ZNF142-kytkeytynyt oireyhtymä, NEDISHM

ZNF142-kytkeytynyt oireyhtymä (englanniksi neurodevelopmantal disorder with impaired speech and hyperkinetic movements (NEDISHM)) on vasta hiljattain kuvattu hermostonkehityshäiriö, josta tiedetään vielä hyvin vähän. Tutkimustiedon karttuessa, oirekuva tarkentuu ja tämän harvinaissairauden tunnettuus lisääntyy.

Lääketieteen toimittaja Johanna Rintahaka, Harvinaiskeskus Norio 20.9.2023

OMIM: 618425

Avainsanat: Neurodevelopmental disorder with impaired speech and hyperkinetic movements (NEDISHM)

Lyhyesti

Oireyhtymälle ei ole olemassa hyvää suomenkielistä nimitystä. Suora käännös englanninkielisestä nimityksestä ”neurodevelopmantal disorder with impaired speech and hyperkinetic movements (NEDISHM) olisi hermostonkehityshäiriö, johon liittyy puhevaikeudet ja lihastoiminnan liikavilkkaus. Oireyhtymä johtuu ZNF142-geenin mutaatiosta, ja siksi tässä diagnoosikuvauksessa käytetään tästä harvinaissairaudesta nimitystä ZNF142-kytkeytynyt oireyhtymä. Koska oireyhtymä on erittäin harvinainen, tietoa on hyvin vähän tällä hetkellä saatavilla. Tässä diagnoosikuvauksessa esitellyt tiedot perustuvat vain muutamiin henkilöihin, joilla ZNF142-kytkeytynyt oireyhtymä on todettu. Oirekuva vaihtelee yksilöllisesti, eikä kaikkia tässä kuvattuja oireita ole kaikilla. Vastaavasti oirekuvaan voi liittyä myös joitakin muita piirteitä, joita ei tässä kuvauksessa ole mainittu.

Oireet ja löydökset

ZNF142-kytkeytyneessä oireyhtymässä lapsen kehitysviive ilmenee varhaislapsuudessa. Osalla voi olla hypotoniaa eli alentunutta lihasjänteyttä. Kehitysviive ilmenee etenkin puhumaan oppimisessa ja kielellisissä taidoissa. Myös liikkumisen perustaitojen omaksuminen voi olla viivästynyt. Puhevaikeudet vaihtelevat yksilöllisesti, eikä oireyhtymälle tyypillisiä puheoireita pystytä luotettavasti nimeämään. Osa pystyy jollakin tasolla puhumaan, toiset tukeutuvat elekieleen ja erilaisten kuvien ja/tai tukiviittomien käyttöön. Puhutun kielen ymmärtäminen on usein helpompaa kuin itsensä ilmaiseminen sanoin.

ZNF142-kytkeytyneessä oireyhtymässä voi olla erilaisia liikehäiriöitä. Näitä voivat olla esimerkiksi lihasten liikavilkkaus, johon yhdistyy usein vapina, ataksia eli tahdonalaisten liikkeiden koordinaatiovaikeus, dystonia tai korea. Dystoniat ovat tahdonalaisten lihasten liikehäiriöitä, joihin liittyy lihasjäntevyyden muutoksia ja joskus kivuliaita virheasentoja. Korealle ominaista ovat puolestaan nykivät, nopeat, epärytmiset ja epätarkoituksenmukaiset raajojen ja kasvojen pakkoliikkeet. Mahdollisten liikehäiriöiden laajuus ja vaikeusaste vaihtelevat merkittävästi, eikä kaikilla ole liikehäiriöitä.

ZNF142-kytkeytyneessä oireyhtymässä kehitysvamma on lievä tai keskivaikea. Joillakin voi olla käyttäytymispiirteitä, kuten autismin kaltaisia piirteitä tai sosiaalisten taitojen heikkoutta, ADHD:ta eli aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriötä, aggressiivisuutta tai levottomuutta. Joskus lapsella on epilepsia, jolla on kuitenkin taipumus helpottua tai hävitä kokonaan lapsen kasvun ja kehityksen myötä.

ZNF142-kytkeytyneen oireyhtymän kasvonpiirteille voi olla ominaista paksut huulet ja kulmakarvat, epikantus-poimu eli silmän sisäkulmaa osittain peittävä synnynnäinen ihopoimu, hypotelorismi eli toisistaan kaukana sijaitsevat silmät, leveä nenän selkä sekä kasvojen hypotonia.

ZNF142-kytkeytyneessä oireyhtymässä on harvoin suurten elinten rakennepoikkeavuuksia. Myöskin selkärangan rakennemuutokset, kuten skolioosi eli selkärangan sivuttainen vinouma, on harvinainen.

Syy ja perinnöllisyys

Oireyhtymä johtuu ZNF142-geenin mutaatiosta, joka sijaitsee kromosomissa 2 (2q35). ZNF142- (zinck finger protein 142) geeni kuuluu laajempaan proteiiniperheeseen, joka luetaan käyttöön siis useista geeneistä. ZNF-proteiinit osallistuvat esimerkiksi geenien säätelyyn ja sitä kautta mm. solujen jakautumiseen ja erilaistumiseen. Myös muut ZNF-geenien mutaatiot kuin ZNF142-geenin mutaatio voivat aiheuttaa hermostonkehityshäiriöitä.
ZNF142-kytkeytynyt oireyhtymä periytyy resessiivisesti eli peittyvästi . Jokaisella on ZNF142-geenistä kaksi geenikopiota, joista toinen on peritty äidiltä ja toinen isältä. Mikäli molemmissa geenikopioissa on mutaatiot, henkilöllä on ZNF142-kytkeytynyt oireyhtymä. Mikäli vain toisessa geenikopiossa on mutaatio, on henkilö ZNF142-kytkeytyneen oireyhtymän kantaja. Kantajat ovat useimmiten oireettomia. Kantaja-vanhempien todennäköisyys saada lapsi, jolla on ZNF142-kytkeytynyt oireyhtymä, on 25 %. Lapsen todennäköisyys olla ZNF142-geenimutaation kantaja on 50 %, ja vastaavasti vanhemmilla on 25 %:n mahdollisuus saada lapsi, jolla ei ole lainkaan perimässä ZNF142-geenin mutaatiota. Nämä periytymistodennäköisyys on muuttumaton raskaudesta toiseen.

Perhe voi halutessaan keskustella perinnöllisyysneuvonnassa oireyhtymän toistumistodennäköisyydestä jo ennen seuraavaa mahdollista raskautta. Harvinaiskeskus Norion sivuilta löytyy tietoa myös perhesuunnittelusta tilanteissa, joissa perheessä on mahdollisesti kohonnut todennäköisyys johonkin harvinaissairauteen: Perhesuunnittelu ja raskaus. Kaikista näistä aiheista voi myös keskustella ilman lähetettä ja veloituksetta Harvinaiskeskus Norion perinnöllisyyshoitajan kanssa. Yhteystiedot keskustelutukeen ja neuvontaan löydät tämän julkaisun lopusta.

Yleisyys

Luotettavaa tietoa ZNF142-kytkeytyneen oireyhtymän yleisyydestä ei ole olemassa.

Diagnoosi ja hoito

ZNF142-kytkeytynyt oireyhtymä on harvinainen ja sitä on vaikea diagnosoida ilman perimäntutkimuksia. Diagnoosi voidaan usein vahvistaa, jos henkilöltä löydetään mutaatiot ZNF142-geeniparin molemmissa geeneissä ja henkilön oireet ovat yhteensopivia oireyhtymän tunnettujen oireiden kanssa. Mahdollisimman varhainen diagnoosi auttaa tukitoimien sekä hoidon suunnittelussa ja toteutuksessa ja sen avulla voidaan välttää myös tarpeettomat lisätutkimukset.

ZNF142-kytkeytynyttä oireyhtymää ei voida parantaa, mutta sen yksilöllisiä oireita voidaan hoitaa. Fysio-, puhe- ja toimintaterapia sekä erilaiset oppimisen tukimuodot ovat tärkeitä. Mahdollisen epilepsian, liikehäiriöiden ja käyttäytymispulmien hoito on oireenmukaista. Arjen selkeä ja toistuva rakenne koetaan usein turvallisiksi ja ne tuovat arkipäiviin ennakoitavuutta, ja voi sitäkin kautta vähentää levottomuutta tai muita mahdollisia käyttäytymispulmia.

Ennuste

Eliniän ennusteesta ei ole olemassa tutkittua tietoa. Vanhimmat tällä hetkellä tunnetut henkilöt, joilla on ZNF142-kytkeytynyt oireyhtymä, ovat yli 40-vuotiaita. Oireyhtymään ei kirjallisuuden mukaan liity äkkikuoleman riskiä tai henkeä uhkaavia komplikaatioita.

Historia

Oireyhtymä kuvattiin ensimmäisen kerran vuonna 2019 neljässä eri perheessä. ZNF142-geenin emäsjärjestys selvitettiin 1990-luvulla.

Kokemustietoa

Onko sinulla omakohtaista kokemusta tästä diagnoosista? Keräämme kokemustietotarinoita, ja sinäkin voit osallistua. Lue lisää Kokemustietoa-sivulta.

Tukipalvelut

Harvinaiskeskus Noriosta voi tiedustella vertaistukea. Lue lisää Vertaistuki-sivultamme.

Harvinaiskeskus Norion perinnöllisyyshoitajaan voi ottaa yhteyttä, kun haluaa keskustella perimään tai harvinaissairauksiin liittyvistä asioista. Lue lisää Keskustelutuki ja ohjaus -sivultamme tai soita 044 5765 439.

Tukiliiton sivuilta löytyy runsaasti tietoa erilaisista palveluista: Tuki ja neuvot.

ERN-ITHACA (European Reference Network for Rare Malformation Syndromes, Intellectual and Other Neurodevelopmental Disorders)-osaamisverkosto

Lähteet

Online Mendelian Inheritance in Man (OMIM): Neurodevelopmental disorder with impaired speech and hyperkinetic movements; NEDISHM

Christensen, M. B., Levy, A. M., Mohammadi, N. A., Niceta, M., Kaiyrzhanov, R., Dentici, M. L., … & Tümer, Z. (2022). Biallelic variants in ZNF142 lead to a syndromic neurodevelopmental disorder. Clinical Genetics, 102(2), 98-109. doi: 10.1111/cge.14165

Mir, A., Song, Y., Lee, H., Montazer‐Zohouri, M., Reisi, M., & Tabatabaiefar, M. A. (2023). A deleterious frameshift insertion mutation in the ZNF142 gene leads to intellectual developmental disorder with impaired speech in three affected siblings: Clinical features and literature review. Molecular Genetics & Genomic Medicine, e2261. https://doi.org/10.1002/mgg3.2261

Julkaistu ensimmäisen kerran Harvinaiskeskus Norion sivuilla 20.9.2023