Costellon oireyhtymä

Costellon oireyhtymän oireita ovat lievä tai keskivaikea kehitysvammaisuus, lyhytkasvuisuus ja poikkeavuudet ihossa ja hiuksissa. Tapaukset ovat yleensä ainoita suvuissaan.

Lastenneurologi Teija Salokorpi, 26.8.2009. Päivitetty 29.12.2017, 12.1.2024 perinnöllisyyslääkäri Helena Kääriäinen.

ORPHA: 3071

Avainsanat: Costello Syndrome

Lyhyesti

Costellon oireyhtymän oireita ovat lievä tai keskivaikea kehitysvammaisuus, lyhytkasvuisuus ja poikkeavuudet ihossa ja hiuksissa. Tapaukset ovat yleensä ainoita suvuissaan.

Oireet ja löydökset

Costellon oireyhtymää luonnehtivat lyhytkasvuisuus, lievä tai keskivaikea kehitysvammaisuus, paksu, ryppyinen ylivenyvä ja tummahko iho etenkin jaloissa ja käsissä, ohuet ja otsan seudulta niukat, kiharaiset hiukset, suurehko, leveäotsainen pää (makrokefalia) sekä syylämäiset papilloomat suun ja sierainten ympärillä.

Lapset ovat syntyessään normaalipainoisia (tai turvotuksen vuoksi suuripainoisia), mutta postnataalinen eli syntymän jälkeinen lyhytkasvuisuus ilmenee usein jo vauvaiässä. Aikuiset ovat pienikokoisia, aikuispituus on luokkaa 135 cm – 150 cm. Pään kasvu voi syntymän jälkeen kiihtyä, jolloin puhutaan makrokefaliasta.

Oireyhtymään liittyy aina oppimisvaikeuksia ja potilaat ovat yleensä lievästi tai keskivaikeasti kehitysvammaisia.

Ihomuutokset ovat keskeinen osa oireyhtymää. Kämmenien ja jalkapohjien iho on paksua ja syväuurteista (hyperkeratoosi), muualla iho saattaa olla ylivenyvää ja pehmeän tai löysän tuntuista. Taustalla lienee sidekudoksen kimmosäikeiden (eli elastiinisäikeiden) poikkeavuus. Iho on usein hieman tavallista tummempi. Hiukset ovat ohuet, kiharaiset ja vetäytyvät usein varhain otsa-alueelta taaksepäin.

Pää on usein kookas joko makrokefalian (suuret aivot) tai hydrokefalian (estynyt aivonesteen kierto) takia. Laajentuneet aivokammiot voivat vaatia leikkaushoitoakin. Kasvojen ulkonäköpiirteet ovat tyypilliset. Suuret, jykeväpoimuiset korvat sijaitsevat tavallista matalammalla, silmien sisäkulmissa nähdään ns. epikantuspoimut. Karsastus ja silmien taittoviat ovat melko yleisiä. Suu on suurehko, huulet ovat paksut ja kieli on kookas. Osalla on papilloomia, syyliä muistuttavia pieniä nyppylöitä sierainten ja suun (ja myös peräaukon) ympärillä. Papilloomat ilmaantuvat vähitellen iän lisääntyessä, mutta tavallisesti jo lapsuusiässä.

Kädet ja jalkaterät ovat suurehkot, sormet ja varpaat pitkät. Nivelet ovat ylitaipuisia, mikä johtunee elastiinisäikeiden poikkeavasta rakenteesta. Poikkeavaa elastiinia on todettu myös kurkunpään rustoista ja muualta elimistöstä tutkituissa sidekudos- ja rustonäytteissä. Myöhemmällä iällä ylitaipuvat nivelet voivat aiheuttaa raajojen ja selkärangan virheasentoja ja kipeytymistä.

Sydämen poikkeavuudet ovat yleisiä. Potilailla esiintyy synnynnäisiä sydämen rakenteen poikkeavuuksia ja toisaalta sydänlihaksen paksuuntumista (hypertrofinen kardiomyopatia), joka useimmiten on melko lievää, mutta saattaa ilmetä myös vastasyntyneen vakavana sairautena.

Costellon oireyhtymään liittyy hieman lisääntynyt riski sairastua syöpään, joista yleisin näyttäisi olevan rhabdomyosarkooma, lihaskudoksen pahanlaatuinen kasvain, joka muussa väestössä on varsin harvinainen. Myös muita, lähinnä sisäelinten syöpiä, on kuvattu Costellon oireyhtymään liittyen. Syövät ilmaantuvat yleensä lapsuusiässä.

Oireyhtymän syy, periytyvyys ja yleisyys

Costellon oireyhtymä aiheutuu mutaatioista HRAS-nimisessä geenissä. Mutaatiot ovat eri potilailla erilaisia. On yritetty selvittää liittyvätkö tietyt seikat, esimerkiksi syöpäriski, tiettyihin mutaatioihin, mutta oireyhtymän harvinaisuudesta johtuen selvää käsitystä ei ole muodostunut.

Costellon oireyhtymä periytyy vallitsevasti, jolloin sairauden ilmenemiseen riittää, että HRAS-geeniparin toisessa vastingeenissä on mutaatio. Lähes aina sairaus on syntynyt uuden mutaation seurauksena, jolloin kummallakaan vanhemmista ei ole sairautta, vaan se on syntynyt satunnaisesti uutena mutaationa toisessa niistä sukusoluista, joista lapsi on saanut alkunsa. Tällöin sairauden riski sisaruksille on äärimmäisen pieni. Costello-henkilöt harvoin hankkivat lapsia; lapsilla olisi kuitenkin 50 %:n riski periä kyseinen sairaus.

Costellon oireyhtymä on erittäin harvinainen, eikä tarkkoja yleisyyslukuja ole tiedossa. On arvioitu, että taudin esiintyvyys olisi 1/300 000. Oireyhtymän esiintyvyyttä Suomessa ei ole tutkittu.

Diagnoosi  ja hoito

Costellon oireyhtymän diagnoosia osataan epäillä oireiden ja löydösten perusteella, mutta diagnoosi varmistetaan geenitutkimuksella. Koska Costellon oireyhtymä muistuttaa eräitä muita saman geeniryhmän sairauksia, on diagnostiikassa usein tapana käyttää useiden geenien samanaikaista testaamista ns. geenitestipaneelilla. Tällaisen paneelin nimi on usein Noonan-paneeli, koska tautiryhmän tavallisin tauti on Noonanin oireyhtymä.  Niistä henkilöistä, joilla kliinisin perustein on Costello-diagnoosi, 80-90 %:lta löytyy mutaatio mainitusta geenistä. Lopuilla on usein jokin muu kyseisen oireyhtymäryhmän taudeista, esimerkiksi hyvin samantapainen kardio-facio-kutaaninen oireyhtymä (CFC).

Kun vastasyntyneellä herää epäily Costellon oireyhtymästä, tulee sydänvian mahdollisuus tarkistaa sydänlääkärin toimesta. Samoin tulee tarkkailla vastasyntyneen verensokeriarvoja, sillä oireyhtymään liittyy usein liiallista insuliinin eritystä, mikä johtaa mataliin verensokeriarvoihin vastasyntyneisyyskaudella.  Pitemmän tähtäimen hoito ja kuntoutus suunnitellaan yksilöllisesti henkilön oireiden mukaan. Lisääntyneen syöpäriskin takia on ehdotettu, että potilaita seurattaisiin mahdollisen syövän varhaistoteamiseksi muutaman kuukauden välein 8-10 vuoden ikään asti. Tapana on myös seurata sydäntilannetta ultraäänitutkimuksin, jotta mahdollinen kardiomyopatia havaitaan hyvissä ajoin.

Eliniän ennuste

Ennusteeseen vaikuttaa oleellisesti mahdollisen sydänpoikkeavuuden vaikeusaste ja toisaalta mahdollisen syövän hoidon tulokset. Aikuisista Costello-henkilöistä on vain vähän tutkittua tietoa. Sen valossa on todennäköisintä, että Costello-henkilö tarvitsee aikuisena jonkin tuetun asumismuodon.

Kokemustietoa

Kokemustietoa Costellon oireyhtymästä löydät Tukiliiton sivuilta tarinat-osiosta täältä.

Tukipalvelut

Harvinaiskeskus Noriosta voi tiedustella vertaistukea. Lue lisää vertaistuki-sivultamme.

Harvinaiskeskus Norion perinnöllisyyshoitajaan voi ottaa yhteyttä, kun haluaa keskustella perimään tai harvinaissairauksiin liittyvistä asioista. Lue lisää Keskustelutuki ja ohjaus -sivultamme tai soita 044 5765 439.

Vertaistukea Suomessa tarjoaa Facebook-ryhmä: Noonan CFC Costello ja muut RasoPatiat

Lähteet

Orphanet: Costello syndrome

GeneReviews: Costello syndrome