Shwachman-Diamondin oireyhtymä

Shwachman-Diamondin oireyhtymälle ovat tyypillisiä mm. haiman toimintahäiriöt, verisolumuutokset, luustomuutokset ja neurologiset oireet.

Lääketieteen toimittaja Johanna Rintahaka, Harvinaiskeskus Norio 25.5.2023

ORPHA:811
ICD-10: D61.0
OMIM: 260400 617941

Avainsanat: Shwachmanin oireyhtymä, Shwachman-Bodianin oireyhtymä

Lyhyesti

Shwachman-Diamondin oireyhtymä on harvinainen ja monia elinjärjestelmiä koskettava oireyhtymä. Sille tyypillisiä ovat haiman toimintahäiriöt ja krooninen, mutta lievä neutropenia eli veren erään valkosolutyypin, neutrofiilien, vähyys. Neutrofiilit ovat puolustusjärjestelmän etulinjassa infektioiden torjunnassa. Shwachman-Diamondin oireyhtymä oireet vaihtelevat yksilöstä toiseen.

Oireet ja löydökset

Oireyhtymän ensioireet ilmenevät yleensä varhaislapsuudessa, jolloin todetaan keskivaikea tai lievä neutropenia toistuvine infektioineen. Alussa voi esiintyvä myös lievää anemiaa eli punasolujen vähyyttä tai trombosytemiaa eli verihiutaleiden vähyyttä. Toistuvat infektiot kohdistuvat etenkin keuhkoihin, korviin ja silmiin. Shwachman-Diamondin oireyhtymässä keuhkokuume, korva- ja silmäinfektiot ovat yleisiä.

Haiman toiminnan poikkeavuudet ilmenevät imeytymishäiriöinä (mm. rasvaliukoiset vitamiinit A-, D-, E- ja K-vitamiini), heikentyneenä kasvuna ja kroonisena steatorreana eli rasvaripulina, jolloin ulosteessa on runsaasti rasvaa.

Shwachman-Diamondin oireyhtymässä luuston dysplasia eli vajaakehitys johtaa lyhytkasvuisuuteen ja laajamittaiseen osteopeniaan eli alentuneeseen luuntiheyteen. Oireyhtymään voi liittyä myös luuytimen vajaakehitystä tai leukemiaa, kuten akuuttia myeloidista leukemiaa tai myelodysplastista oireyhtymää eli luuytimen kantasolujen erilaistumishäiriötä.

Luuston ja kasvun kehityshäiriöihin voi liittyä osteopenian ja heikentyneen pituuskasvun lisäksi myös rintakehän luiden pectus carinatum eli harjurintaisuus, poikkeavuudet hampaissa ja ihon ekseemat eli tulehdukselliset ihosairaudet tai iktyoosit.

Psykomotorisessa kehityksessä voi olla viiveitä. Puolella (50 %) ilmenee kehitysvamma, jonka aste voi olla lievää tai vaikeaa.

Syy ja perinnöllisyys

Lähes kaikissa tapauksissa (95 %) geenimuutos löytyy SBDS-geenissä kromosomissa 7 (7q11.22). Geenistä valmistuva proteiini osallistuu monipuolisesti solujen yleiseen aineenvaihduntaan ja solujen jakautumiseen ja kasvuun.

Shwachman-Diamondin oireyhtymä periytyy autosomissa resessiivisesti eli peittyvästi. Tämä tarkoittaa useimmissa tapauksissa sitä, että lapsi on perinyt oireyhtymää aiheuttavan geenimutaation molemmilta vanhemmiltaan. Koska vanhemmilla on vain yksi oireyhtymän aiheuttava mutaatio perimässään, he ovat oireyhtymään johtavan geenimuutoksen oireettomia kantajia. Jos molemmat vanhemmat ovat kantajia, heillä on 25 %:n todennäköisyys saada lapsi, jolla oireyhtymä on. Jos perheessä vain toisella vanhemmista on geenimutaatio, lapsen todennäköisyys geenimutaation kantajuuteen on 50 %. Tällöin jälkeläinen on mutaation oireeton kantaja, kuten toinen vanhempansakin. Jälkeläisten periytymistodennäköisyydet ovat muuttumattomat raskaudesta toiseen.

Perhe voi halutessaan keskustella perinnöllisyysneuvonnassa oireyhtymän toistumistodennäköisyydestä jo ennen seuraavaa mahdollista raskautta. Harvinaiskeskus Norion sivuilta löytyy tietoa myös perhesuunnittelusta tilanteissa, joissa perheessä on mahdollisesti kohonnut todennäköisyys johonkin harvinaissairauteen: Perhesuunnittelu ja raskaus. Kaikista näistä aiheista voi myös keskustella ilman lähetettä ja veloituksetta Harvinaiskeskus Norion perinnöllisyyshoitajan kanssa. Yhteystiedot keskustelutukeen ja neuvontaan löydät tämän julkaisun lopusta.

Yleisyys

Oireyhtymän maailmanlaajuiseksi yleisyydeksi on arvioitu 1:350 000, mutta se on todennäköisesti enemmän; 1:200 000 luokkaa. Yli 200 tapausta on kuvattu lääketieteellisessä kirjallisuudessa.

Diagnoosi ja hoito

Diagnoosi perustuu kliiniseen tutkimukseen, verenkuvaan sekä radiologisiin löydöksiin. Verenkuvassa todetaan neutropenia (alle 1500 neurofiiliä/ml), joka voi yhdistyä myös lievään tai keskivaikeaan trombosytemiaan, lievään anemiaan sekä fetaalihemoglobiinin kohonneisiin arvoihin. Fetaalihemoglobiini on sikiökauden pääasiallinen hemoglobiinimuoto, jonka määrä normaalisti vähenee kuuden kuukauden iän jälkeen.

Haiman toimintahäiriöt nähdään seerumissa alhaisina haiman isoamylaasi- tai trypsinogeeni-entsyymien vähyytenä sekä ulosteanalyysissä pienenä ulosteen elastaasi-entsyymin pitoisuutena. Radiologisissa tutkimuksissa havaitaan tyypilliset haimalöydökset ja viidennen ikävuoden jälkeen luuston kasvulevyjen poikkeavuuksia. Geenitutkimustulosten yhteensopivuus potilaalla olevien oireiden kanssa vahvistaa Shwachman-Diamondin oireyhtymädiagnoosin asettamisen.

Oireyhtymän hoito on moniammatillista ja siihen tarvitaan mm. hematologin, gastroenterologin, endokrinologin ja ortopedin, hammaslääkärin sekä ravitsemusterapeutin asiantuntijuutta. Haiman toimintahäiriötä lievitetään entsyymikorvaushoidoilla, jota ruokavaliohoito tukee. Antibiootteja saatetaan määrätä infektioiden hoitoon ja ennaltaehkäisyyn. Luuytimen solujen erilaistumista voidaan yrittää edistää antamalla potilaalle G-CSF (granulocyte-colony-stimulating factor) -nimistä soluvälittäjäainetta. Veren ja/tai luuytimen siirrot ovat myös mahdollisia. Kirurgiaa voidaan käyttää luustomuutosten korjaamiseen. Säännölliset hammaslääkäritarkastukset ovat tarpeen. Oppimisvaikeuksia tuetaan jokaisen yksilöllisen tarpeen mukaan.

Ennuste

Oireyhtymän ennuste vaihtelee. Leukemiset muutokset sekä luuytimen aplasia eli alikehittyneisyys ja virusinfektiot voivat olla hengenvaarallisia. Noin viidellä prosentilla (5 %) lapsista todetaan leukemia, ja leukemiaan sairastumisen riski nousee lähes 25 %:iin aikuisiällä. Leukemiaa ja luuytimen aplasiaa voidaan hoitaa mm. onnistuneen luuydinsiirron avulla. Useimmat lapset elävät normaalisti, vaikkakin jatkuvassa lääketieteellisessä seurannassa.

Historia

Shwachman-Diamondin oireyhtymä kuvattiin ensi kerran vuonna 1964.

Muita huomioita

Vuoden 1984 olympiakultamitalisti taitoluistelusta, Scott Hamilton, on eräs tunnettu Shwachman-Diamondin oireyhtymää sairastava henkilö.

Kokemustietoa

Onko sinulla omakohtaista kokemusta tästä diagnoosista? Keräämme kokemustietotarinoita, ja sinäkin voit osallistua. Lue lisää Kokemustietoa-sivulta.

Tukipalvelut

Harvinaiskeskus Noriosta voi tiedustella vertaistukea. Lue lisää Vertaistuki-sivultamme.

Harvinaiskeskus Norion perinnöllisyyshoitajaan voi ottaa yhteyttä, kun haluaa keskustella perimään tai harvinaissairauksiin liittyvistä asioista. Lue lisää Keskustelutuki ja ohjaus -sivultamme tai soita 044 5765 439.

Tukiliiton sivuilta löytyy runsaasti tietoa erilaisista palveluista: Tuki ja neuvot.

Facebookista on suomalainen Facebook-ryhmä nimeltään ”Shwachman-Diamond Syndrooma Suomi” niille, joita oireyhtymä koskettaa. Jäseneksi ryhmään pääsee pyytämällä ryhmän jäsenyyttä.

Aiheesta muualla

Sanna Toiviainen-Salo, Erkki Savilahti, Riikka Mäkitie ja Outi Mäkitie. Shwachman-Diamondin oireyhtymä: diagnostinen haaste. Duodecim 2010; 126(14):1711-1719.

Socialstyrelsen: Shwachmans syndrom
National Organization for Rare Disorders (NORD): Shwachman-Diamond Syndrome
Shwachman-Dianond Syndrome Foundation: Support…Research… Cure

Lähteet

Oprhanet: Shwachman-Diamond Syndrome
Online Mendelian Inheritance in Man (OMIM): Shwachman-Diamond Syndrome

Dana-Farber Boston Childrens’ Cancer and Blood Disorder Center: Shwachman-Diamond Syndrome

Julkaistu ensimmäisen kerran Harvinaiskeskus Norion sivuilla vuonna 2018.