Miksi testamentti kannattaa tehdä?

Testamentti pitää aina tehdä, jos haluaa määrätä omaisuuden jakautumisesta perillisten kesken toisin kuin laissa määrätään. Myös perintöveroon voi vaikuttaa.

Testamentti kannattaa aina ennemmin tehdä, kuin jättää tekemättä. Testamentin tekemisessä ei kannata viivytellä. Sitä on aina mahdollista muuttaa tai sen voi kokonaan peruuttaa. Testamentin tekeminen ei vaikuta oman omaisuuden käyttämiseen elinaikana.

Jos perillisiä ei ole, omaisuus menee valtiolle. Jos näin ei halua käyvän, pitää tehdä testamentti. Tällaisessa tilanteessa kannattaa tehdä testamentti esimerkiksi yleishyödylliselle toimijalle, joka tekee työtä sellaisten ihmisten ja asioiden parissa, jotka Sinä koet tärkeäksi.

Perillisenä kehitysvammainen henkilö

Kun perheessä on kehitysvammainen tai samankaltaista tukea tarvitseva lapsi, kannattaa miettiä, tarvitseeko hän suurempaa taloudellista tukea kuin muut perilliset. Joissain tilanteissa voi olla niin, että kehitysvammainen perheenjäsen tai joku muu perillinen on jo vanhempien elinaikana saanut enemmän kuin muut. Jos tätä tilannetta halutaan tasata, sen voi tehdä testamentilla. Kehitysvammaisella henkilöllä on aivan sama perintöoikeus ja lakiosaoikeus kuin kaikilla muillakin.

Jos perheen ainoa lapsi on kehitysvammainen, saattaa sellainen testamentti olla perusteltu, jossa kehitysvammainen henkilö saa rajoitetun omistusoikeuden omaisuuteen elämänsä ajaksi, mutta testamentilla määrätään, kuka saa omaisuuden hänen jälkeensä. Tämä on erityisen tärkeää silloin, jos muita perillisiä ei ole eikä kehitysvammainen henkilö pysty tekemään testamenttia. Näissä tilanteissa omaisuus menee muuten valtiolle.

Perintövero

Perintöveroa pystyy välttämään tai pienentämään eri tavoin. Koska perintöveroprosenttiin vaikuttavat sekä perillisen sukulaisuussuhde perittävään että perittävän omaisuuden määrä, testamentilla on mahdollista vaikuttaa perittävästä omaisuudesta menevän perintöveron määrään. Kunkin perillisen perintövero määräytyy erikseen eli jokainen maksaa veron omasta perintöosastaan. Yleishyödylliset yhdistykset eivät aina maksa veroa. Esimerkiksi Kehitysvammaisten Tukiliitolle on myönnetty verovapaus, joka koskee myös perintöveroa.

Perintöveroon vaikuttaa monet asiat, kuten, se kuinka läheinen sukulainen on kyseessä, perittävän omaisuuden arvo tai onko kyseessä omistus- vai hallintaoikeus. Tärkeintä on kuitenkin miettiä, kuinka vahvan turvan testamentilla haluaa perilliselle antaa.

Silloin, kun yleishyödylliselle yhdistykselle on myönnetty verovapaus, se koskee myös testamentilla saatua omaisuutta. Yleishyödyllinen yhdistys saa testamentatun omaisuuden täysin verovapaasti, mikäli sille on myönnetty verovapaus. Kehitysvammaisten Tukiliitto ei joudu maksamaan veroa perimästään tai lahjoituksena saamastaan omaisuudesta. Näin omaisuus siirtyy täysimääräisesti testamentin saajalle.

 

Tekstit on kirjoittanut ja koonnut Tukiliiton johtava lakimies Sirkka Sivula. Tukiliiton lakineuvonta ei valitettavasti pysty vastaamaan perintöoikeuteen ja testamenttiin liittyviin kysymyksiin. Yhteistyökumppanimme Asianajotoimisto Facta Oy auttaa testamenttiin liittyvissä asioissa.