Kelley-Seegmillerin oireyhtymä

Kelley-Seegmillerin oireyhtymä on aineenvaihduntasairaus, johon ei liity vakavia neurologisia oireita.

Lääketieteen toimittaja Johanna Rintahaka, Harvinaiskeskus Norio 11.1.2022

ORPHA:79233
ICD-10: E79.8
OMIM: 300323

Avainsanat: Kelley-Seegmiller syndrome (KSS), hypoksantiini guaniini fosforibosyylitransferaasin (HGPRT) osittainen puute

Lyhyesti

Kelley-Seegmillerin oireyhtymä on synnynnäinen aineenvaihduntahäiriö. Se on lievin muoto hypoksantiini-guaniinifosforibosyylitransferaasi (HGPRT)-entsyymin puutoksesta. Kelley-Seegmillerin oireyhtymässä elimistö tuottaa liikaa uraattia eli virtsahappoa. Liiallinen virtsahapon tuotanto johtaa jo nuorella iällä virtsakiviin ja murrosiän jälkeen kihtiin.

Oireet ja löydökset

Vastasyntyneissä ei ole useinkaan merkkejä Kelley-Seegmillerin oireyhtymästä. Jos oireyhtymä ilmenee vaippaikäisellä lapsella, sen ensimerkkeinä ovat oranssit virtsahappokiteet vaipassa. Kelley-Seegmillerin oireyhtymä voi ilmetä myös aikuisuudessa, esimerkiksi 30-vuotiaana. Oireina esiintyy mm. virtsahapon liikatuotantoon liittyviä pulmia, kuten urolitiaasi eli virtsakivitauti, virtsatieinfektiot, virtsahappo nefropatia ja munuaistukos (renal obstruction). Kihti voi ilmaantua murrosiän jälkeen akuuttina niveltulehduksena. Kelley-Seegmillerin oireyhtymään voi joskus liittyä myös joitakin lieviä neurologisia oireita, kuten tarkkaavuuden vaikeuksia.

Toisin kuin Lesch-Nyhanin oireyhtymässä, joka aiheutuu HGPRT-entsyymin täydellisestä toimimattomuudesta, Kelley-Seegmillerin oireyhtymään ei liity vakavia neurologisia oireita. Esimerkiksi dystoniaa eli liikehäiriöitä, joihin liittyy lihasjäntevyyden muutoksia, ei esiinny laisinkaan tai ne ovat hyvin lievää. Älykkyys on usein normaalia. Pakonomaista tai itsetuhoista käyttäytymistä ei yleensä esiinny.

Syy ja perinnöllisyys

Kelley-Seegmillerin oireyhtymä johtuu osittaisesta HGPRT-entsyymin puutoksesta, jonka aiheuttaa X-kromosomissa sijaitsevan HPRT1-geenin mutaatio. HGPRT-entsyymi osallistuu puriiniaineenvaihduntaan ja entsyymin toiminnan osittainen puutos johtaa uraatin eli virtsahapon ylituotantoon. Uraatti on puriiniaineenvaihdunnan lopputuote, joka eritetään lähinnä virtsan mukana pois elimistöstä. Kun uraatin aineenvaihdunnallinen kierrätys häiriintyy ja puriiniemäksiä tuotetaan elimistöön, uraattipitoisuus veressä nousee (hyperurikemia). Tästä voi seurata uraatin kiteytyminen niveliin, munuaisiin ja virtsateihin. Kiteet aiheuttavat nivelissä tulehdustilan, kihtiartriitin. Munuaisissa ja virtsateissä uraattikiteet muodostavat virtsakiviä hankaline seurannaisvaikutuksineen.

Koska Kelley-Seegmillerin oireyhtymä periytyy X-kromosomissa, oireyhtymää esiintyy etenkin miehillä, koska heillä on vain yksi X-sukupuolikromosomi perimässään. Naisilla sen sijaan on kaksi X-kromosomia. Naiset ovat oireyhtymän kantajjia, jos heillä on HRPT1-geenin mutaatio perimässään. Kantajanaisilla on harvemmin oireita, koska naissukupuolella olevasta toisen X-kromosomin geenistä voidaan valmistaa usein riittävästi toimivaa geenituotetta. On hyvin harvinaista, että naisen molemmissa X-kromosomeissa olisi Kelley-Seegmillerin oireyhtymän aiheuttavavat geenimuutokset.

Perhe voi halutessaan keskustella perinnöllisyysneuvonnassa oireyhtymän toistumistodennäköisyydestä jo ennen seuraavaa mahdollista raskautta. Harvinaiskeskus Norion sivuilta löytyy tietoa myös perhesuunnittelusta, tilanteissa, joissa perheessä on mahdollisesti kohonnut todennäköisyys johonkin harvinaissairauteen: Perhesuunnittelu ja raskaus. Kaikista näistä aiheista voi myös keskustella ilman lähetettä ja veloituksetta Harvinaiskeskus Norion perinnöllisyyshoitajan kanssa. Yhteystiedot keskustelutukeen ja neuvontaan löydät tämän julkaisun lopusta.

Yleisyys

Oireyhtymän yleisyydestä ei ole olemassa luotettavia tietoja. Todennäköisesti oireyhtymä on alidiagnosoitu. Kelley-Seegmillerin oireyhtymä voi käsittää jopa 15 % henkilöistä, joilla on todettu HGPRT-entsyymin puutos.

Diagnoosi ja hoito

Epäillys Kelley-Seegmillerin oireyhtymästä voi herätä, jos potilaalla todetaan munuaiskiviä ja/tai obstruktiivinen nefropatia. Diagnoosin asettaminen perustuu mm. kliiniseen tutkimukseen, molekyylibiologisiin, biokemiallisiin ja entsymaattisiin laboratoriotesteihin. Uraatin, hypoksantiinin ja ksantiinin pitoisuudet voidaan mitata verestä ja virtsasta. Näistä kaksi ensiksi mainittua ovat usein koholla, ksantiini vähemmässä määrin. Kelley-Seegmillerin oireyhtymässä HGRPT-entsyymiaktiivisuus on oltava ainakin 8 %. Jos entsyymiaktiivisyys jää alle 1,5 %, kyseessä on vaikea Lesch-Nyhanin oireyhtymä.

Erotusdiagnostiikassa on otettava huomioon glukoosi-6-fosfaatti dehydrogenaasi-entsyymin puutos, Lesch-Nyhanin oireyhtymä ja fosforibosyylipyrofosfaatti (PRPP) syntetaasin yliaktiivisuus.

Uraatin ylituotantoa, munuaiskivia, kihtiartriittiä ja virtsakivia voidaan hoitaa runsaalla nesteyttämisellä, allopurinolilla ja vähentämällä virtsan happamuutta natriumbikarbonaatilla tai sitraatilla. Hoidossa on varottava ksantiinikivien muodostumista.

Ennuste

Onnistunut hoito takaa munuaisten vakaan toiminnan. Kelley-Seegmillerin oireyhtymässä eliniänodote on normaali.

Historia

Oireyhtymä on saanut nimensä William N. Kelley ja Jay E. Seegmillerin mukaan. He kuvasivat oireyhtymän vuonna 1967.

Kokemustietoa

Onko sinulla omakohtaista kokemusta tästä diagnoosista? Keräämme kokemustietotarinoita, ja sinäkin voit osallistua. Lue lisää Kokemustietoa-sivulta.

Tukipalvelut

Harvinaiskeskus Noriosta voi tiedustella vertaistukea. Lue lisää Vertaistuki-sivultamme.

Harvinaiskeskus Norion perinnöllisyyshoitajaan voi ottaa yhteyttä, kun haluaa keskustella perimään tai harvinaissairauksiin liittyvistä asioista. Lue lisää Keskustelutuki ja ohjaus -sivultamme tai soita 044 5765 439.

Tukiliiton sivuilta löytyy runsaasti tietoa erilaisista palveluista: Tuki ja neuvot.

Lähteet

Orphanet: Hypoxanthine guaninen phosphoribosyltransferase partial defiency
Online Mendelian Inheritance in Man (OMIM): Kelley-Seegmiller syndrome

Julkaistu ensimmäisen kerran Harvinaiskeskus Norion sivuilla 21.2.2019.