Luscan-Lumishin oireyhtymä

Luscan-Lumishin oireyhtymä johtuu SETD2-geenin mutaatiosta. Mutaation tyyppi voi vaikuttaa oirekuvaan. Oirekuva on moninainen ja osin selkiytymätön oireyhtymän harvinaisuuden vuoksi.

Lääketieteen toimittaja Johanna Rintahaka, Harvinaiskeskus Norio 8.9.2023

ORPHA: 597738
ICD-10: Q87.3
OMIM: #616831

Avainsanat: SETD2-related overgrowth syndrome, SETD2 Neurodevelopmental Disorders

Lyhyesti

Luscan-Lumishin oireyhtymä on harvinaissairaus, jonka oireina ovat yleensä kehitysvamma, puheviiveet, tavanomaista suurempi pään koko, ylipaino sekä usein autismikirjon häiriö ja tietyt aivojen rakennepoikkeavuudet. Luscan-Lumishin oireyhtymästä tunnistetaan tällä hetkellä kaksi toisistaan eroavaa oirekuvaa, jotka määräytyvät taustalla olevan SETD2-geenin mutaatiotyypin mukaan. Kuitenkin samankin oirekuvatyypin sisällä oirekuva vaihtelee yksilöllisesti, eikä kaikkia tässä kuvattuja oireita ole kaikilla henkilöillä, joilla on Luscan-Lumishin oireyhtymä. Vastaavasti oirekuvaan voi liittyä myös joitakin muita piirteitä, joita ei tässä kuvauksessa ole mainittu.

Oireet ja löydökset

Luscan-Lumishin oireyhtymää voidaan luokitella ylikasvuisuusoireyhtymäksi. Ylikasvuisuusoireyhtymille on tyypillistä ikätasoa suurempi pään koko ja paino. Luscan-Lumishin oireyhtymässä lähes kaikilla on makrokefalia eli tavanomaista suurempi päänympärys ja syntymän jälkeinen painonkehitys. Muihin ulkonäöllisiin piirteisiin voivat lukeutua alaspäin suuntautuneet silmäluomiraot, kaarevat kulmakarvat, toisistaan etäällä sijaitsevat silmät, leveä nenänselkä, pienileukaisuus. Oirekuvassa voi ilmetä tanneluun mineralisaatio, joka voi haitata ranteen liikkuvuutta ja käyttöä.

Useimmilla lapsilla on ylipainoa, keho on suurikasvuinen ja luustoikä on edistynyt. Koska syntymän jälkeinen kasvuvauhti lapsuudessa ja nuoruudessa vaihtelee, kasvukäyrä voi myös vastata ikätasoa.

Kehitysviive näkyy selkeimmin puheen oppimisessa. Myös liikkumisen perustaidot, kuten istuminen, ryömiminen ja kävely, voidaan oppia tavanomaista myöhemmin. Puolella (50 %) lapsista todetaan kehitysvamma. Kehitysvamman aste vaihtelee lievästä syvään. Älykkyysosamäärä voi myös vastata valtaväestön tasoa.

Luscan-Lumishin oireyhtymässä voi ilmetä epilepsiaa, autistisia piirteitä ja/tai autismikirjon häiriö. Käyttäytymispiirteille ominaista on haasteet mm. vuorovaikutustaidoissa. Lisäksi jotkut voivat käyttäytyä aggressiivisesti tai itseään vahingoittavasti ja olla levottomia. ADHD eli aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriö on mahdollinen.

Aivokuvantamisessa havaitaan mahdollinen aivokammioiden laajentuma. Chiarin tyypin 1 ja Dandy-Walkerin epämuodostumat ja syringomyelia ovat myös mahdollisia. Syringomyeliassa selkäytimen alueella on aivo-selkäydinnestetäyteisiä onteloita.

Hormonitoiminnan muutoksiin voivat kuulua mm. kasvuhormonin puute, kilpirauhasen vajaatoiminta, tytöillä/naisilla munasarjojen monirakkulatauti sekä ennenaikainen murrosikä, joka tarkoittaa murrosikään liittyvien merkkien ilmaantumista aikaisemmin kuin keskimäärin.

Näön ja kuulon poikkeavuudet, hirsutismi eli liikakarvoitus, neevukset eli tietynlaiset luomet sekä virtsa- ja sukupuolielinten rakenne- ja toimintahäiriöt ovat myös mahdolliset. Luustomuutoksina mainitaan mm. nivelten yliliikkuvuus ja skolioosi eli selkärangan sivuttainen vinouma.

Lääketieteellisessä kirjallisuudessa on myös mainintoja toistuvista infektiosta, refluksista eli ruokasulan takaisinvirtauksesta suuhun sekä ummetuksesta.

Luscan-Lumishin oireyhtymä muodossa, joka johtuu tietystä SETD2-geenin mutaatiosta (c.5218C>T (p.Arg1740Trp)), ilmenee useita synnynnäisiä poikkeavuuksia. Toisin kuin muissa SETD2-geenin mutaatioissa, SETD2 (c.5218C>T)-mutaatioon ei välttämättä liity makrokefaliaa ja suurikasvuisuutta. Sen sijaan oirekuvalle tyypillistä voivat olla mm. mikrokefalia eli tavanomaista pienempi päänympärys sekä synnynnäiset rakennepoikkeavuudet sydämessä ja virtsa- ja sukupuolielimissä sekä silmien verkkokalvoissa ja kuulohermoissa. Näkö- ja kuulopulmat voivat vaihdella lievästä vaikeaan. Aivokuvantamisen avulla on havaittavissa usein aivokurkiaisen, aivosillan ja pikkuaivojen vajaakehitys.

Yleistä SETD2 (c.5218C>T)-mutaatiolle ovat myös vakavat kasvuvaikeudet, hypotonia eli alentunut lihasjänteys, hyponatremia eli alhainen veren natrium-pitoisuus, epilepsia, syvä kehitysvamma ja voimakkaasti rajoittunut tai olematon puhekyky. Hengitysvaikeudet voivat johtua suulakihalkiosta ja/tai Pierre Robinin sekvenssistä, jossa vastasyntyneellä on pieni leuka ja kieli painuu sen vuoksi helposti nieluun (glossoptoosi). Myös muut selittävät syyt voivat olla lapsen hengitysvaikeuksien takana. Luustomuutoksia voi ilmetä esimerkiksi käsissä ja jaloissa, mutta myös lonkassa ja henkitorvessa. Polvet, sormet ja kyynärpäät voivat olla jäykät, ja vaikeuttaa liikkumista.

Luscan-Lumishin oireyhtymän oirekuva on moninainen ja osin selkiytymätön oireyhtymän harvinaisuuden vuoksi. Koska joihinkin ylikasvuisuusoireyhtymiin liittyy kohonnut riski kasvaimiin (Beckwith-Wiedemanin, Sotosin ja Weaverin oireyhtymät 5 – 7 % riski), tarvitaan vielä lisää tutkimustietoa, jotta varmuudella voidaan poissulkea tai vahvistaa Luscan-Lumishin oireyhtymään mahdollisesti liittyvä kohonnut kasvainriski.

Syy ja perinnöllisyys

Luscan-Lumishin oireyhtymä johtuu SETD2-geenin mutaatiosta kromosomissa kolme (3p21). SETD2-geenin mutaatiotyyppejä on useita erilaisia, joista (c.5218C>T (p.Arg1740Trp)-mutaatio aiheuttaa moninaisen oirekuvan, joka selkeämmin eroaa muista SETD2-geenimutaatioiden aiheuttamista oireista. SETD2-geenistä valmistuu entsyymiä, joka säätelee lukuisten muiden geenien toimintaa ja solun sisäisen solutukirangan rakennetta. Solutukiranka osallistuu mm. solun rakenteen ja toiminnan ylläpitoon. Luscan-Lumishin oireyhtymän oireet johtuvat SETD2-geenin mutaatiosta, ja siitä valmistettavan entsyymin puutteelliseen toimintaan.

Luscan-Lumishin oireyhtymä periytyy autosomissa dominoivasti eli vallitsevasti. Tämä tarkoittaa sitä, että SETD2-geeniparin toisessa geenissä oleva SETD2-geenin mutaatio riittää aiheuttamaan Luscan-Lumishin oireyhtymän. Vanhemmalla, jolla on SETD2-geenin mutaatio perimässään, on 50 % todennäköisyys saada lapsi, jolla on Luscan-Lumishin oireyhtymä. Tämä periytymistodennäköisyys on sama raskaudesta toiseen. Huomioitavaa on, että lapsen oirekuva voi poiketa vanhemmalla olevasta oirekuvasta.

Useimmissa tapauksissa Luscan-Lumishin oireyhtymä on kuitenkin seurausta uudesta, niin kutsutusta de novo-mutaatiosta. Vanhempien perimäntutkimuksista ei tällöin löydetä SETD2-geenin mutaatiota. De novo-mutaatio syntyy hedelmöitykseen osallistuvan sukusolun, munasolun tai siittiön, kypsyessä, tai pian hedelmöityksen jälkeen. De novo-mutaatioiden syntyyn ei voi vaikuttaa, eivätkä ne ole kenenkään syytä. De novo-mutaatioiden toistumistodennäköisyys perheessä on noin prosentin (1 %) luokkaa.

On mahdollista, joskin erittäin harvinaista, että oireyhtymä on seurausta sukusolumosaikismista. Silloin osassa vanhemman sukusoluja on SETD2-geenin mutaatio ja osassa ei. Nykyiset verikokeeseen perustuvat perimäntutkimukset eivät voi poissulkea tai vahvistaa sukusolumosaikismin mahdollisuutta. Sukusolumosaikismi nostaa jonkin verran, muttei merkittävästi, perheen todennäköisyyttä saada toinen lapsi, jolla on Luscan-Lumishin oireyhtymä. Lisää sukusolumosaikismista voit halutessasi lukea lisää Harvinaiskeskuksen sivuilta kohdasta 70 kysymystä ja vastausta perimästä ja perinnöllisyydestä: Mosaikismi.

Perhe voi halutessaan keskustella perinnöllisyysneuvonnassa oireyhtymän toistumistodennäköisyydestä jo ennen seuraavaa mahdollista raskautta. Harvinaiskeskus Norion sivuilta löytyy tietoa myös perhesuunnittelusta tilanteissa, joissa perheessä on mahdollisesti kohonnut todennäköisyys johonkin harvinaissairauteen: Perhesuunnittelu ja raskaus. Kaikista näistä aiheista voi myös keskustella ilman lähetettä ja veloituksetta Harvinaiskeskus Norion perinnöllisyyshoitajan kanssa. Yhteystiedot keskustelutukeen ja neuvontaan löydät tämän julkaisun lopusta.

Yleisyys

Luscan-Lumishin oireyhtymä on erittäin harvinainen (< 1: 1 000 000). Lääketieteellisessä kirjallisuudessa on kuvattu alle 40 henkilöä, joilla on tämä oireyhtymä.

Diagnoosi ja hoito

Erotusdiagnoosissa on otettava huomioon muut ylikasvuisuusoireyhtymät, kuten Beckwith-Wiedemanin, Sotosin ja Weaverin oireyhtymät sekä kromosomin 3p21.31 deleetio, jonka oirekirjossa voi olla yhteneväisyyttä Luscan-Lumishin oireyhtymän kanssa.

Diagnoosi asetetaan potilaan oirekuvan ja perimäntutkimustulosten perusteella. Tieto diagnoosista sekä SETD2-mutaation tyypistä auttaa mm. tarvittavien tukitoimien ja hoidon suunnittelussa.

Luscan-Lumishin oireyhtymää ei voida parantaa, mutta sen yksittäisiä oireita pystytään hoitamaan. Fysio-, puhe-, toiminta- ja käyttäytymisterapioista on hyötyä. Oppimisen tukitoimet ovat tärkeitä. Mahdollisen epilepsian hoidossa pyritään hyvään hoitotasapainoon, kuten kohtauksettomuuteen, kohtaustiheyden harventamiseen tai kohtauksien lievittymiseen. Painonkehitystä on tarkkailtava. Ylipainon ehkäisyssä ruokavalion ja liikunnan merkitys korostuvat jo varhaislapsuudessa. Tarvittaessa seurataan tiettyjen hormonien ja natrium-ionin-pitoisuuksia veressä. Jotkin käyttäytymispiirteet voivat johtua epämukavasta olosta, kommunikaatio- ja/tai ymmärrysvaikeuksista. Arjen selkeä ja toistuva rakenne tuovat lapselle turvaa ja ennakoitavuutta, ja voi sitä kautta vähentää näitä käyttäytymispiirteitä. Perheiden psykososiaalinen tuki on tärkeää.

Ennuste

Tietoa eliniänodotteesta ei ole saatavilla, koska oireyhtymä on vasta hiljattain kuvattu ja tunnetut henkilöt, joilla on Luscan-Lumishin oireyhtymä, ovat useimmiten iältään vielä lapsia tai nuoria ja heitä on vähän.

Historia

Luscan-Lumishin oireyhtymä kuvattiin ensimmäisen kerran lääketieteellisessä julkaisussa vuonna 2012.

Kokemustietoa

Kokemustietoa Luscan-Lumishin oireyhtymästä löydät Tukiliiton Tarinat-sivuilta harvinaiset-kategoriasta: Ihmiselämän kokoinen Aamu.

Kokemustietoa englanniksi: Rowan’s SETD2 Story

Onko sinulla omakohtaista kokemusta tästä diagnoosista? Keräämme kokemustietotarinoita, ja sinäkin voit osallistua. Lue lisää Kokemustietoa-sivulta.

Tukipalvelut

Harvinaiskeskus Noriosta voi tiedustella vertaistukea. Lue lisää Vertaistuki-sivultamme.

Harvinaiskeskus Norion perinnöllisyyshoitajaan voi ottaa yhteyttä, kun haluaa keskustella perimään tai harvinaissairauksiin liittyvistä asioista. Lue lisää Keskustelutuki ja ohjaus -sivultamme tai soita 044 5765 439.

Tukiliiton sivuilta löytyy runsaasti tietoa erilaisista palveluista: Tuki ja neuvot.

Facebookista löytyy hakusanalla ”Luscan-Lumish” useita englanninkielisiä keskusteluryhmiä läheisille, joita oireyhtymä koskettaa. Eräs näistä ryhmistä on nimeltään ”Luscan-Lumish Syndrome SETD2 Family Support”. Ryhmien jäseneksi pääsee pyytämällä ryhmien jäsenyyttä.

Aiheesta muualla

Simons SearchLight: SETD2

SETD2-Related syndrome

ERN-ITHACA (European Reference Network for Rare Malformation Syndromes, Intellectual and Other Neurodevelopmental Disorders)-osaamisverkosto

Lähteet

Orphanet: Luscan-Lumish syndrome
Online Mendelian Inheritance in Man (OMIM): Luscan-Lumish syndrome; LLS
GeneReviews®: SETD2 Neurodevelopmental Disorders

Julkaistu ensimmäisen kerran Harvinaiskeskus Norion sivuilla 6.6.2023. Päivitetty lisäämällä kokemustieto 8.9.2023.