Vaalitavoitteet selkokielellä

Kehitysvammaisten Tukiliitto
on koonnut ehdotuksia ja vaatimuksia
eduskuntavaalien ehdokkaille.
Vaatimukset pohjautuvat YK:n vammaissopimukseen.

Keväällä pidetään eduskuntavaalit,
joissa valitsemme uudet kansanedustajat.
Kansanedustajat säätävät lakeja,
jotka koskevat kaikkia kansalaisia.

Tukiliitto vaatii, että jokaisen ihmisen
yksilöllinen asuminen, osallisuus
ja toimeentulo on turvattava.

Vaatimukset ovat:

1. Toimeentulo on turvattava

Jokaisella ihmisellä pitää olla oikeus riittävään toimeentuloon.
Tällä hetkellä suurin osa
kehitysvammaisista ihmisistä
joutuu selviytymään työkyvyttömyyseläkkeellä.

Työkyvyttömyyseläke ei takaa riittävää toimeentuloa.
Kehitysvammaisista ihmisistä vain noin 400-500 on palkkatöissä.

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut
eivät saa maksaa liikaa.
Jos ihminen tarvitsee vammansa takia lisäpalveluja,
niiden on oltava maksuttomia.

Perusturvaa tulee uudistaa.
Tukiliitto vaatii, että perusturvan taso nousee
ja eriarvoisuus sekä köyhyys vähenevät.

Perusturvan pitää turvata riittävä toimeentulo
koko elämän ajaksi.
Kukaan ei saa joutua olemaan köyhä.

2. Asumisen palvelut ja osallisuus on turvattava

Tarvitsemme erilaisia koteja.
Jokaisella pitää olla oikeus valita,
missä, miten ja kenen kanssa hän asuu.

Kehitysvammaisen ihmisen
on saatava ne asumisen tukipalvelut,
joita hän tarvitsee.
Asumispalveluiden on vastattava
ihmisten erilaisten tarpeisiin.

Tukiliitto vaatii
palveluihin nykyistä enemmän vaihtoehtoja.
Niiden järjestämistä on ohjattava ja valvottava.

3. Työstä on saatava palkkaa

Avotyön epäkohdat on korjattava.
Liian moni kehitysvammainen ihminen
työskentelee ilman palkkaa.
Tukiliitto vaatii,
että samanarvoisesta työstä
on saatava samanarvoinen palkka.

Kun kehitysvammainen ihminen etsii palkkatöitä,
hän voi tarvita työhönvalmentajan tukea.
Työhönvalmentajien palveluita on saatava riittävästi.

Palkkatyötä ja vapaaehtoistoimintaa ei pidä sekoittaa toisiinsa.
Vammaisella työntekijällä on oltava vaihtoehtoja
ja aito mahdollisuus valita.