Testamentin säilyttäminen ja vastaanottaminen

Testamentin säilyttäminen turvallisesti on tärkeää, jotta se löytyy henkilön kuoltua. Testamentin saaja voi myös luopua testamentista.

Testamentin säilyttäminen turvallisesti, mutta siten, että se löytyy henkilön kuoltua, on tärkeää. Turvallisin paikka on pankin tallelokero. Silloin testamentti löytyy automaattisesti, kun pankilta pyydetään saldotodistusta testamentin tekijän kuollessa. Mikäli testamentin tallettaa itse omaan kotiin, sen olemassa olosta on syytä kertoa joillekin henkilöille.

Testamentteja tehdään joskus kaksi kappaletta siten, että testamentin kirjoittajalle jää toinen kappale. Tässä on se ongelma, että silloin, kun testamentin tekijä peruuttaa testamentin hävittämällä sen, toinen kappale saattaa jäädä olemaan. Uutta testamenttia tehdessä kannattaa aina selkeyden vuoksi todeta, että testamentilla kumotaan kaikki aiemmat testamenttimääräykset.

Testamentin saaja voi esimerkiksi testamentin tekijän perunkirjoitustilanteessa ilmoittaa, haluaako hän käyttää testamentin hyväkseen vai luopuuko siitä. Testamenttiin on syytä vedota viipymättä ja antaa testamentti perillisille todisteellisesti tiedoksi.

 

Tekstit on kirjoittanut ja koonnut Tukiliiton johtava lakimies Sirkka Sivula. Tukiliiton lakineuvonta ei valitettavasti pysty vastaamaan perintöoikeuteen ja testamenttiin liittyviin kysymyksiin. Yhteistyökumppanimme Asianajotoimisto Facta Oy auttaa testamenttiin liittyvissä asioissa.