Hyvä käytäntö –suositus ensitiedon antamiseen on julkaistu

26.10.2023 Hyvä käytäntö –suositus ensitiedon antamiseen on julkaistu. Suosituksen laati Suomalainen Lääkäriseura Duodecim osana Kansallisen lapsistrategian toimeenpanoa.

Pitkään valmisteltu Hyvä käytäntö -suositus ensitiedon antamiseen julkaistiin 26.10.2023. Suositusta oli valmistelemassa suosituspaneeli, joka koostui monipuolisesti eri toimijoista, joilla on kokemusta ensitiedon antamisesta ja vastaanottamisesta. Harvinaiskeskus Noriosta suosituspaneelissa oli mukana perinnöllisyyshoitaja Ulla Parisaari.

Nyt julkaistavassa konsensussuosituksessa käsitellään ensitiedon antamista tilanteissa, joissa sikiöllä, vastasyntyneellä tai alle 1-vuotiaalla todetaan tai epäillään seuraavia tiloja:

  • fyysinen, aistitoimintoihin liittyvä, kognitiivinen tai kehityksellinen ongelma, joka johtaa kuolemaan lapsuusiällä, merkittävään sairastavuuteen tai toimintarajoitteeseen
  • merkittävä genomin patogeeninen variaatio
  • tilanteet, joissa vaikutukset yksilöön ovat epävarmoja (ml. epäilyt, keskosuus)
  • sukupuolipiirteisiin vaikuttavat kehovariaatiot, intersukupuolisuus.

Ihan yhtä suuri ensitiedon merkitys on kuitenkin myös silloin, kun lapsi on jo vanhempi. Suosituksen periaatteet sopivatkin hyvin sovellettavaksi myös näissä tilanteissa.

Ensitiedon Hyvä käytäntö -suositukseen pääset klikkaamalla tästä Duodecimin Terveysportti-sivulle.

Linkkejä kirjoituksiin aiheesta:

Duodecimin tiedote

Lapsistrategia-sivun blogi

”Ensitiedolla on väliä” – Tukiliiton blogi