Ogdenin oireyhtymä

Ogdenin oireyhtymä on geneettinen, vastasyntyneenä ilmenevä oireyhtymä, joka johtaa poikalasten kuolemaan varhaislapsuudessa.

Perinnöllisyyslääkäri Helena Kääriäinen 2.3.2020

ORPHA:276432

Avainsanat: Ogden syndrome, N-terminal Acetyltransferase Deficiency Syndrome, NATD Syndrome,
X-linked Malformation Infantile Lethality Syndrome

Lyhyesti

Ogdenin oireyhtymä on geneettinen, vastasyntyneenä ilmenevä oireyhtymä, joka johtaa poikalasten kuolemaan varhaislapsuudessa. Ogdenin oireyhtymän aiheuttaa X-kromosomissa sijaitsevan NAA10-geenin mutaatio. Saman geenin mutaatioista voi kuitenkin seurata selvästi lievempi oireyhtymä, joka voi esiintyä myös tytöillä, ja jota joskus myös kutsutaan Ogdenin oireyhtymäksi. Tässä keskitytään kuvaamaan vakavaoireista Ogdenin oireyhtymää.

Ensimmäinen perhe, joiden poikalapsilla oireyhtymä kuvattiin vuonna 2011 asui Ogdenin kaupungissa Utahin osavaltiossa Yhdysvalloissa, mistä oreyhtymä on saanut nimensä.

Oireet ja löydökset

Odgenin oireyhtymän piirteisiin lukeutuvat poikkeavat kasvonpiirteet, syntymänjälkeinen kasvun viivästymä, vakavat psykomotoriset kehitysviiveet, hypotonia eli alentunut lihasjänteys, nivustyrät ja laskeutumattomat kivekset. Vastasyntyneillä on usein hyvin laajat aukileet kallossaan ja ne voivat sulkeutua tavallista myöhemmin. Iho on löysä ja siinä on vain vähän ihonalaista rasvaa, ja siksi poikalapset näyttävät ikäistään vanhemmilta.

Kasvonpiirteille tyypillisiä ovat mm. ryppyinen otsa, suuret silmät, alaspäin suuntautuneet silmäluomiraot, paksut luomet, suuret korvat, ulkoneva ylähuuli sekä pieni ja taaksepäin työntynyt alaleuka. Lisäksi hiukset ja kulmakarvat voivat olla ohuet.

Ogdenin oireyhtymässä iholla voi olla hiussuonten poikkeavuuden aiheuttamia punertavia alueita. Potilaalla voi myös esiintyä luustopoikkeavuuksia, kuten skolioosi eli selkärangan vinouma, ja isovarpaat voivat olla leveät.

Useimmilla potilailla on sydämen rakennepoikkeavuuksia mm. kammioiden ja eteisten väliseinämissä sekä keuhkovaltimon ahtauma. Sydämen rytmihäiriöt voivat aiheuttaa ennenaikaisen kuoleman.

Oireyhtymän syy

Ogdenin oireyhtymä johtuu X-kromosomissa sijaitsevan  NAA10-geenin virheistä eli mutaatioista. Ensimmäisillä Ogden-potilailla todettiin kaikilla samanlainen NAA10-geenin mutaatio, joka johtaa yhden aminohapon muuttumisen toiseksi eli geenin tuottaman valkuaisen tietyssä kohdassa seriini vaihtuu proliiniksi (p.Ser37Pro). Nykyisin tunnetaan useita muitakin NAA10-geenin mutaatioita, joista osa johtaa samanlaiseen, vakavaan Ogdenin oireyhtymäksi kutsuttuun taudinkuvaan, mutta jotkut huomattavasti lievempään oireistoon, jota silti saatetaan kutsua Ogdenin oireyhtymäksi.

NAA10-geenin tehtävä elimistössä on valmistaa valkuaisainetta (proteiinia), joka toimii osana ns. N-terminaalista asetyylitransferaasi-entsyymiä. Normaalisti toimiessaan tällä entsyymillä on tärkeä tehtävä muiden proteiinien muodostumisen viimeistelyssä, eli entsyymi lisää tiettyihin proteiineihin asetyyliryhmiä proteiinisynteesin loppuvaiheissa. Tämä proteiinien asetylaatio on erittäin tärkeää kudosten ja elinten normaalille toiminnalle kehityksen aikana.

Ogdenin oireyhtymän periytyvyys

Koska Ogdenin oireyhtymään liittyvä NAA10-geeni sijaitsee X-kromosomissa, periytyy oireyhtymä sukupuoleen liittyvästi eli ns. X-kromosomaalisesti. Tässä periytymistavassa yleensä vain pojat sairastuvat.

Sukupuoleen liittyvä periytyminen on yleensä peittyvää, eli yksikin normaali geeni riittää pitämään henkilön terveenä. Naisilla on kaksi X-kromosomia, joten X-kromosomissa sijaitsevia geenejä heillä on aina kaksi. Miehillä on vain yksi X-kromosomi, joten virheellisen X-kromosomisen geenin perineellä miehellä ei ole lainkaan vastaavaa normaalia geeniä. Oireettomat tai erittäin lieväoireiset naiset saattavat olla virheellisen geenin kantajia ja siirtää sen osalle poikalapsistaan. Kantajanaisen pojilla on 50%:n riski sairastua ja tyttärillä 50%:n riski periä taudin geeni ja olla siis tautigeenin kantajia. Joskus X-kromosominen tauti kuitenkin aiheuttaa oireita myös naisille. Tällöin oireet ovat lähes aina paljon lievempiä kuin saman mutaation perineillä pojilla/miehillä.

Tälle periytymistavalle on tyypillistä uudet mutaatiot, eli osa potilaista tai kantajista ei olekaan perinyt virheellistä geeniä vanhemmaltaan, vaan virhe on syntynyt uuden mutaation seurauksena sukusolun (munasolun tai siittiön) muodostuessa. Ei tiedetä syytä siihen miksi tällaisia uusia mutaatioita syntyy.

Yleisyys

Ogdenin oireyhtymä on erittäin harvinainen, sen yleisyydeksi on arvioitu  alle 1: 1 000 000. Lääketieteellisessä kirjallisuudessa on kuvattu parikymmentä poikalasta, joilla on Ogdenin oireyhtymä.

Diagnoosi, hoito ja eliniän ennuste

Koska Ogdenin oireyhtymä on niin harvinainen, ei sitä aina osata epäillä oireiden perusteella. Useimmiten tautia aiheuttava NAA10-geenin mutaatio löytyy, kun potilaalle suoritetaan jokin laajempi samantyyppisiä oireistoja varten kehitetty useiden geenien tutkimus. Jos NAA10-geenistä löytyy tunnettu mutaatio ja potilaan oireet sopivat vakavaan Ogdenin oireyhtymään, on taudin diagnoosi varmistunut. Geenistä saattaa löytyä myös muutoksia, joiden merkitystä ei ymmärretä (ns. variant of unknown significance eli VUS), jolloin diagnoosi saattaa jäädä varmistumatta.

Jos lieväoireiselle lapselle tehdään laaja geenitutkimus ja häneltä löytyy NAA10-geenin mutaatio tai variantti, ei kysymyksessä ole Ogdenin oireyhtymä sellaisena, kuin se kirjallisuudessa käsitetään ja on tässä tautikuvauksessa kuvattu, vaan kyseessä on joko lievempi NAA10-geeniin liittyvä taudinkuva, tai geenimuutos ei lainkaan liity lapsen oireisiin. Näitä vaikeita tulkintoja on tapana pohtia perinnöllisyysneuvonnassa. Odgenin oireyhtymään ei ole parantavaa hoitoa. Potilaan hoito on siten oireiden mukaista.

Poikalapsilla, joilla on Ogdenin oireyhtymä, eliniän odote on heikko ja se yltää kahden-kolmen vuoden ikään. Varhaisen kuoleman syynä on usein sydämen toiminnan häiriintyminen.

Tukipalvelut

Harvinaiskeskus Noriosta voi tiedustella vertaistukea. Lue lisää vertaistuki-sivultamme.

Harvinaiskeskus Norion perinnöllisyyshoitajaan voi ottaa yhteyttä, kun haluaa keskustella perimään tai harvinaissairauksiin liittyvistä asioista. Lue lisää Keskustelutuki ja ohjaus -sivultamme tai soita 044 5765 439.

Facebookista löytyy hakusanalla ”Ogden syndrome” englanninkielisiä ja suljettuja keskusteluryhmiä läheisille, joita oireyhtymä koskettaa: ”Ogden Syndrome-NAA10 Family Support Group” ja ”NAA10 Families Together”. Jäseneksi pääsee pyytämällä ryhmän jäsenyyttä.

Lähteet

Orphanet: Ogden syndrome

Online Mendelian Inheritance in Man (OMIM): Ogden syndrome; OGDNS

Wu Y & Lyon GJ. NAA10-Related syndrome. Experimental & Molecular Medicine (2018): 50:85.

Bernt Popp et al. De novo missense mutations in the NAA10 gene cause severe non-syndromic developmental delay in males and females. European Journal of Human Genetics (2015) 23, 602-609.