IDDDFP

Hermoston kehityshäiriö IDDDFP:lle ei ole olemassa hyvää suomenkielistä nimeä, koska se on vasta hiljattain kuvattu. Oireyhtymälle näyttäisi olevan tyypillistä mm. psykomotoriset kehitysviiveet, pienet kasvonpiirteiden poikkeavuudet, hypotonia ja mikrokefalia.

Lääketieteen toimittaja Johanna Rintahaka, Harvinaiskeskus Norio 10.1.2022

Avainsanat: Intellectual developmental disorder with dysmorphic facies and ptosis (IDDDFP)

Lyhyesti

IDDDFP on synnynnäinen hermoston kehityshäiriö. Oireyhtymän kirjainyhdistelmä tulee englanninkielisten sanojen ”Intellectual developmental disorder with dysmorphic facies and ptosis” alkukirjaimista. Tälle oireyhtymälle ei ole olemassa hyvää suomenkielistä nimeä, joten tässä oireyhtymäkuvauksessa siitä käytetään lyhennettä IDDDFP. Tälle oireistolle ovat tyypillistä viivästynyt psykomotorinen kehitys ja tietyt pienet kasvonpiirteiden poikkeavuudet, kuten ptoosis eli yläluomen/yläluomien matala asento (riippuluomi/riippuluomet) ja silmien blefarofimoosi eli kapeat luomiraot. Muita oireyhtymäpiirteitä voivat olla hidas kasvu, hypotonia eli alentunut lihasjänteys, mikrokefalia eli pienipäisyys sekä mahdollinen epilepsia. Oireyhtymä on vasta hiljattain kuvattu, ja siksi se on vielä huonosti tunnettu.

Oireet ja löydökset

IDDDFP:ssä hermoston kehityshäiriö viivästyttää liikkumiseen ja puheeseen liittyvien taitojen kehittymistä. Kehitysvammaisuuden aste vaihtelee yksilöstä toiseen. Keskushermoston rakennepoikkeavuudet, kuten esimerkiksi aivokurkiaisen vajaakehitys tai puutos, eivät ole kovin yleisiä, mutta mahdollisia.

Silmille ominaista ovat ptoosis eli yläluomen/yläluomien matala asento sekä blefarofimoosi eli kapeat luomiraot. Näkökyvyssä saattaa esiintyä taittovirheitä, kuten karsastusta ja amblyopiaa eli silmän toiminnallista heikkonäköisyyttä. Ensimmäisten elinvuosien aikana tarkan näkökyvyn kehitystä voi häiritä karsastus tai silmien eritaittoisuus.

Syy ja perinnöllisyys

IDDDFP johtuu kromosomissa 3 (3p25) sijaitsevan BRPF1 (Bromodomain And PHD Finger Containing 1)- geenin mutaatiosta. BRPF1-geenistä valmistuva geenituote, BRPF1-proteiini, osallistuu kromosomien rakenteen ja geeniluennan säätelyyn. Jos tämä proteiini ei toimi normaalisti, mm. aivojen kehitys häiriintyy. IDDDFP:ssä oireiden ajatellaan johtuvan BRPF1-proteiinin poikkeavasta toiminnasta.

IDDDFP periytyy autosomissa dominoivasti. Tämä tarkoittaa sitä, että vain yksi BRPF1-geenin mutaatio on riittävä oireyhtymän syntymiseksi. Henkilöllä, jolla on BRPF1-geenin mutaatio perimässään, on 50 % todennäköisyys saada lapsi, jolla on IDDDFP. Tämä todennäköisyys on sama raskaudesta toiseen.

IDDDFP-oireyhtymä voi johtua myös uudesta, niin kutsutusta de novo– mutaatiosta. Tällöin vanhempien perimäntutkimuksista ei tällöin löydetä BRPF1-geenin mutaatiota. De novo-mutaatio syntyy hedelmöitykseen osallistuvan sukusolun, munasolun tai siittiön, kypsyessä, tai pian hedelmöityksen jälkeen. De novo-mutaatioiden syntyyn ei voi vaikuttaa, eivätkä ne ole kenenkään syytä. De novo-mutaatioiden toistumistodennäköisyys perheessä on noin prosentin (1 %) luokkaa.

Vaikka vanhemmat olisivat verikokeella tehdyn perimäntutkimuksen perusteella negatiivisia BRPF1–geenin mutaation suhteen, nykymenetelmin ei kuitenkaan pystytä selvittämään onko lapsen oireyhtymä seurausta jommallakummalla vanhemmalla olevasta sukusolumosaikismista. Sukusolumosaikismissa osassa sukusoluja on BRPF1-geenin mutaatio ja osassa ei. Sukusolumosaikismi nostaa jonkin verran, muttei huomattavasti, perheen todennäköisyyttä saada lapsi, jolla on IDDDFP. Sukusolumosaikismista lisää tietoa löytyy Harvinaiskeskuksen sivuilta kohdasta: 70 kysymystä ja vastausta perimästä ja perinnöllisyydestä: Mosaikismi.

Perhe voi halutessaan keskustella perinnöllisyysneuvonnassa oireyhtymän toistumistodennäköisyydestä jo ennen seuraavaa mahdollista raskautta. Harvinaiskeskus Norion sivuilta löytyy tietoa myös perhesuunnittelusta, tilanteissa, joissa perheessä on mahdollisesti kohonnut todennäköisyys johonkin harvinaissairauteen: Perhesuunnittelu ja raskaus. Kaikista näistä aiheista voi myös keskustella ilman lähetettä ja veloituksetta Harvinaiskeskus Norion perinnöllisyyshoitajan kanssa. Yhteystiedot keskustelutukeen ja neuvontaan löydät tämän julkaisun lopusta.

Yleisyys

Oireyhtymän yleisyydestä ei ole tarkkoja tietoja. Henkilöitä, joilla on IDDDFP, on kuvattu lääketieteellisessä kirjallisuudessa yli 20, yhteensä 18:sta eri perheestä.

Diagnoosi ja hoito

Kromosomin 3pter-p25 deleetio-oireyhtymä voi muistuttaa joiltakin osin IDDDFP:ää. Erään julkaisun mukaan BRPF1-geenimutaation aiheuttamat oireet voi olla samankaltaisia myös KAT6A ja –6B-geenien mutaatioihin liittyvien oireiden kanssa. Harvinaiskeskus Norion sivuilta voit halutessasi lukea lisää KAT6A-oireyhtymästä ja siihen liittyvästä kokemustiedosta tästä.

Ennuste

Eliniänodotteesta ei ole mainintoja lääketieteellisessä kirjallisuudessa.

Historia

IDDDFP kuvattiin ensi kerran vuonna 2017.

Kokemustietoa

Onko sinulla omakohtaista kokemusta tästä diagnoosista? Keräämme kokemustietotarinoita, ja sinäkin voit osallistua. Lue lisää Kokemustietoa-sivulta.

Tukipalvelut

Harvinaiskeskus Noriosta voi tiedustella vertaistukea. Lue lisää Vertaistuki-sivultamme.

Harvinaiskeskus Norion perinnöllisyyshoitajaan voi ottaa yhteyttä, kun haluaa keskustella perimään tai harvinaissairauksiin liittyvistä asioista. Lue lisää Keskustelutuki ja ohjaus -sivultamme tai soita 044 5765 439.

Lisätietoa tukipalveluista löytyy Tukiliiton sivuilta Palvelut: oppaat ja materiaalit.

Facebookista löytyy hakusanalla ”BRPF1” oma englanninkielinen ja suljettu keskusteluryhmä läheisille, joita BRPF1-geenin mutaatio koskettaa. Jäseneksi ryhmään pääsee pyytämällä ryhmän jäsenyyttä.

Lähteet

Online Mendelian Inheritance in Man (OMIM): Intellectual developmental disorder with dysmorphic facies and ptosis ja Bromodomain- and phd finger-containing protein; BRPF11

Naseer M. I., Abdulkareem A. A., Guzmán-Vega, Arold S. T., Pushparaj P. N., et al. Novel Missense Variant in Heterozygous State in the BRPF1 Gene Leading to Intellectual Developmental Disorder With Dysmorphic Facies and Ptosis. Frontiers in Genetics 2020: 11: 368.

Yan K, Rousseau J, Littlejohn RO, et al. Mutations in the Chromatin Regulator Gene BRPF1 Cause Syndromic Intellectual Disability and Deficient Histone Acetylation. Am J Hum Genet. 2017;100(1):91-104. doi:10.1016/j.ajhg.2016.11.011

Mattioli F, Schaefer E, Magee A, Mark P, Mancini GM, Dieterich K, Von Allmen G, Alders M, Coutton C, van Slegtenhorst M, Vieville G, Engelen M, Cobben JM, Juusola J, Pujol A, Mandel JL, Piton A. Mutations in Histone Acetylase Modifier BRPF1 Cause an Autosomal-Dominant Form of Intellectual Disability with Associated Ptosis. Am J Hum Genet. 2017 Jan 5;100(1):105-116. doi: 10.1016/j.ajhg.2016.11.010.

Julkaistu ensimmäisen kerran Harvinaiskeskus Norion sivuilla 20.9.2021.