Kysymyksiä ja vastauksia rinnakkaisjäsenyydestä

01.09.2022

Jokainen Tukiliiton jäsenyhdistysten henkilöjäsen on aina varsinaisena jäsenenä jossakin Tukiliiton jäsenyhdistyksessä. Sen lisäksi hän voi liittyä rinnakkaisjäseneksi niihin Tukiliiton jäsenyhdistyksiin, jotka ovat ottaneet rinnakkaisjäsenyyden käyttöön.

Sari Pohjolainen.

Tukiliitossa on noin 160 jäsenyhdistystä. Yhdistykset toimivat eri paikkakunnilla, koko Suomen alueella. Tukiliittoon kuuluu myös valtakunnallisia yhdistyksiä, kuten kehitysvammaisten ihmisten oma yhdistys Me Itse ry.

Tukiliiton jäsenyhdistyksissä toimii noin 15 000 henkilöjäsentä. Sinä voit liittyä jäseneksi yhteen tai useampaan jäsenyhdistykseen. Yhdistyksen hallitus päättää uusien jäsenten hyväksymisestä.

Yhdistyksen jäsenenä maksat vuosittain yhdistyksen jäsenmaksun. Jäsenmaksun voi ajatella koostuvan kahdesta osasta: yhdistyksen osuudesta ja Tukiliiton osuudesta. Jos olet jäsenenä monessa jäsenyhdistyksessä, maksat liiton osuuden monta kertaa.

Kesällä 2022 Tukiliiton liittokokous päätti muuttaa Tukiliiton sääntöjä. Jäsenyhdistykset voivat halutessaan ottaa käyttöön rinnakkaisjäsenyyden.

Mitä rinnakkaisjäsenyys yhdistyksessä tarkoittaa?

Jos Tukiliiton jäsenyhdistys ottaa rinnakkaisjäsenyyden käyttöön, yhdistyksessä voi olla:

  • varsinaisia jäseniä
  • rinnakkaisjäseniä
  • kannatusjäseniä

Rinnakkaisjäsen maksaa jäsenyhdistyksen osuuden jäsenmaksusta normaalisti ja on täysivaltainen yhdistyksen jäsen. Hänellä on yhdistyksessä samat oikeudet kuin varsinaisella jäsenellä, kuten oikeus äänestää yhdistyksen kokouksissa.

Tukiliiton toiminnassa, esimerkiksi liittokokouksessa, varsinaiset jäsenet muodostavat yhdistyksen jäsenmäärän. Esimerkiksi kun lasketaan yhdistyksen liittokokousedustajien määrää, vain yhdistyksen varsinaiset jäsenet lasketaan mukaan.

Mitä yhdistyksen tarvitsee tehdä?

Jokainen Tukiliiton jäsenyhdistyksen hallitus tai johtokunta voi miettiä rinnakkaisjäsenyyden käyttöönottoa. Jäsenyhdistys voi itse päättää, ottaako se rinnakkaisjäsenyyden käyttöön.

Jos yhdistys päättää ottaa rinnakkaisjäsenyyden käyttöön, sen pitää tehdä sääntömuutos. Tukiliiton kotisivulla julkaistaan yhdistyksille uudet mallisäännöt. Näissä mallisäännöissä huomioidaan rinnakkaisjäsenyys.

Uusilla mallisäännöillä on Patentti- ja rekisterihallituksen diaarinumero. Jos yhdistys ottaa käyttöön uudet mallisäännöt sellaisenaan, se ilmoittaa sääntöjen diaarinumeron Patentti- ja rekisterihallitukselle.

Kun Patentti- ja rekisterihallitus on rekisteröinyt yhdistyksen uudet säännöt, yhdistys lähettää tiedon asiasta Tukiliiton jäsenpalveluun. Jäsenpalvelun sähköposti on jasenpalvelu@tukiliitto.fi.

Rinnakkaisjäsenyys jäsenyhdistyksissä on mahdollista 1.1.2023 alkaen.

Mitä rinnakkaisjäsenyys tarkoittaa henkilöjäsenelle?

Jokainen Tukiliiton jäsenyhdistysten henkilöjäsen on aina varsinaisena jäsenenä jossakin Tukiliiton jäsenyhdistyksessä. Sen lisäksi hän voi liittyä rinnakkaisjäseneksi niihin Tukiliiton jäsenyhdistyksiin, jotka ovat ottaneet rinnakkaisjäsenyyden käyttöön.

Henkilö voi halutessaan olla varsinaisena jäsenenä myös useammassa kuin yhdessä yhdistyksessä.

Rinnakkaisjäsen maksaa Tukiliitolle menevän osuuden jäsenmaksusta vain siihen yhdistykseen, jossa hän on varsinaisena jäsenenä.

Rinnakkaisjäsenyyden perusteella ei saa Tukiliiton jäsenlehteä eli Tukiviestiä tai selkolehti Leijaa. Jäsenlehden saa vain varsinaisen jäsenyyden perusteella. Jos siis olet varsinainen jäsen yhdessä yhdistyksessä ja rinnakkaisjäsen toisessa yhdistyksessä, saat itsellesi vain yhden Tukiliiton jäsenlehden.

Kesällä 2022 Tukiliiton liittokokous päätti muuttaa Tukiliiton sääntöjä. Jäsenyhdistykset voivat halutessaan ottaa käyttöön rinnakkaisjäsenyyden.

 

*Kirjoittaja työskentelee Tukiliiton aluekoordinaattorina. Tekstin kirjoittamisessa ovat olleet apuna myös Tukiliiton tiedottaja Jaana Teräväinen ja Tukiliiton kokemusasiantuntija Anna Valkama.