Uusia kasvoja Harvinaiskeskus Noriossa

Harvinaiskeskus Noriossa on alkuvuonna aloittanut kolme uutta työntekijää. Tiimimme uudet jäsenet Varpu Tyyskä-Korhonen ja Jenni Pesola suunnittelevat ja toteuttavat vertaistoimintaan harvinaissairaiden ja heidän läheistensä perheille. Norion uutena esihenkilönä aloitti Johanna Repo.

Harvinaiskeskus Noriossa on alkuvuonna aloittanut kolme uutta työntekijää. Tiimimme uudet jäsenet Varpu Tyyskä-Korhonen ja Jenni Pesola suunnittelevat ja toteuttavat vertaistoimintaan harvinaissairaiden ja heidän läheistensä perheille. Norion uutena esihenkilönä aloitti Johanna Repo.

Suunnittelija Varpu Tyyskä-Korhonen on monille jo tuttu, sillä hän on pitkään toiminut kehitysvamma-alalla. Varpu on tehnyt ohjaajan ja esihenkilön tehtäviä asumis-ja päiväaikaisissa toiminnoissa lähinnä Uudellamaalla. Hänen viimeisin työnsä oli Hetki-hankkeessa, jossa kehitettiin Hetki-ryhmämallin haastavasti käyttäytyvän kehitysvammaisen lapsen vanhempien tukemiseen.

Varpu on koulutukseltaan sosionomi (ylempi amk) ja ammatillisten aineiden opettaja. Hän työskentelee suunnittelijana harvinaisille kehitysvammaryhmille suunnatussa toiminnassa sijaisena lokakuun loppuun saakka.

–Toivon, että minulla olisi annettavaa perheiden kanssa tehtävässä työssä. Ajattelen, että perheet ovat asiantuntijoita omissa asioissaan ja me työntekijät olemme välillisiä vaikuttajia, jotka tuomme oman osaamisemme perheiden tueksi. Uskon sen onnistuvan parhaiten kehittävällä ja tutkivalla työotteella, jossa kärkinä ovat mentalisaatio ja sensitiivisyys, Varpu sanoo.

Myös Jenni Pesola, joka aloitti maaliskuussa vertaistoiminnan suunnittelijana, toivoo järjestämiensä vertaistapaamisten tuovan perheitä yhteen luomaan jokaiselle osallistujalle uusia oivalluksia. Jenni on työskennellyt aiempina vuosina monien eri ikäisten ja erilaisissa elämäntilanteissa olevien ihmisten kanssa ja kokee ryhmässä toimimisen merkittävänä asiana. Jennin sijaisuus jatkuu elokuun loppuun.

–Uskon jokaisen ihmisen kaipaavan yhteenkuuluvuuden tunnetta, vaikkakin jokaisessa elämänvaiheissa eri tavoin. Itse pidän valtavasti elämäntarinoiden kuulemisesta ja niiden jakamisesta, sillä kokemusten ja ajatusten vaihtaminen antaa arvokkaita ja usein uusia näkökulmia omaankin elämään. Yhteisössä on voimaa, ja parhaimmillaan jo toisen ihmisen hyväksyvä läsnäolo voi antaa paljon sellaista, mikä kantaa pitkälle. Toivon, että Norion vertaistapaamisissa koetaan muun muassa tätä, ja että pystyn mahdollistamaan perheille tapaamisia, joissa jokaisen on hyvä olla.

Harvinaistoiminnan päällikkönä aloitti tammikuun alussa Johanna Repo, joka on toiminut järjestöissä pitkään erilaisissa asiantuntija- ja johtotehtävissä. Johanna toimii Noriossa tiimin ”luotsina” ja esihenkilönä ja vastaa lisäksi muun muassa toiminnan kehittämisestä ja viestinnästä. Johanna innostuu erityisesti yhteistyöstä. Harvinaistoiminnan kentällä tämän onkin hänen mielestään ensiarvoisen tärkeää.

–Harvinaiskentällä, järjestöjen toimintaympäristössä ja yhteiskunnassa yleisemminkin tapahtuu nyt paljon muutoksia, joihin voidaan parhaiten vastata tiivistämällä olemassaolevaa ja kehittämällä uutta yhteistyötä. Harvinaistietoisuutta tarvitaan lisää ja diagnoosien ja tarvittavien hoitojen ja tuen löytämiseksi tarvitaan sujuvaa vuoropuhelua kentän toimijoiden kesken, Johanna toteaa.

 

Löydät Harvinaiskeskus Norion kaikki työntekijät täältä. https://www.tukiliitto.fi/harvinaiskeskusnorio/yhteystiedot/