Materiaalia: vaikuta ja näy

Täältä löydät vinkkejä, valmiita kuvia ja itse muokattavia materiaaleja kuntavaalivaikuttamiseen. Tee viestisi näkyväksi sosiaalisessa mediassa.

Olemme koonneet helposti jaettavaa kuvamateriaalia yhdistysten, äänestäjien ja ehdokkaiden vaalivaikuttamiseen. Kuvien avulla voit tehdä näkyväksi itsellesi tärkeitä asioita. Materiaalia voivat vapaasti hyödyntää kaikki, jotka haluavat olla mukana rakentamassa kaikkien yhteistä maailmaa – meidän kaikkien kuntaa.

Kutsu ja keskustele

 • Yhdistys: kutsu ehdokkaita seuraamaan tukiyhdistyksenne Facebook-sivua. Seuraajat näkevät teille tärkeät asiat vaalien alla, ja vaalien jälkeen. Sosiaalisen median kontakti helpottaa yhteydenpitoa jatkossa.
 • Haasta ehdokkaasi tekemään julkinen lupaus meidän kaikkien kunnan puolesta, esimerkiksi hyödyntämällä tämän sivun kuvia ja tekstejä.
 • Osallistu ehdokkaiden (verkko)keskusteluihin ja hyödynnä Tukiliiton kysymyspatteria.
 • Pyydä ehdokkaita ja puolueita kertomaan, miten Tukiliiton vaaliteemat näkyvät heidän kuntavaaliohjelmissaan.

Jaa ja näy

Jaa vaaliosion avaussivun Kuntavaalit 2021 – Tukiliiton vaalitavoitteet linkki sosiaalisessa mediassa, valitsemillasi saatesanoilla. Somejaossa näkyvä kuva tekee näkyväksi kaikki kolme vaaliteemaa ja linkki johdattaa laajempien taustatietojen äärelle.

 • Esimerkki saatetekstiksi: Meidän kaikkien Mikkeli (oma kunta) ei leikkaa vammaispalveluista. Se noudattaa lakia ja YK:n vammaissopimusta, ja on saavutettava kaikille. Mikkelin Seudun Kehitysvammaisten Tuki ry kannattaa ehdokkaita, jotka lupaavat tämän. Ja pitävät lupauksensa. #MeidänKaikkienKunta #Kuntavaalit
 • Voit myös hyödyntää esimerkkitekstejä, jotka löytyvät alempana tällä sivulla.

Ota kantaa profiilikuvallasi. Valitse Facebookin kehysgalleriassa kuva ”Meidän kaikkien kunta”:
www.facebook.com/profilepicframes

Lataa valmis tai itse muokattava kuva

Vaihtoehto 1: Lataa valmis kuva

Valitse kuva kuvagalleriastamme (sivun alaosassa), lataa itsellesi ja jaa sosiaalisessa mediassa. Vaakakuvat sopivat etenkin Facebookiin ja Twitteriin, neliökuvat toimivat parhaiten Instagramissa.

Vinkki: ”Lupaan valtuutettuna” -kuvat soveltuvat suoraan vaalilupauksen tekemiseen. Lupauksen sisällön määrittelee kukin ehdokas itse.

Vaihtoehto 2: Käytä itse muokattavaa kuvapohjaa

Kuvapohjia on useita eri versioita, joista voit valita sopivan. Yksi esimerkki näkyy tämän sivun pääkuvassa. Kuvapohjiin on helppo lisätä oman kunnan tilanteeseen liittyvä ajankohtainen asia.

 • Lataa ja tallenna itsellesi diapohjat (Power Point -tiedosto):
  Kuntavaalit 2021 – itse muokattavat diapohjat.pptx
  Valitse yksi tai suunnittele sarja.
 • Muokkaa tekstiin oikea kunta ja viimeistele teksti. Huomaathan muokata myös allekirjoituksen.
 • Valitse Tallenna nimellä ja valitse tallennuspaikka, josta löydät kuvan.
 • Valitse tiedostomuodoksi kuvatiedosto (jpg tai png).
 • Kun ohjelma kysyy ”Mitkä diat haluat viedä?”, valitse: Vain tämä.
 • Jaa tallentamasi kuvatiedosto sosiaalisessa mediassa.

Jaa kysymyksiä kuntavaaliehdokkaille

Hyödynnä videosarjaamme Kysymyksiä kuntavaaliehdokkaille. (Linkki vie Youtube-soittolistaamme.) Lisätietoa ja videot löydät tämän sivun alalaidasta.

Hyödynnä valmiita tekstejä

Kun jaat kuvia sosiaalisessa mediassa, voit soveltaa tekstiluonnoksiamme.

Jos olet vaaleissa ehdokkaana: Lupaan valtuutettuna vaikuttaa siihen, että…
Jos olet äänestäjä: Äänestän ehdokasta, joka vaikuttaa siihen, että…

 • vammaispalveluita ja päätöksentekoa koskeva tieto on kunnassani saavutettavaa ja selkeää, ja palveluita tarvitsevia ihmisiä kuullaan palveluita järjestettäessä.
 • kuntani ei leikkaa vammaispalveluista, eikä alibudjetoi lakisääteisiä palveluita. Meillä ei ole varaa raskaisiin palveluihin ja tragedioihin, joita seuraa, kun ihmiset eivät saa tarvitsemaansa tukea ajoissa.
 • kunnassani tehdään järjestöjen kanssa aktiivista yhteistyötä kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi.
 • vammaisilla lapsilla ja nuorilla on mahdollisuus saada kaikki tarvitsemansa tuki koulunkäyntiin. Kaikkien lasten oikeus kuulua omanikäisten yhteisöön toteutuu.
 • kunnassani tunnetaan YK:n vammaissopimuksen ja Suomen lainsäädännön velvoitteet, ja tämä näkyy kunnan strategiassa, hyvinvointikertomuksessa ja vammaispoliittisessa ohjelmassa.
 • kuntani päätöksenteossa on selkeät rakenteet ja riittävä tuki vammaisten ihmisten osallistumiselle. Kaikilla kuntalaisilla on mahdollisuus vaikuttaa omiin ja yhteisiin asioihin. Vammaisten ihmisten ääni kuuluu ja vaikuttaa päätöksentekoon.

Lupaan valtuutettuna tehdä valtuustoaloitteen…
Äänestän ehdokasta, joka tekee valtuustoaloitteen…

 • osallistavan budjetoinnin ottamisesta käyttöön vammaispalveluissa.
 • vammaisvaikutusten arvioinnista kaikessa päätöksenteossa.
 • selkokielen käytön edistämisestä hyvinvointikertomuksessa ja muissa kunnan keskeisissä asiakirjoissa.
 • toimintavälineiden saatavuuden parantamisesta.

Käytä sosiaalisessa mediassa tunnisteita:
#MeidänKaikkienKunta #Kuntavaalit #YKvammaissopimus #Kohtaamut