Pieni ele -keräys

Tukiliitto on mukana Pieni ele -keräyksessä. Keräyksen tuotto käytetään kotimaisen vammais- ja terveystyön hyväksi.

Pieni ele -keräyksen lahjoitukset käytetään kotimaan pitkäaikaissairaiden ja vammaisten hyväksi. Kehitysvammaisten Tukiliitto on yksi keräyksen jäsenjärjestöistä.

Tiedote keräyksestä 2024

Tietoa keräyksestä

 • Pieni ele on keräys kotimaiselle vammais- ja terveystyölle.
 • Keräys on jo 110-vuotias. Sen aloitti kirjankustantaja Werner Söderström vuonna 1907.
 • Mukana on 15 vammais- ja terveysjärjestöä paikallisyhdistyksineen ja toistakymmentä tuhatta vapaaehtoista.
 • Toteutetaan lipaskeräyksenä äänestyspaikoilla. Mahdollista lahjoittaa myös esim. tekstiviestillä, nettimaksulla tai soittamalla lahjoitusnumeroon.
  Tästä löydät lahjoitustavat.
 • Tuottanut 2000-luvun aikana miltei 20 miljoonaa euroa lahjoituksia.
 • Puolet lipaskeräyksen tuotosta ohjataan keräyskuntaan ja jaetaan keräykseen osallistuneiden paikallisyhdistysten kesken.
 • Toinen puoli tuotosta kuluilla vähennettynä käytetään valtakunnalliseen työhön vammaisten ja sairaiden aseman parantamiseksi ja kaikkien terveyden edistämiseksi.

Tukiliitto on mukana pieni ele -keräyksessä. Keräyksen tuotto käytetään kotimaisen vammais- ja terveystyön hyväksi. #Lahjoita #pieniele #Yhdistykset #Järjestöt #Yhdessä #Yhteistyö #KiitosTuesta

Yhdistyksen tehtävät

1. Valitkaa yhdistyksen yhteyshenkilö

 • Keräykseen osallistuva yhdistys tarvitsee oman yhteyshenkilön.
 • Hän edustaa yhdistystä oman kunnan keräyskokouksissa ja välittää tietoa.
 • Keräyskokouksissa sovitaan työnjaosta yhdistysten kesken
  ja yhdistys sitoutuu järjestämään miehityksen omiin lipasvuoroihinsa.

2. Etsikää vapaaehtoisia lipaskerääjiksi

 • Lipaskerääjät voivat olla myös muita kuin yhdistyksen jäseniä. Kannattaa siis markkinoida mahdollisuutta vapaaehtoistoimintaan laajasti myös oman yhdistyksen ulkopuolelle esimerkiksi oppilaitoksiin ja työpaikoille.
 • Monet ihmiset haluavat nykyään toimia kertaluonteisesti vapaaehtoisena, joten tässä on hyvä mahdollisuus sen toteuttamiseen.
  ”Tulisitko auttamaan yhdistystämme kahdeksi tunniksi? Tehtävä on helppo: istut ja vahdit keräyslipasta vaalipaikalla ja kiität lahjoittajia, muuta ei tarvita. Yhdistyksemme saa tästä ison avun ja sinä saat auttamisesta hyvän mielen.”
 • Pyytäkää kehitysvammaisia ihmisiä mukaan lipasvahdeiksi. Voitte hoitaa lipasvuoron parityönä. Myös kehitysvammaiset ihmiset haluavat toimia vapaaehtoisena ja näin auttaa omaa paikallisyhteisöään ja olla osallisena yhteiskunnan eri toiminnoissa.
 • Kokonaisuudessaan lipasvuorojen tuntimäärä riippuu esimerkiksi kunnan äänestyspaikkojen määrästä sekä osallistuvien yhdistysten määrästä ja toimintamahdollisuuksista.
 • Useimmilla yhdistyksillä lipasvuorojen tuntimäärä on 10–50 välillä.

3. Vapaaehtoisen lipasvahdin tehtävät

 • Työskentelee äänestyspaikan pieni ele -keräyspisteellä sisätiloissa.
 • Huolehtii pöydällä olevasta keräyslippaasta.
 • Hymyilee, tervehtii ja kiittää lahjoittajia ystävällisesti.
 • Oikeusministeriön ohjeen mukaisesti ehdokkaana oleva henkilö ei voi toimia keräyksen lipasvahtina.

Ajankohtaista tietoa keräyksestä päivitetään sivulle.

 

Ohjeet avustusten käyttöön

Päivitetty 30.11.2022.

Pieni ele ry ohjeistaa yhdistyksiä näin:
Miettikää aina ensin, hyödyttääkö käyttötarkoitus lahjoituskohdettamme eli vammaisia ja pitkäaikaissairaita. Mitä hyötyä käyttötarkoitus tuo lahjoituskohteelle, miten se näkyy vammaisen tai pitkäaikaissairaan elämässä? Jos olet epävarma, miten avustusta voi käyttää, ota yhteyttä omaan kattojärjestöösi tai Pieni ele ry:hyn info@pieniele.fi.

Avustusten käyttö paikallisyhdistyksissä

Pieni ele ry:n järjestämä pieni ele -vaalikeräys on Poliisihallituksen myöntämän keräysluvan alaista toimintaa. Pieni ele ry raportoi vuosittain toiminnastaan ja taloudestaan Poliisihallitukselle, joka valvoo keräystä. Yksi valvontakohteista on kerättyjen lahjoitusten käyttö.

Lahjoittajien näkökulmasta on tärkeää, että voidaan kertoa, miten lahjoitusvaroja on käytetty edunsaajien eli vammaisten ja pitkäaikaissairaiden hyväksi.

Ohjeet, miten päätätte Pieni ele ry:n avustuksen käytöstä yhdistyksessänne:

 • Miettikää, miten suunnittelemanne käyttötarkoitus hyödyttää vammaisia tai pitkäaikaissairaita.
 • Avustuksen käyttötarkoituksen on näyttävä vammaisen tai pitkäaikaissairaan elämässä esimerkiksi virkistyksenä, tukena, tietona jne.

Avustuksia voi käyttää esimerkiksi näin vammaisten ja pitkäaikaissairaiden hyväksi:

 • Virkistystapahtumat
 • Kuntoutus
 • Apuvälineet
 • Vertaistuki
 • Tiedotus sairaudesta yms.
 • Neuvonta
 • Liikuntaryhmät
 • Liikunnan tukeminen, esimerkiksi tuki uimahallin maksuihin

Esimerkkejä, joita Poliisihallitus ei hyväksy avustusten käyttökohteiksi:

 • Yleiseen yhdistyksen toiminnan ylläpitoon (Tämä ei ole riittävä vastaus, kun raportoitte avustusten käytöstä, vaan käyttö on yksilöitävä.)
 • Yhdistyksen hallituksen tai muun vastaavan kokouksen kokouskulut
 • Yhdistyksen sähkölasku
 • Toimistotilan vuokra
 • Yleinen puhelinlasku (Poikkeus, jos kyseessä esim. auttavan neuvontapuhelimen kulu.)
 • Bensakorvauksia tai muita korvauksia vapaaehtoisille
 • Vapaaehtoisten lipasvahtien kahvitarjoilut
 • Yhdistyksen pankin palvelumaksut
 • Patentti- ja rekisterihallituksen maksut
 • Juoksevat menot
 • Kahvitarjoilut
 • Atk-kulut

Voit tarvitset neuvoja, ota yhteyttä omaan kattojärjestöösi tai Pieni ele ry:hyn
info@pieniele.fi.