Trikotiodystrofiat

Trikotiodystrofiat ovat oireyhtymäryhmä, jotka johtuvat sikiönkehityksen häiriöistä. Kaikille yhteistä on hauraat ja usein lyhyet hiukset. Trikotiodystrofiat voidaan jaotella mm. auringonvalon UV-säteilylle herkkiin ja ei-herkkiin muotoihin. Valoherkkiinkään trikotiodystrofioihin ei liity kohonnutta syöpäriskiä.

Lääketieteen toimittaja Johanna Rintahaka, Norio-keskus 25.1.2022

ORPHA:33364
ICD-10: L67.8
OMIM: 234050, 300953, 601675, 616390, 616395, 616943, 618546

Avainsanat: Trichothiodystrophy (TDD)

Lyhyesti

Trikotiodystrofiat ovat hyvin heterogeeninen ryhmä sairauksia, joiden oireet johtuvat alkiokautisen neuroektodermin kehityshäiriöistä. Kaikille trikotiodystrofioille yhtenäisiä piirteitä ovat lyhyet ja hauraat hiukset. Lievissä tapauksissa trikotiodystrofia näkyy vain hiuksissa. Vaikeimmissa tapauksissa oireyhtymässä voi ilmetä esimerkiksi kehitysviiveitä, merkittävää kehitysvammaisuutta, toistuvia infektioita sekä luustomuutoksia, kuten lyhytkasvuisuutta. Trikotiodystrofiat voidaan jaotella valoherkkiin ja ei-valoherkkiin muotoihin. Valoherkissä muodoissa iho ei kestä auringon ultraviolettivaloa, vaan palaa erittäin herkästi.

Oireet ja löydökset

Raskausaikana trikotiodystrofiaan voi liittyä korkea verenpaine, pre-eklampsia eli raskausmyrkytys ja HELP-oireyhtymä. Pre-eklampsiassa äidin verenpaine on korkea ja virtsaan voi erittyä proteiineja eli valkuaisaineita. HELP-oireyhtymälle tyypillistä ovat hemolyysi eli punasolujen hajoaminen, suurentuneet maksa-arvot ja trombosytopenia eli verihiutaleiden vähyys. Etenkin HELP-oireyhtymä voi vaarantaa äidin ja kehittyvän sikiön elämän. Vauvat, joilla on trikotiodystrofia, voivat näiden raskaudenaikaisten tilojen vuoksi syntyä ennenaikaisesti. Lisäksi vastasyntyneillä on usein alhainen syntymäpaino ja heidän kasvunsa on hidasta.

Noin puolella iho on herkkä auringon ultraviolettisäteilylle. Valoherkkyys voi näkyä vakavina ihovaurioina vain muutamien minuuttien auringossa olon jälkeen. Ihon valoherkkyydestä huolimatta, trikotiodystrofioihin ei liity kohonnutta ihosyöpäriskiä tai lisääntynyttä pisamien määrää. Trikotiodystrofiassa voi ilmetä myös iktyoosia eli kuivaa ja hilseilevää ihoa. Iktyoosin vaikeusaste vaihtelee huomattavasti yksilöiden välillä.

Muita mahdollisia oireita tai löydöksiä voivat olla varpaiden ja sormien kynsien poikkeavat rakenteet, synnynnäinen kaihi, sekä erilaiset luustomuutokset. Toistuviin infektioihin lukeutuvat mm. hengitystieinfektiot, jotka voivat olla kohtalokkaita.

Kehitysvammaisuus ja kehitysviiveet ovat verrattain yleisiä. Liikkeiden koordinaatiokyky voi olla heikkoa. Joillakin aivokuvantaminen voi paljastaa aivojen rakennepoikkeamia.

Useimpia henkilöitä, joilla on trikotiodystrofia, luonnehditaan ulospäinsuuntautuneiksi ja sosiaalisiksi.

Syy ja perinnöllisyys

Trikotiodystrofiat, joissa ilmenee valoherkkyyttä johtuvat seuraavien geenien mutaatioista; ERCC2, ERCC3 tai GTF2H5. Kaikki nämä geenit sijaitsevat eri autosomaalisissa kromosomeissa (ks. taulukko alla). Näistä geeneistä valmistettavat proteiinit ovat osa nk. yleistä transkriptiofaktori-IIH (TFIIH)- kompleksia. TFIIH-kompleksi osallistuu DNA-vaurioiden korjaamiseen ja geenien ilmenemisen säätelyyn. Mutaatio yhdessä näistä kolmessa geenissä heikentää DNA-vaurioiden korjaamista nukleotidinpoistokorjaus (Nucleotide excision repair, NER)-entsyymien avulla soluissa. Nämä mutaatiot vaikuttavat myös tiettyjen muiden geenien ilmenemiseen ja sitä kautta häirinnee kehitystä ja johtavat trikotiodystrofioiden oireisiin. Suurin osa (95 %) valoherkistä trikotiodystrofioista aiheutuu ERCC2-geenin mutaatiosta.

Huomioitavaa on, että ERCC2– ja ERCC3-geenien mutaatiot ovat taustalla myös Xeroderma pigmentosum ja Xeroderma pigmentosum-Cockaynen-oireyhtymä-kompleksissa. Näissä edellä mainituissa oireyhtymissä ERCC2– ja ERCC3-mutaatioihin liittyy, DNA-vaurioiden korjauksen puutteiden ja valoherkkyyden lisäksi, myös kohonnut syöpäriski, jota trikonodystrofioissa ei siis esiinny.

Taulukko 1. Trikotiodystrofia tyypit, oireyhtymän aiheuttavat mutaatiot ja ihon herkkyys auringon ultraviolettisäteilylle.

Trokotiodystrofia tyyppi Geenimutaatio Ihon valoherkkyys
Trikotiodystrofia 1, (Tayn oireyhtymä)
ERCC2 (19q13) Kyllä
Trikotiodystrofia 2 ERCC3 (2q14) Kyllä
Trikotiodystrofia 3 GTF2H5 (6q25) Kyllä
Trikotiodystrofia 4,
(Amish brittle hair brain syndrome, Pollittin oireyhtymä)
MPLKIP tai C7ORF11
(7p14)
Ei
Trikotiodystrofia 5 RNF113A (Xq24) Ei
Trikotiodystrofia 6 GTF2E2 (8p12) Ei

Trikotiodystrofia periytyy pääasiassa autosomissa resessiivisesti eli peittyvästi lukuunottamatta trikotiodystrofia tyyppiä 5, joka periytyy X-kromosomissa resessiivisesti eli peittyvästi. Näistä periytymistavoista voit halutessasi lukea lisää Harvinaiskeskus Norion sivuilta kohdasta 70 kysymystä ja vastausta perimästä ja perinnöllisyydestä: Periytymisen periaatteet.

Perhe voi halutessaan keskustella perinnöllisyysneuvonnassa oireyhtymän toistumistodennäköisyydestä jo ennen seuraavaa mahdollista raskautta. Harvinaiskeskus Norion sivuilta löytyy tietoa myös perhesuunnittelusta tilanteissa, joissa perheessä on mahdollisesti kohonnut todennäköisyys johonkin harvinaissairauteen: Perhesuunnittelu ja raskaus. Kaikista näistä aiheista voi myös keskustella ilman lähetettä ja veloituksetta Harvinaiskeskus Norion perinnöllisyyshoitajan kanssa. Yhteystiedot keskustelutukeen ja neuvontaan löydät tämän julkaisun lopusta.

Yleisyys

Oireyhtymän yleisyydestä ei ole luotettavia tietoja. Arviolta yhdellä miljoonasta vastasyntyneestä (1: 1 000 000) Yhdysvalloissa ja Euroopassa on trikotiodystrofia. Noin 100 tapausta on kuvattu lääketieteellisessä kirjallisuudessa.

Diagnoosi ja hoito

Valoherkkien trikonodystrofioiden osalta erotusdiagnostiikassa on huomioitava Xeroderma pigmentosum ja Xero-derma-pigmentosum-Cockaynen oireyhtymä-kompleksi.

Kaikissa trikotiodystrofioissa ilmenee kutienkin hiusten rakennepoikkeavuuksia, jotka helpottavat trikotiodystrofioiden erottamista muista ihosairauksista ja perinnöllisistä iktyooseista. Trikotiodystrofioissa hiukset ovat usein lyhyet ja hauraat, jotka näyttävät raidallisilta polarisoivassa mikroskoopissa. Lisäksi hiuksissa on tavanomaista alhaisempi rikkipitoisuus. Lisäksi kynnet voivat hilseillä kerroksittain (onychoschizia).

Trikotiodystrofioissa oireet ilmenevät usein jo syntymän aikoihin, ja niihin liittyy myös mahdollisia ektodermaalisten kudosten ulkopuolisia oireita. Geenitutkimukset voivat vahvistaa tai poissulkea trikotiodystrofia-diagnoosin asettamisen.

Parantavaa hoitoa ei ole olemassa, joten hoito on henkilöllä olevan oireiden mukaista.

Ennuste

Eliniänodote vaihtelee huomattavasti oirekuvan mukaan. Vaikeissa tapauksissa elinikä voi rajoittua varhaislapsuuteen.

Historia

Tay Chong Hai kuvasi trikotiodystrofian ensimmäisenä vuonna 1971 (Tayn oireyhtymä). Trikotiudystrofia-nimen oireyhtymälle antoi vuonna 1980 Vera H. Prince, joka kuvasi oireyhtymälle tyypillisten hauraiden hiusten rikin puutteen. Trikotiodystrofia (engl. Trichothiodystrophy) on saanut nimensä kreikan kielen sanoista hius (tricha), rikki (theion), paha (dys) ravita (trefein).

Kokemustietoa

Onko sinulla omakohtaista kokemusta tästä diagnoosista? Keräämme kokemustietotarinoita, ja sinäkin voit osallistua. Lue lisää Kokemustietoa-sivulta.

Tukipalvelut

Harvinaiskeskus Noriosta voi tiedustella vertaistukea. Lue lisää Vertaistuki-sivultamme.

Harvinaiskeskus Norion perinnöllisyyshoitajaan voi ottaa yhteyttä, kun haluaa keskustella perimään tai harvinaissairauksiin liittyvistä asioista. Lue lisää Keskustelutuki ja ohjaus -sivultamme tai soita 044 5765 439.

Tukiliiton sivuilta löytyy runsaasti tietoa erilaisista palveluista: Tuki ja neuvot.

Aiheesta muualla

MedlinePlus: Trichothiodystrophy
National Organization for Rare Disorders (NORD): Trichotiodystrophy

Lähteet

Orphanet: Trichothiodystrophy
Online Mendelian Inheritance in Man (OMIM): Trichothiodystrophy 1, photosensitive; TTD1

Kuschal C., Botta E. ja Oriolo D. et al. GTF2E2 Mutations Destabilize the General Transcription Factor Complex TFIIE in Individuals with DNA Repair-Proficient Trichothiodystrophy. The American Journal of Human Genetics 2016; 98, 627-642.

Julkaistu ensimmäisen kerran Harvinaiskeskus Norion sivuilla 5.3.2019.