pieni ele -keräys

Tukiliitto on mukana pieni ele -keräyksessä. Keräyksen tuotto käytetään kotimaisen vammais- ja terveystyön hyväksi.

Seuraava pieni ele -keräys on 22.–28.3. ja 2.4.2023 eduskuntavaalien aikaan äänestyspisteillä. Lahjoitukset käytetään kotimaan pitkäaikaissairaiden ja vammaisten hyväksi. Kehitysvammaisten Tukiliitto on yksi keräyksen jäsenjärjestöistä.

Tiedote kevään 2023 keräyksestä (päivitetty 26.8.2022)
Lähtekää yhdistyksenä mukaan

 

Tietoa keräyksestä

 • Pieni ele on keräys kotimaiselle vammais- ja terveystyölle.
 • Keräys on jo 110-vuotias. Sen aloitti kirjankustantaja Werner Söderström vuonna 1907.
 • Mukana on 17 vammais- ja terveysjärjestöä paikallisyhdistyksineen ja toistakymmentä tuhatta vapaaehtoista.
 • Toteutetaan lipaskeräyksenä äänestyspaikoilla. Mahdollista lahjoittaa myös esim. tekstiviestillä, nettimaksulla tai soittamalla lahjoitusnumeroon. Tästä löydät lahjoitustavat.
 • Tuottanut 2000-luvun aikana miltei 20 miljoonaa euroa lahjoituksia.
 • Puolet lipaskeräyksen tuotosta ohjataan keräyskuntaan ja jaetaan keräykseen osallistuneiden paikallisyhdistysten kesken.
 • Toinen puoli tuotosta kuluilla vähennettynä käytetään valtakunnalliseen työhön vammaisten ja sairaiden aseman parantamiseksi ja kaikkien terveyden edistämiseksi.
 • Tukiliiton osuus keräystuotosta käytetään muun muassa kehitysvammaisten teemaviikon paikallisiin tapahtuma- ja materiaalikuluihin.

Tukiliitto on mukana pieni ele -keräyksessä. Keräyksen tuotto käytetään kotimaisen vammais- ja terveystyön hyväksi. #Lahjoita #pieniele #Yhdistykset #Järjestöt #Yhdessä #Yhteistyö #KiitosTuesta

Yhdistyksen tehtävät

1. Valitkaa yhdistyksen yhteyshenkilö

 • Keräykseen osallistuva yhdistys tarvitsee oman yhteyshenkilön.
 • Hän edustaa yhdistystä oman kunnan keräyskokouksissa ja välittää tietoa.
 • Keräyskokouksissa sovitaan työnjaosta yhdistysten kesken ja yhdistys sitoutuu järjestämään miehityksen omiin lipasvuoroihinsa.

2. Etsikää vapaaehtoisia lipaskerääjiksi

 • Lipaskerääjät voivat olla myös muita kuin yhdistyksen jäseniä. Kannattaa siis markkinoida mahdollisuutta vapaaehtoistoimintaan laajasti myös oman yhdistyksen ulkopuolelle esimerkiksi oppilaitoksiin ja työpaikoille.
 • Monet ihmiset haluavat nykyään toimia kertaluonteisesti vapaaehtoisena, joten tässä on hyvä mahdollisuus sen toteuttamiseen.
  ”Tulisitko auttamaan yhdistystämme kahdeksi tunniksi? Tehtävä on helppo: istut ja vahdit keräyslipasta vaalipaikalla ja kiität lahjoittajia, muuta ei tarvita. Yhdistyksemme saa tästä ison avun ja sinä saat auttamisesta hyvän mielen.”
 • Pyytäkää kehitysvammaisia ihmisiä mukaan lipasvahdeiksi. Voitte hoitaa lipasvuoron parityönä. Myös kehitysvammaiset ihmiset haluavat toimia vapaaehtoisena ja näin auttaa omaa paikallisyhteisöään ja olla osallisena yhteiskunnan eri toiminnoissa.
 • Kokonaisuudessaan lipasvuorojen tuntimäärä riippuu esimerkiksi kunnan äänestyspaikkojen määrästä sekä osallistuvien yhdistysten määrästä ja toimintamahdollisuuksista.
 • Useimmilla yhdistyksillä lipasvuorojen tuntimäärä on 10 – 50 välillä.

3. Vapaaehtoisen lipasvahdin tehtävät

 • Työskentelee äänestyspaikan pieni ele -keräyspisteellä sisätiloissa.
 • Huolehtii pöydällä olevasta keräyslippaasta.
 • Hymyilee, tervehtii ja kiittää lahjoittajia ystävällisesti.
 • Oikeusministeriön ohjeen mukaisesti ehdokkaana oleva henkilö ei voi toimia keräyksen lipasvahtina.

Ajankohtaista tietoa keräyksestä päivitetään sivulle.