osallisuus, Harvinainen ja perinnöllinen sairaus perheessä ja Murrosikä ja vuorovaikutus) on yksi yhteinen hakulomake, millä ilmoittaudutaan kuhunkin aihekokonaisuuteen.

 Erityinen sisaruus

Koulutuksen sisällöissä korostuvat sisarusten ja heidän perheidensä kohtaaminen sekä sisarusten ja heidän perheidensä tarpeista lähtevä työskentely.Erityinen sisaruus -koulutus sisältää sekä kirjallisuuteen että kokemustietoon pohjautuvaa tietoa pitkäaikaissairaan tai vammaisen henkilön sisaruuteen, aiheeseen liittyviä materiaaleja sekä käytännön vinkkejä sisarusten huomioimiseen.

Erityinen sisaruus -koulutuksen suorittaminen:
• Koulutus kestää 3 viikkoa.
• Työaikaa suorittamiseen kuluu noin 3 h /viikko (materiaaleihin perehtyminen, keskustelu koulutuksen muiden osallistujien kanssa ja viikon teeman tehtävän tekeminen), eli yhteensä koulutuksen suorittamiseen kuluu aikaa noin 9 tuntia.
• Osallistua voi itsenäisesti tai yhdessä työyhteisön kesken
• Koulutus soveltuu hyvin myös alan opiskelijoille
• Koulutus on maksuton ja se toteutetaan verkossa.

Koulutukseen mahtuu mukaan noin 20 osallistujaa ilmoittautumisjärjestyksessä.

Mitä koulutuksessa tehdään?

Koulutus järjestetään yhteistyössä Opintokeskus Siviksen kanssa ja Opintokeskus Siviksen oppimisalustalla. Koulutus sisältää videoluentoja, kirjallista materiaalia sekä tehtäviä ja keskustelua koulutuksen muiden osallistujien kesken. Jokaisen viikon alussa osallistujat saavat viikon teemaan liittyvät materiaalit ja tehtävän. Tehtävät voi tehdä joustavasti viikon aikana yksin tai työtiimin kanssa. Yhdessä tehden yhteisille keskusteluille on hyvä varata aikaa.

” Ehdottomasti koko koulutus kokonaisuudessaan oli onnistunut! Pidin materiaalin laajuudesta ja aihepiirien monipuolisuudesta, koulutus pisti ehdottomasti ajattelemaan ja myös omaan työhön sai paljon vinkkiä.” Osallistujapalaute Erityinen sisaruus -koulutuksesta.

Miten pääset mukaan?

(Siirry sivulle)

Ilmoittautumislomake

Voit ilmoittautua samalla lomakkeella myös koulutuskokonaisuuden muihin aihekokonaisuuksiin.

Koulutus järjestetään Opintokeskus Siviksen Howspace -alustalla. Sinulle lähetetään hakuajan päätyttyä ohjeet, joilla pääset mukaan koulutukseen ja verkkoalustaan.

Koulutuksen muut osuudet

Vahvistu vanhempana 8.-28.4.2024
Kohtaatko työssäsi perheitä, joissa vanhemmalla on tuentarvetta oppimisessa ja ymmärryksessä, esimerkiksi kehitysvammasta johtuen? Maksuton verkkokoulutuksemme perheitä työssään kohtaaville ammattilaisille sopii myös opiskelijoille. Tietoa aiheesta löydät
Vahvistu vanhempana -verkkokoulutus ammattilaisille.

Murrosikä ja vuorovaikutus 6.–26.5. 2024                                                                                                         Koulutuksen lähtökohtana on vammaisen nuoren kohtaaminen murrosiässä sekä nuorten tarpeista lähtevä vuorovaikutus. Murrosikä ja vuorovaikutus  -koulutus sisältää sekä kokemustietoon että kirjallisuteen pohjautuvaa tietoa murrosiästä, nuoren kuulluksi tulemisesta ja kohtaamisesta, itsenäistymisestä ja irrottautumisesta ja nuoren matkasta kohti omaa elämää. Koulutus sisältää käytännön esimerkkejä murrosikäisen vuorovaikutuksen tukemisesta. Lue lisää sivulta (siirry sivulle) Murrosikä ja vuorovaikutus -verkkokoulutus ammattilaisille

Harvinainen ja perinnöllinen sairaus perheessä 26.8.-15.9.2024
Tietoa harvinaisiin ja perinnöllisiin sairauksiin liittyvistä teemoista. Koulutuksessa viikoittain vaihtuvat teemat ovat tieto, kohtaaminen ja tuki – mitä harvinaisuudesta ja perinnöllisyydestä on tärkeää tietää ja ymmärtää, mitä harvinaista sairautta sairastavan henkilön ja hänen läheistensä kohtaamisessa on oleellista huomioida, millaista tukea perheet tarvitsevat ja mistä sitä voi löytää. Lue lisää sivulta (siirry sivulle) Harvinainen ja perinnöllinen sairaus perheessä -verkkokoulutus ammattilaisille

Lapsen osallisuus 4.-24.11.2024
Tietoa vammaisen lapsen osallisuudesta ja sen oikeudellisesta perustasta, sekä käytännön vinkkejä puhetta tukevien ja korvaavien menetelmien käyttöön. Maksuton verkkokoulutuksemme perheitä työssään kohtaaville ammattilaisille sopii myös opiskelijoille. Lue lisää sivulta (siirry sivulle)
Lapsen osallisuus -verkkokoulutus ammattilaisille

 

Koulutuskokonaisuuden sisällön tuottavat Tukiliiton perhetyö, Harvinaiskeskus Norio ja Tilke-Hanke.

Koulutus toteutetaan yhteistyössä Opintokeskus Siviksen kanssa.

""