CHIME-oireyhtymä

CHIME-oireyhtymään liittyy usein sydämen, virtsa- ja sukupuolielinten rakennepoikkeavuuksia, silmien rakennepuutos (kolobooma) sekä iho-, korva- ja keskushermosto-oireita.

Lääketieteen toimittaja Johanna Rintahaka, Harvinaiskeskus Norio 12.10.2022

ORPHA:3474
ICD-10: Q87.8
OMIM: 280000

Avainsanat: Colobomas of the Eye, Heart Defects, Ichthyosiform Dermatosis, Mental Retardation, and Ear Defects (CHIME) syndrome, Zynich neuroectodermal Syndrome,
Zunich-Kaye Syndrome, PIGL-CDG

Lyhyesti

CHIME-oireyhtymä on sikiökehityksen aikaisen kehityksen häiriö, jonka tausta on perimässä. Oireyhtymä on erittäin harvinainen ja se käsittää monia eri elimiä. CHIME- oireyhtymä on nimetty siihen liittyvien pääoireiden englanninkielisten alkukirjainten mukaan (Colobomas of the Eye, Heart Defects, Ichthyosiform Dermatosis, Mental Retardation, and Ear Defects/Epilepsy (CHIME)). Pääoireisiin lukeutuvat siis silmien kolobooma eli puutos, iktyoosi, kehitysvammaisuus ja kuulovaurio. Myös epilepsiaa esiintyy monella. Myöhemmin on todettu, että CHIME-oireyhtymän pääoireisiin lukeutuvat myös virtsa- ja sukupuolielinten rakennepoikkeavuudet.

Oireet ja löydökset

Vauvoilla on ensimmäisinä vuosina mm. nielemisvaikeuksia, joihin voi liittyä refluksia eli mahansisällön takaisin nousua ruokatorveen ja toistuvia hengitystieinfektioita. Ihossa havaitaan heti syntymän yhteydessä, tai muutamien viikkojen sen jälkeen, iktyoosia (migratory ichthyosiform dermatosis), jossa iho on kuivaa, hilseilevää sekä jalkapohjissa ja kämmenissä tavanomaista paksumpaa. Ihottuma vaihtaa paikkaa ja jättää jälkeensä usein terveen ihon. Hiukset voivat olla ohuet ja harvat sekä hyvin vaaleat vähäisten väripigmenttien vuoksi. Hiukset usein tummenevat lapsen vanhetessa. Silmäripset ja kulmakarvat ovat tavanomaiset. Silmien värikalvot eli iirikset ovat usein vaaleansiniset.

Kasvonpiirteille ominaista voivat olla mm. brakykefalia eli lyhytkalloisuus, lyhyt nenän ja ylähuulen välillä oleva ylähuulen vako (philtrum), leveä suu, kapea ylähuuli ja leveät hammasvälit. Hampaat voivat olla neliömäiset. Silmät voivat sijaita kaukana toisistaan ja silmien sisänurkkaa voivat osittain peittää ihopoimut nk. epikantus-poimut. Molemmissa silmissä voi olla verkkokalvon kolobooma eli synnynnäinen puutos tai halkio. Myös muita silmälöydöksiä voi esiintyä, kuten verkkokalvon samentuma ja/tai karsastus sekä ptosis eli  riippuluomet, jossa yläluomi tai molemmat silmäluomet eivät nouse tavanomaiseen korkeuteensa silmää avatessa. Korvat voivat sijaita matalalla ja niiden muoto voi olla poikkeava.

CHIME-oireyhtymään liittyy usein konduktiivinen eli ulko- tai välikorvaan liittyvä kuulonalenema tai menetys. Joillakin lapsilla voi olla myös suulakihalkio tai kitakielekkeen, toiselta nimeltään pikkukielen eli uvulan, halkio (bifid uvula). Myös piilohalkio eli ehjän limakalvon peittämä suulaen vaikeasti havaittava halkio on mahdollinen. Toistuvia nenän sivuonteloiden infektioita voi esiintyä.

Keskushermostolöydöksiin liittyvät usein lievä isoaivokuoren surkastuma, keskivaikea tai vaikea kehitysvammaisuus, epilepsia sekä joillakin nk. leveäraiteinen kävelytyyli (wide-based gait). Psykomotorinen kehitys on viivästynyt ja puheen kehityksen viiveet ovat tavanomaisia. Lähes kaikilla epilepsia puhkeaa ensimmäisen elinvuoden aikana ja voi olla hankalahoitoinen. Epilepsiakohtauksia voivat laukaista mm. kuume tai ympäristön korkea lämpötila. Käyttäytymishäiriöitä voi esiintyä ja niiden mahdollisesti taustalla olevat syyt tulee tarkasti selvittää. Esimerkiksi ihottumaan mahdollisesti liittyvä kutina voi aiheuttaa turhautumista, joka purkautuu esimerkiksi aggressiivisena käytöksenä.

CHIME-oireyhtymään liittyy usein virtsa- ja sukupuolielinten rakennepoikkeavuuksia. Sukupuolielinten poikkeavuuksiin voivat tytöillä lukeutua mm. poikkeavan muotoinen kohtu (esim. bicornuate uterus nk. herttamainen tai sydämenmuotoinen kohtu) ja pojilla mm. piilokivekset.

Sydämen synnynnäisiä rakennepoikkeavuuksia esiintyy noin seitsemällä kymmenestä (ts. 70 %:lla). Fallot’n tetralogia on eräs niistä. Se on synnynnäisten sydänvikojen yhdistelmä, johon kuuluvat keuhkovaltimorungon ahtauma, kammioväliseinän aukko, aortan sijainti tavallista oikeammalla ja oikean kammion paksuuntunut lihasväliseinä. Fallot’n tetralogiaan liittyy hapenpuute, joka voi näyttäytyä ihon sinisyytenä eli syanoosina.

Luustomuutoksia voi kallon lisäksi esiintyä sormissa, varpaissa ja jaloissa. Noin 70 %:lla havaitaan leveä iso- tai ukkovarpaan viereinen varvas. Kuopparinta voi olla mahdollinen.

Syy ja perinnöllisyys

CHIME-oireyhtymän aiheuttaa mutaatio PIGL-geenissä kromosomissa 17. PIGL-geeni tuottaa entsyymiä, joka tarvitaan erään glykolipidin, glykosyylifosfatidyyli-inositolin (GPI), valmistamiseksi. GPI on glykolipidi, jonka avulla solujen solukalvolle kiinnitetään reseptori-, entsyymi- ja soluadheesiomolekyylejä. Näitä GPI-välitteisesti solukalvoon liitettyjä proteiineja tunnetaan ainakin 150 erilaista, ja ne ovat tärkeitä solujen monille toiminnoille.

CHIME-oireyhtymä periytyy autosomissa resessiivisesti eli peittyvästi. Tämä tarkoittaa useimmissa tapauksissa sitä, että lapsi on perinyt oireyhtymää aiheuttavan PIGL-geenin mutaation molemmilta vanhemmiltaan. Koska vanhemmilla on vain yksi PIGL-geenin mutaatio perimässään, he ovat tämän geenimuutoksen oireettomia kantajia. Jos molemmat vanhemmat ovat kantajia, heillä on 25 %:n todennäköisyys saada lapsi, jolla on CHIME-oireyhtymä. Todennäköisyys, että lapsi perii geenimutaation vain toiselta vanhemmaltaan, on 50 %. Tällöin jälkeläinen on mutaation oireeton kantaja, kuten vanhempansakin. Nämä oireyhtymän periytymistodennäköisyydet ovat samat vanhemmilla raskaudesta toiseen.

Perhe voi halutessaan keskustella perinnöllisyysneuvonnassa tarkemmin oireyhtymän toistumistodennäköisyydestä jo ennen mahdollisen seuraavan raskauden alkua. Harvinaiskeskus Norion sivuilta löytyy tietoa myös perhesuunnittelusta, tilanteissa, joissa perheessä on mahdollisesti kohonnut todennäköisyys johonkin harvinaissairauteen: Perhesuunnittelu ja raskaus. Kaikista näistä aiheista voi myös keskustella ilman lähetettä ja veloituksetta Harvinaiskeskus Norion perinnöllisyyshoitajan kanssa. Yhteystiedot keskustelutukeen ja neuvontaan löydät tämän julkaisun lopusta.

Yleisyys

CHIME-oireyhtymä on erittäin harvinainen. Vain noin kymmenen potilasta on kuvattu lääketieteellisessä kirjallisuudessa.

Diagnoosi ja hoito

Epäillys CHIME-oireyhtymästä voi herätä potilaan oirekuvan perusteella. Erotusdiagnostiikassa on hyvä ottaa huomioon esimerkiksi erittäin harvinainen Mabryn oireyhtymä. Muita oireyhtymiä, joihin liittyy iktyoosia, kehitysvammaisuutta ja epilepsiaa, ovat mm. Rudsin oireyhtymä, Refusumin tauti, Sjörgren-Larssonin oireyhtymä, Nethertonin oireyhtymä, KID-oireyhtymä (keratitis, ichthyosis, and deafness syndrome) ja IBIDS-oireyhtymä (ichthyosis, brittle hair, impaired intelligence, decreased fertility, and short stature syndrome).

CHIME-oireyhtymädiagnoosin vahvistaa PIGL-geenin bialleelinen mutaatio eli molemmat vastingeenit käsittävät mutaatiot.

CHIME-oireyhtymää ei voida parantaa, mutta sen yksittäisiä oireita voidaan hoitaa. Epilepsian hyvän hoitotasapainon löytäminen on tärkeää. Ihon hoitoon käytetään erilaisia lääkevoiteita, mutta iho voi silti infektoitua helposti. Kirurgiaa voidaan tarvittaessa käyttää mm. synnynnäisten sydämen ja virtsateiden rakennepoikkeavuuksien hoitamiseksi. Mahdollisten suu- ja kitalaen halkioiden hoito ja kuntoutus on Suomessa keskitetty Huuli-suulakihalkiokeskukseen (HUSUKE) Helsinkiin ja Oulun yliopistolliseen sairaalaan. Toiminta-, fysio-, ja puheterapia ovat tarpeellisia. Perheen tukimuodot ovat tärkeitä. Henkilöt, joilla on CHIME-oireyhtymä, tarvitsevat usein jatkuvaa huolenpitoa.

Ennuste

Sydämenrakennepoikkeavuuksien hoitamisen jälkeen, yleistila on usein hyvä. Luotettavaa tietoa eliniän ennusteesta ei ole saatavilla oireyhtymän harvinaisuuden vuoksi.

Historia

Oireyhtymän kuvasi ensi kerran Janice Zunich ja Celia I. Kaye vuonna 1983. Oireyhtymästä alettiin käyttää nimitystä CHIME-oireyhtymä vuonna 1995. Oireyhtymän geneettiseksi syyksi selvisi vuonna 2012 molemmat vastingeenit käsittävä PIGL-geenin mutaatio.

Kokemustietoa

Onko sinulla omakohtaista kokemusta tästä diagnoosista? Keräämme kokemustietotarinoita, ja sinäkin voit osallistua. Lue lisää Kokemustietoa-sivulta.

Tukipalvelut

Harvinaiskeskus Noriosta voi tiedustella vertaistukea. Lue lisää Vertaistuki-sivultamme.

Harvinaiskeskus Norion perinnöllisyyshoitajaan voi ottaa yhteyttä, kun haluaa keskustella perimään tai harvinaissairauksiin liittyvistä asioista. Lue lisää Keskustelutuki ja ohjaus -sivultamme tai soita 044 5765 439.

Tukiliiton sivuilta löytyy runsaasti tietoa erilaisista palveluista: Tuki ja neuvot.

Facebookista löytyy hakusanalla ”CHIME” englanninkielisiä suljettuja tai avoimia keskusteluryhmä niille läheisille, joita oireyhtymä koskettaa. Jäseneksi ryhmiin pääsee pyytämällä ryhmän jäsenyyttä.

Aiheesta muualla

Genetic and Rare Diseases Information Center (GARD): Zunich neuroectodermal syndrome

Lähteet

Orphanet: CHIME syndrome
Online Mendelian Inheritance in Man (OMIM): Coloboma, congenital Heart Disease, Ichthyosiform Dermatosis, Mental Retardation, and Ear anomalies syndrome; CHIME

Bissonnette, Bruno. Syndromes: Rapid Recognition and Perioperative Implications, 2nd edition. McGraw-Hill Education (2019).

Julkaistu ensimmäisen kerran Harvinaiskeskus Norion sivuilla 20.7.2020.