Ikääntyminen

Ylöjärvellä pohdittiin ikääntymistä.

Ajatuksia ikääntymisestä

Kehitysvammaisten ihmisten eliniänodote nousee.
Eliniällä tarkoitetaan sitä, että kuinka vanhoiksi elämme.
Ikääntyminen tarkoittaa monenlaisia asioita.

Näkö ja kuulo heikkenevät ja toimintakykyymme tulee muutoksia.
Emme esimerkiksi jaksa enää liikkua yhtä paljon kuin ennen.
Lisäksi iän myötä voimme sairastua diabetekseen tai sydänsairauksiin.

Me kaikki vanhenemme ja meillä on omia toiveita ja ajatuksia siitä,
miten haluamme elää ja olla.

Keväällä 2017 teimme ylöjärveläisten aikuisten kanssa pienen tutkimuksen,
millaisena ihmiset ajattelevat oman vanhenemisensa.

Vanhenemista on välillä vaikea ajatella.
Helpoiten sen huomaa syntymäpäivistä ja siitä, että kehomme muuttuu.
Kehon muutokset näkyvät esimerkiksi valokuvissa.

Valokuvasimme ryhmän kanssa vanhoja asioita sekä ympäristöä,
jossa haluaisimme asua vanhana.
Valokuvia ottivat ryhmäläiset itse.

Valokuvista puhuttiin ryhmässä ja niistä koottiin yhdessä näyttely.
(Photovoice -menetelmä)

Ryhmässä koettiin tärkeäksi,
että saa pitää lähellään tutut asiat, esineet ja ihmiset.
Ympäristössä pitää päästä liikkumaan ja sen pitää olla mukava.

 

KUVA. Ryhmän ajatuksia omasta ikääntymisestä.

 

Muistisairauksien tunnistaminen kehitysvammaisilla henkilöillä on haasteellista.
Tutkimusmenetelmiä tulisi muuttaa heille soveltuviksi niin,
että sairaudet tunnistetaan ja hoitopolku toteutuu.

Läheisten ja lähityöntekijöiden valmiutta
kehitysvammaisten oireiden seurantaan ja arviointiin
tulee kehittää muistiongelmien tunnistamisessa.

Ikään ja muistiin liittyy se,
että omaa ja läheisen vointia on hyvä seurata.
Lähi-ihmiset ovat niitä,
jotka huomaavat esimerkiksi toimintakyvyn muutokset
helpommin kuin lääkäri.

Muutokset voivat olla ärtymistä, vetäytymistä tai uni ongelmia.
Yleensä muutos aikaisempaan käyttäytymisen on merkki jostakin,
joka tulee selvittää.

 

Lisää aiheesta:
”minä en ole vanha, minä olen nuori”…
Anne Vuorenpään opinnäytetyö 2018

verneri.net
muistipaja kehitysvammaisille
https://www.innokyla.fi/web/malli5170082