Tukea tarvitseva ihminen yhdenvertaisena vapaaehtoistoimijana yhdistyksen toiminnassa

Yhdistystoiminta tarjoaa monenlaista vapaaehtoistoimintaa. Vapaaehtoinen voi toimia esimerkiksi yhdistyksen tapahtumien suunnittelijana ja järjestäjänä, säännöllisen kerhotoiminnan vetäjänä, hallituksen jäsenenä tai vaikuttamistyöryhmän jäsenenä.

Yhdessä jäsenyhdistyksiensä kanssa Kehitysvammaisten Tukiliitto edistää kehitysvammaisten ihmisten osallisuuden ja oikeuksien toteutumista. Kehitysvammaiset ihmiset eivät ole vain toiminnan kohderyhmä, vaan myös vapaaehtoisina yhdistystoimijoina, toimintamme voimavara.

Jotta tukea tarvitseva vapaaehtoistoimija voi loistaa, on hänen osaamisensa tunnistettava. Yhdistyksessä on hyvä muotoilla selkeitä ja erilaisia vapaaehtoistoiminnan muotoja, jotta vapaaehtoisena voi toimia monenlaiset ihmiset omilla vahvuuksillaan ja resursseillaan. Erilaisuus on rikkautta!

Moni kehitysvammainen ihminen hyötyy siitä, että saa toimijuuteensa tukea toiselta ihmiseltä. Vapaaehtoistehtävän suorittamisen tukija voi olla esimerkiksi läheinen, henkilökohtainen avustaja, ohjaaja tai puhetulkki. Vapaaehtoistoimijan taustatukijana toimiminen voi myös olla yksi vapaaehtoistehtävä yhdistyksissä.

Vapaaehtoistoimijan tukijana:

 • Kerro mitä tarkoittaa vapaaehtoisena toimiminen
 • Selvitä millaista tukea hän tarvitsee vapaaehtoistehtävän suorittamiseen
 • Sovi kuka häntä tukee vapaaehtoistoiminnan eri vaiheissa (esimerkiksi ennen tilaisuutta, tilaisuuden aikana ja tilaisuuden jälkeen)
 • Sovi käytännöt sekä ajantarve eri vaiheisiin (ennen, aikana ja jälkeen)
 • Ole käytettävissä, jos ennen tilaisuutta herää kysymyksiä

Kehitysvammaisen ihmisen toimiminen monenlaisissa tehtävissä onnistuu, kun muistaa huomioida hänen tarvitsemansa tuen – yksilöllisten tarpeiden pohjalta.

Esimerkiksi sopiva tuki yhdistyksen hallituksen tai vaikuttamistyöryhmän jäsenelle voi olla:

Ennen kokousta / tilaisuutta

 • käy läpi kokousasiat (asialista) aina etukäteen
 • luo yhteinen ymmärrys tilanteesta ja tehtävästä
 • selitä vaikeat sanat ja asiat ymmärrettävästi
 • kerro selkeästi, mitä hallituksen tai työryhmän jäseniltä odotetaan
 • valmistelkaa yhdessä tarvittavat asiat
 • kirjoita tai tarvittaessa piirrä yhdessä muistiinpanot asioista

Kokouksen / tilaisuuden aikana

 • tehtävä onnistuu, kun siihen on valmistauduttu hyvin
 • tarpeen mukaan tukihenkilö on mukana kokouksessa tai tilaisuudessa.
 • tukihenkilö varmistaa yhdenvertaisen kohtaamisen muiden toimijoiden kanssa

Kokouksen / tilaisuuden jälkeen

 • käykää yhdessä läpi kokouksen tai tilaisuuden jälkeen, onko tuettava toimija ymmärtänyt oleelliset asiat, ja onko hän kokenut olevansa yhdenvertainen toimija.
 • anna ja pyydä palautetta
 • miettikää tämän pohjalta, miten toimitte seuraavalla kerralla.