pieni ele -keräys

Tukiliitto on mukana pieni ele -keräyksessä. Keräyksen tuotto käytetään kotimaisen vammais- ja terveystyön hyväksi.

Ajankohtaista

Seuraava lipaskeräys on aluevaalien äänestyspaikoilla tammikuussa 12.-18.  ja 23.1.2022.

Tietoa keräyksestä

 • Pieni ele on keräys kotimaiselle vammais- ja terveystyölle.
 • Keräys on jo 110-vuotias. Sen aloitti kirjankustantaja Werner Söderström vuonna 1907.
 • Mukana on 17 vammais- ja terveysjärjestöä paikallisyhdistyksineen ja toistakymmentä tuhatta vapaaehtoista.
 • Toteutetaan lipaskeräyksenä äänestyspaikoilla. Mahdollista lahjoittaa myös esim. tekstiviestillä, nettimaksulla tai soittamalla lahjoitusnumeroon. Tästä löydät lahjoitustavat.
 • Tuottanut 2000-luvun aikana miltei 20 miljoonaa euroa lahjoituksia.
 • Puolet lipaskeräyksen tuotosta ohjataan keräyskuntaan ja jaetaan keräykseen osallistuneiden paikallisyhdistysten kesken.
 • Toinen puoli tuotosta kuluilla vähennettynä käytetään valtakunnalliseen työhön vammaisten ja sairaiden aseman parantamiseksi ja kaikkien terveyden edistämiseksi.
 • Tukiliiton osuus keräystuotosta käytetään muun muassa kehitysvammaisten teemaviikon paikallisiin tapahtuma- ja materiaalikuluihin.

Tukiliitto on mukana pieni ele -keräyksessä. Keräyksen tuotto käytetään kotimaisen vammais- ja terveystyön hyväksi. #Lahjoita #pieniele #Yhdistykset #Järjestöt #Yhdessä #Yhteistyö #KiitosTuesta

Yhdistyksen tehtävät

1. Valitkaa yhdistyksen yhteyshenkilö

 • Keräykseen osallistuva yhdistys tarvitsee oman yhteyshenkilön.
 • Hän edustaa yhdistystä oman kunnan keräyskokouksissa ja välittää tietoa.
 • Keräyskokouksissa sovitaan työnjaosta yhdistysten kesken ja yhdistys sitoutuu järjestämään miehityksen omiin lipasvuoroihinsa.

2. Etsikää vapaaehtoisia lipaskerääjiksi

 • Lipaskerääjät voivat olla myös muita kuin yhdistyksen jäseniä. Kannattaa siis markkinoida mahdollisuutta vapaaehtoistoimintaan laajasti myös oman yhdistyksen ulkopuolelle esimerkiksi oppilaitoksiin ja työpaikoille.
 • Monet ihmiset haluavat nykyään toimia kertaluonteisesti vapaaehtoisena, joten tässä on hyvä mahdollisuus sen toteuttamiseen.
  ”Tulisitko auttamaan yhdistystämme kahdeksi tunniksi? Tehtävä on helppo: istut ja vahdit keräyslipasta vaalipaikalla ja kiität lahjoittajia, muuta ei tarvita. Yhdistyksemme saa tästä ison avun ja sinä saat auttamisesta hyvän mielen.”
 • Pyytäkää kehitysvammaisia ihmisiä mukaan lipasvahdeiksi. Voitte hoitaa lipasvuoron parityönä. Myös kehitysvammaiset ihmiset haluavat toimia vapaaehtoisena ja näin auttaa omaa paikallisyhteisöään ja olla osallisena yhteiskunnan eri toiminnoissa.
 • Kokonaisuudessaan lipasvuorojen tuntimäärä riippuu esimerkiksi kunnan äänestyspaikkojen määrästä sekä osallistuvien yhdistysten määrästä ja toimintamahdollisuuksista.
 • Useimmilla yhdistyksillä lipasvuorojen tuntimäärä on 10 – 50 välillä.

3. Vapaaehtoisen lipasvahdin tehtävät

 • Työskentelee äänestyspaikan pieni ele -keräyspisteellä sisätiloissa.
 • Huolehtii pöydällä olevasta keräyslippaasta.
 • Hymyilee, tervehtii ja kiittää lahjoittajia ystävällisesti.
 • Oikeusministeriön ohjeen mukaisesti ehdokkaana oleva henkilö ei voi toimia keräyksen lipasvahtina.

Ajankohtaista tietoa keräyksestä päivitetään sivulle koko ajan.