Brunnerin oireyhtymä

Brunnerin oireyhtymään liittyy vaihtelevantasoinen kehitysvammaisuus, autismi ja muut käyttäytymishäiriöt. Oireyhtymä johtuu amiiniaineenvaihdunnan puutoksista.

Lääketieteen toimittaja Johanna Rintahaka, Harvinaiskeskus Norio 11.10.2022

ORPHA:3057
ICD-10: E70.8
OMIM: 300615

Avainsanat: Monoamiinioksidaasi-A (MAOA) puute, Monoamine oxidase A (MAOA) deficiency

Lyhyesti

Brunnerin oireyhtymälle on tyypillistä lievä kehitysvammaisuus, autistiset piirteet sekä kohtauksenomainen, impulsiivinen, aggressiivinen ja joskus väkivaltainen käyttäytyminen. Oireyhtymä ilmenee lapsuudessa ja kohdistuu pääasiassa miessukupuoleen X-kromosomaalisen periytymistapansa vuoksi.

Syy ja perinnöllisyys

Oireyhtymä aiheutuu X-kromosomissa (Xp11.3) sijaitsevan MAOA-geenin mutaatiosta. Geenin tuoteesta valmistuu monoamiinioksidaasi-A-nimistä entsyymiä, joka osallistuu amiinien aineenvaihduntaan. Monoamiinioksidaasi-A:n tehtävä on hajottaa tiettyjä amiineja, kuten dopamiinia, serotoniinia ja noradrenaliinia eli norepinefriiniä, joilla on tärkeitä tehtäviä etenkin aivoissa. Monoamiinioksidaasi-A:n toiminta on puutteellista MAOA-geenin mutaation vuoksi.

Oireyhtymä periytyy X-sukupuolikromosomaalisesti resessiivisesti eli peittyvästi. Tämä tarkoittaa sitä, että oireyhtymä ilmenee herkemmin pojilla/miehillä kuin tytöillä/naisilla, koska miehillä on perimässään vain yksi X-kromosomi. Toisin sanoen heillä X-kromosomin geenimuutos ilmenee välittömästi, kun taas naisilla toisessa X-kromosomissa oleva vastingeeni voi tuottaa tarpeeksi geenituotetta ja siksi oireet ovat lievempiä tai niitä ei ole. X-kromosomaalinen geenimuutos ei periydy koskaa isältä pojalle, mutta aina äidiltä pojalle. Tytär, jonka isällä on MAOA-geenin mutaatio, on Brunnerin oireyhtymää aiheuttavan geenimuutoksen oireeton tai lieväoireinen kantaja.

Kantajanaisella on jokaisen raskauden yhteydessä mahdollisuus saada 25 %:n todennäköisyydellä oireyhtymän suhteen terve poikalapsi ja 25 %:n todennäköisyydellä terve tyttölapsi; 25 %:n todennäköisyydellä hän saa poikalapsen, jolla on Brunnerin oireyhtymä ja 25 %:n todennäköisyydellä tyttären, joka kantaa perimässään samaa MAOA-geenin mutaatiota kuin hänellä itselläänkin on. Nämä oireyhtymän periytymistodennäköisyydet ovat samat raskaudesta toiseen.

Oireyhtymä on voinut saada alkunsa myös täysin uudesta mutaatiosta, niin kutsutusta de novo-mutaatiosta.  De novo-mutaatiot voivat syntyä hedelmöitykseen osallistuneen sukusolun, munasolun tai siittiön, kypsyessä, tai pian hedelmöityksen jälkeen. De novo-mutaatioiden syntyyn ei voi vaikuttaa, eivätkä ne ole kenenkään syytä. De novo-mutaatioiden toistumistodennäköisyys perheessä on noin prosentin (1 %) luokkaa.

Perhe voi halutessaan keskustella perinnöllisyysneuvonnassa oireyhtymän toistumistodennäköisyydestä jo ennen seuraavaa mahdollista raskautta. Harvinaiskeskus Norion sivuilta löytyy tietoa myös perhesuunnittelusta, tilanteissa, joissa perheessä on mahdollisesti kohonnut todennäköisyys johonkin harvinaissairauteen: Perhesuunnittelu ja raskaus. Kaikista näistä aiheista voi myös keskustella ilman lähetettä ja veloituksetta Harvinaiskeskus Norion perinnöllisyyshoitajan kanssa. Yhteystiedot keskustelutukeen ja neuvontaan löydät tämän julkaisun lopusta.

Diagnoosi ja hoito

Laboratoriokokeissa voidaan havaita kohonneita monoamiinioksidaasi-A-entsyymireaktion lähtöaineita eli substraatteja, kuten serotoniinia, normeta-adrenaliinia (normetanephrine) ja meta-adrenaliinia (metanephrine). Entsyymireaktioiden lopputuotteiden määrä on puolestaan vähäisempi.

Hoitona on käytetty mm. selektiivisiä serotoniinin takaisinoton estäjiä (SRII-lääkkeitä) ja ruokavaliohoitoa, joiden avulla on pystytty pienentämään amiinien määrää siten vaikuttaa mm. käyttäytymiseen liittyviin oireisiin. Erityispiirteet potilaan amiiniaineenvaihdussa on otettava huomioon ennen psykoaktiivisten aineiden määräämistä ja käyttöönottoa.

Historia

Hollantilainen geneetikko H. G. Brunner kuvasi oireiston vuonna 1993. Samana vuonna myös oireyhtymän aiheuttava geenimuutos tunnistettiin.

Kokemustietoa

Onko sinulla omakohtaista kokemusta tästä diagnoosista? Keräämme kokemustietotarinoita, ja sinäkin voit osallistua. Lue lisää Kokemustietoa-sivulta.

Tukipalvelut

Harvinaiskeskus Noriosta voi tiedustella vertaistukea. Lue lisää Vertaistuki-sivultamme.

Harvinaiskeskus Norion perinnöllisyyshoitajaan voi ottaa yhteyttä, kun haluaa keskustella perimään tai harvinaissairauksiin liittyvistä asioista. Lue lisää Keskustelutuki ja ohjaus -sivultamme tai soita 044 5765 439.

Tukiliiton sivuilta löytyy runsaasti tietoa erilaisista palveluista: Tuki ja neuvot.

Aiheesta muualla

Genetic and Rare Diseases Information Center (GARD): Monoamine oxidase A deficiency

Lähteet

Orphanet: Monoamine oxidase A deficiency
Online Mendelian Inheritance in Man (OMIM): Brunner syndrome; BRNRS

Piton A, Poquet H, Redin C, et al. 20 ans après: a second mutation in MAOA identified by targeted high-throughput sequencing in a family with altered behavior and cognition. Eur J Hum Genet. 2014;22(6):776-783. doi:10.1038/ejhg.2013.243

Julkaistu ensimmäisen kerran Harvinaiskeskus Norion sivuilla vuonna 2018.