Osallistu tutkimukseen vertaistiedon merkityksestä

Välitämme pyynnön osallistua pro gradu -tutkimukseen vertaistiedon merkityksestä harvinaissairaiden lasten vanhempien tiedonhankinnassa.

Hei harvinaissairaan lapsen vanhempi!

Oletko hyödyntänyt vertaistietoa tai -tukea hakiessasi tietoa lapsen harvinaiseen sairauteen liittyen? Osallistu tutkimukseen!

Olen informaatiotutkimuksen opiskelija Oulun yliopistosta ja teen pro gradu -tutkielmaani  vertaistiedon merkityksestä harvinaissairaiden lasten vanhempien tiedonhankinnassa. Etsin tutkielmaani varten haastateltavaksi vanhempia, jotka ovat lapsensa harvinaisesta sairaudesta tietoa hakiessaan hyödyntäneet vertaistietoa ja vertaistukea tiedonlähteenään. Haastateltavat pysyvät nimettöminä ja kaikki tunnistamisen mahdollistava tieto poistetaan. Haastattelun ajankohta sovitaan yhdessä haastateltavan kanssa kesälle 2023, ja haastattelu voidaan järjestää etäyhteydellä (puhelimitse tai Zoomin kautta). Haastatteluun olisi hyvä varata aikaa noin tunnin verran.

Jos haluat jakaa kokemuksiasi tutkielmani aiheeseen liittyen, tai jos sinulla on jotain kysyttävää, olethan yhteydessä minuun sähköpostilla (hehaapak@student.oulu.fi).

 

Ystävällisesti,

Henna Haapakoski

Informaatiotutkimuksen opiskelija

Oulun yliopisto