Työkaluja vaalivaikuttamiseen

Hyödynnä Kehitysvammaisten Tukiliiton materiaaleja vaikuttamistyössä.

Tästä osiosta löydät työkaluja vaalivaikuttamiseen. Sivulle koottu aineisto tuotettiin vaikuttamistyöhön vaalikeväänä 2019 ja sitä muokattiin alkuvuodesta 2023. Videoita, kuvia ja kaikkia tausta-aineistoja voi vapaasti käyttää esimerkiksi yhdistysten vaikuttamistyössä. Tavoitteemme ovat pysyviä, ja ne vanhentuvat vasta, kun ne ovat toteutuneet.

 

Käytä aineistoa vapaasti. Yhdessä saamme äänemme kuuluviin. Kiitos, kun vaikutat!

Lataa tästä  A4-kokoinen esite (pdf):
Kehitysvammaisten Tukiliiton hallitusohjelmatavoitteet, eduskuntavaalit 2023.

Tavoitteet perustuvat YK:n vammaissopimukseen.