INCL - Infantiili neuronaalinen seroidilipofuskinoosi

INCL-oireyhtymä on etenevä keskushermostoa rappeuttava sairaus, joka johtaa lapsen syvään kehitysvammaisuuteen ja ennenaikaiseen kuolemaan. INCL on osa suomalaista tautiperimää. INCL-oireyhtymä johtuu aineenvaihdunnassa olevasta entsyymipuutoksesta.

Lääketieteen toimittaja Johanna Rintahaka, Harvinaiskeskus Norio 10.1.2022

ORPHA:79263
ICD-10: E75.4
OMIM: 256730

Avainsanat: Santavuori-Haltian tauti, Santavuoren tauti, NCL1, CLN1 disease, Infantile neuronal ceroid lipofuscinosis (INCL)

Lyhyesti

INCL-oireyhtymän nimitys tulee englanninkielisistä sanoista Infantile Neuronal Ceroid Lipofuscinosis. Toinen englanninkielinen nimitys INCL-oireyhtymälle on CLN1 disease (neuronal ceroid lipofuscinosis type 1). INCL kuuluu NCL-tauteihin eli neuronaalisiin seroidilipofuskioosi-tauteihin, jotka ovat erityisesti keskushermostoa rappeuttavia ja eteneviä sairauksia. INCL-oireyhtymä on myös lysosomaalinen kertymäsairaus ja se kuuluu suomalaiseen tautiperintöön. INCL johtaa syvään kehitysvammaisuuteen varhaislapsuudessa ja lapsen ennenaikaiseen kuolemaan.

Oireet ja löydökset

INCL-oireyhtymä ilmenee imeväisiän loppupuolella, noin 6-18 kuukauden ikäisellä vauvalla tai taaperolla. Siihen asti normaalisti kehittynyt lapsi alkaa taantua psykomotorisesti ts. hän menettää aikaisemmin oppimiaan taitojaan esimerkiksi liikuntakyvyssään. Lapset saattavat tehdä käsillään kudontaa muistuttavia liikkeitä. Hypotonisuus eli alhainen lihasjänteys, ataksiat eli tahdonalaisten liikkeiden koordinaatiohäiriöt, tahdostariippumattomat lihasnykäykset sekä pakkoliikkeet ovat tavanomaisia. Nivelten jäykistyminen ja virheasennot voivat tuottaa kipuja, joita voidaan helpottaa mm. fysioterapialla.

Näkökyky heikentyy vähitellen 1 – 2 vuoden iässä. Lapsi sokeutuu oireyhtymän edetessä.

Lapsen aivojen kehitys hidastuu, mistä seuraa normaaliajakaumaa pienempi päänympärys, mikrokefalia. INCL-taudin edetessä epilepsiakohtaukset yleistyvät ja/tai ne vaikeutuvat. Lapsille kehittyy 3 – 4 ikävuoteen mennessä syvä kehitysvamma.

INCL-lapset nauttivat läheisyydestä ja esimerkiksi musiikista. He tunnistavat lähipiirinsä jäsenet ja usein osaavat ilmaista tunteita ja toiveitaan elein ja äänin.

Syy ja perinnöllisyys

INCL-oireyhtymän aiheuttaa PPT1-geenin mutaatio kromosomissa 1 (1p32). Geenistä valmistuu palmitoyyliproteiinitioesteraasi-1 nimistä entsyymiä, joka INCL-oireyhtymässä toimii puutteellisesti. Tästä seuraa seroidilipofuskiini-nimisten aineenvaihduntatuotteiden kertyminen elimistöön. Etenkin hermosolut vaurioituvat helposti tämän aineenvaihduntatuotteen kertyessä, josta seuraa hermosolujen rappeutuminen ja kuolema. Hermosolujen kuolema johtaa mikrokefaliaan eli pienipäisyyteen ja nopeaan psykomotorisen kehityksen taantumiseen.

INCL-oireyhtymä periytyy autosomaalisesti resessiivisesti eli peittyvästi. Tämä tarkoittaa sitä, oireyhtymän ilmenemiseksi lapsen molemmissa perimässä olevissa PPT1-geeneissä on oltava mutaatiot. Jos geenimuutokset ovat periytyneet lapsen molemmilta vanhemmilta, INCL-oireyhtymän toistumisriski seuraavissa raskauksissa on aina 25 %. Todennäköisyys, että lapsi perii geenimutaation vain toiselta vanhemmaltaan, on 50 %. Tällöin jälkeläinen on mutaation oireeton kantaja, kuten vanhempansakin. Jälkeläisten periytymistodennäköisyydet ovat muuttumattomat raskaudesta toiseen.

Yleisyys

INCL kuuluu suomalaiseen tautiperintöön. Sen esiintymistiheys on siis Suomessa huomattavasi suurempi (1:12 500) kuin muualla maailmassa (1: 1 000 000). Suomessa syntyy vuosittain noin 3-4 lasta, joilla on INCL.

Diagnoosi ja hoito

Diagnoosi perustuu kliinisen tutkimuksen perusteella tehtyyn epäilyyn INCL-oireyhtymästä, mikä varmistetaan PPT1-entsyymin aktiivisuustutkimuksilla ja geenitutkimuksella. Biopsia- ja/tai solunäytteistä voidaan havaita lipofuskiini kertymiä mm. hermosolujen tuman ympärillä, maksasoluissa, sydänlihassoluissa, verkkokalvossa, silmän sidekalvossa, ihossa ja lymfosyyteissä eli imusoluissa, veren tietyissä valkosoluissa.

INCL-oireyhtymään ei ole parantavaa hoitoa, vaan lapsen oloa pyritään helpottamaan hänellä ilmenevien oireiden mukaisesti. Lapsen kokonaisvaltaista hyvinvointia tukevat mm. epilepsia- ja kipulääkitys. Lääkitystä voidaan käyttää mm. ataksioiden ja mahdollisen levottomuuden hoitoon. Fysioterapian avulla voidaan helpottaa mahdollisia kipuja, jotka johtuvat nivelten jäykistymisestä ja virheasennoista.

Ennuste

INCL-oireyhtymä johtaa yleensä ennenaikaiseen kuolemaan kymmenen ikävuoden molemmin puolin, usein noin 5-12-vuoden iässä.

Historia

Oireyhtymän kuvasi ensimmäisenä lastenneurologi Bengt Hagberg Ruotsissa vuonna 1968. Pirkko Santavuori, Matti Haltia, Juhani Rapola ja Christina Raitta kuvasivat INCL-oireyhtymän suomalaisissa vuosina 1973. Tämän vuoksi INCL-oireyhtymästä on käytetty myös nimitystä Santavuori-Haltian tauti.

Kokemustietoa

Kokemustietoa INCL-oireyhtymästä löydät Tukiliiton sivuilta tarinat-osiosta täältä ja täältä.

Tukipalvelut

Harvinaiskeskus Noriosta voi tiedustella vertaistukea. Lue lisää vertaistuki-sivultamme.

Harvinaiskeskus Norion perinnöllisyyshoitajaan voi ottaa yhteyttä, kun haluaa keskustella perimään tai harvinaissairauksiin liittyvistä asioista. Lue lisää Keskustelutuki ja ohjaus -sivultamme tai soita 044 5765 439.

Suomen INCL-yhdistys

Aiheesta muualla

Harvinaiset verkosto: INCL
Verneri.net: INCL ja NCL-taudit
Socialstyrelsen: Infantil neuronal ceroidlipofuscinos

E. F. Augustine, H. R. Adams, E. de los Reyes et al. (2021) Management of CLN1-Disease: International Clinical Consensus. Pediatric Neurology 120: 38-51.

Lähteet

Orphanet: Infantile neuronal ceroid lipofuscinosis
Online Mendelian Inheritance in Man (OMIM): Ceroid lipofuscinosis, Neuronal, 1; CLN1

Julkaistu ensimmäisen kerran Harvinaiskeskus Norion sivuilla vuonna 2017.