Ikääntyminen

Ylöjärvellä pohdittiin ikääntymistä.

Ajatuksia ikääntymisestä

Kehitysvammaisten ihmisten eliniänodote nousee.
Eliniällä tarkoitetaan sitä, että kuinka vanhoiksi elämme.
Ikääntyminen tarkoittaa monenlaisia asioita.

Näkö ja kuulo heikkenevät ja toimintakykyymme tulee muutoksia.
Emme esimerkiksi jaksa enää liikkua yhtä paljon kuin ennen.
Lisäksi iän myötä voimme sairastua diabetekseen tai sydänsairauksiin.

Me kaikki vanhenemme ja meillä on omia toiveita ja ajatuksia siitä,
miten haluamme elää ja olla.

Keväällä 2017 teimme ylöjärveläisten aikuisten kanssa pienen tutkimuksen,
millaisena ihmiset ajattelevat oman vanhenemisensa.

Vanhenemista on välillä vaikea ajatella.
Helpoiten sen huomaa syntymäpäivistä ja siitä, että kehomme muuttuu.
Kehon muutokset näkyvät esimerkiksi valokuvissa.

Valokuvasimme ryhmän kanssa vanhoja asioita sekä ympäristöä,
jossa haluaisimme asua vanhana.
Valokuvia ottivat ryhmäläiset itse.

Valokuvista puhuttiin ryhmässä ja niistä koottiin yhdessä näyttely.
(Photovoice -menetelmä)

Ryhmässä koettiin tärkeäksi,
että saa pitää lähellään tutut asiat, esineet ja ihmiset.
Ympäristössä pitää päästä liikkumaan ja sen pitää olla mukava.

 

KUVA. Ryhmän ajatuksia omasta ikääntymisestä.

 

Muistisairauksien tunnistaminen kehitysvammaisilla henkilöillä on haasteellista.
Tutkimusmenetelmiä tulisi muuttaa heille soveltuviksi niin,
että sairaudet tunnistetaan ja hoitopolku toteutuu.

Läheisten ja lähityöntekijöiden valmiutta
kehitysvammaisten oireiden seurantaan ja arviointiin
tulee kehittää muistiongelmien tunnistamisessa.

Ikään ja muistiin liittyy se,
että omaa ja läheisen vointia on hyvä seurata.
Lähi-ihmiset ovat niitä,
jotka huomaavat esimerkiksi toimintakyvyn muutokset
helpommin kuin lääkäri.

Muutokset voivat olla ärtymistä, vetäytymistä tai uni ongelmia.
Yleensä muutos aikaisempaan käyttäytymisen on merkki jostakin,
joka tulee selvittää.

 

Lisää aiheesta:
”minä en ole vanha, minä olen nuori”…
Anne Vuorenpään opinnäytetyö 2018

Kehitysvammaliitto: Ikääntyminen

Muistiliitto:  Muistisairaudet kehitysvammaisilla

Kehitysvammaisten Palvelusäätiö: Vertaistutkimus ikääntymisestä PDF

 

HYVÄ IKÄÄNTYMINEN VERKOSTO 

Kehitysvammaisten Palvelusäätiö kokosi kesällä 2020 verkoston Hyvä ikääntyminen. Verkostoon kuuluvat tällä hetkellä; Kehitysvammaisten Tukiliitto ry, Nääsville ry, Me itse ry, Etelä Pohjanmaan muistiyhdistys. Tukena oy, Tuki ja osaamiskeskus Eskoo.

Verkoston tavoite:

  • Verkostoitumisen mahdollistaja
  • Käytäntöjen ja osaamisen jakaminen sekä toisilta oppiminen
  • Vaikuttaminen yhdessä ikääntyneiden kehitysvammaisten ihmisten ja heidän perheiden asemaan yhteiskunnassa vuosittain sovitulla teemalla ja toimintatavoilla
  • Ilmiöiden esiintuominen ja toimiminen yhteistoiminnallisesti
  • Yhteiskehittämisen mahdollistaminen pilotoinneilla ja hankeyhteistyöllä

Verkoston jäsenyys on avoin toimijatahoille, jotka sitoutuvat verkoston tavoitteen edistämiseen, sen toimintaperiaatteisiin ja haluavat edistää ikääntyneiden kehitysvammaisten ihmisten ja heidän perheiden asemaa Suomessa. Verkostossa toimitaan yhteisvastuullisesti. 

Lisätietoja: marjo.rikkinen@kvps.fi tai anne.vuorenpaa@tukiliitto.fi