Videosarja: Mikä tekee kodista kodin?

Videosarja kertoo asumisen palveluiden ja perheiden tuen merkityksestä. Palveluiden järjestämisen lähtökohdaksi on otettava yksilölliset tarpeet.

Käytä videoita vapaasti vaalitilaisuuksissa ja asumiseen liittyvissä tapahtumissa, ja sosiaalisessa mediassa. Somessa voit käyttää tunnistetta #mikätekeekodin

Videoiden tekijä on dokumentaristi Riina Rinne ja ne on tuotettu yhteistyössä Kehitysvammaliiton kanssa.

Tarpeisiin vastaava tuki

Video kertoo Saga Lindgrenistä ja hänen perheestään. Heidän arkeaan kantaa se, että he saavat tukea ja palveluita, joka vastaa heidän tarpeitaan. (2:12 min)

Kysykää perheiltä, mitä te tarvitsette

Päättäjän tehtävä on toimia aktiivisesti sen puolesta, että yksikään lapsi ei joutuisi enää asumaan laitoksessa, ja että perheet saavat tarvitsemansa tuen ajoissa.

Valtioneuvoston Kehas-ohjelman tavoitteen mukaan vuonna 2020 yksikään lapsi enää asuisi laitoksessa. Kehitysvammalaitoksissa asuvien lasten määrä on kasvanut, vaikka laitosasuminen muuten vähenee Suomessa.

Laitosasumisen paras vaihtoehto on antaa perheille heidän tarvitsemansa tuki. Aidosti tarpeeseen vastaava tuki tulee yhteiskunnalle edullisemmaksi kuin näennäissäästäminen. Tarpeiden kohtaamattomuus johtaa inhimilliseen hätään ja inhimillinen hätä johtaa raskaisiin palveluihin.

Perhettä ei saa jättää yksin eksymään palveluiden viidakkoon. Perheen tarpeiden kohtaaminen kokonaisuutena säästää rahaa. Keinoja on: Kokonaisvaltainen kuuleminen. Varhaisen tuen malli. Lapsiperheiden kotipalvelu ja muu kotiin tuotava tuki. Tilapäishoito. Henkilökohtainen apu. Pienikin apu voi antaa lisäaikaa jaksamiselle.

Aina kotona asuminen ei tuesta huolimatta onnistu. Silloin tarvitaan muita ratkaisuja. Sellaisia, jotka tuntuvat kodilta.

Toimiva vuorovaikutus

Video kertoo Aleksi Rajaniemestä. Hänelle kodista tekee kodin se, että häntä kuullaan ja arjen vuorovaikutus toimii. (2:16 min)

Palveluiden järjestämisen lähtökohdaksi yksilölliset tarpeet

Päättäjän tehtävä on toimia aktiivisesti sen puolesta, että vammaisella henkilöllä oikeus määrätä itse asumisestaan. Palveluilla ja tuella on varmistettava, että hän voi elää haluamallaan tavalla.

Asumisen palveluiden tulee taipua tukea tarvitsevan ihmisen tarpeisiin, ei toisinpäin. Palveluiden järjestämisen lähtökohta ei saa olla palveluvalikon tarjonta, vaan yksilön tarpeet. Monille tärkein asumisen tuki on toimiva vuorovaikutus: ymmärretyksi ja kuulluksi tuleminen.

Asuminen ei ole vain seiniä. Mitä riippuvaisempi ihminen on toisen ihmisen avusta ja tuesta, sitä suurempi merkitys vuorovaikutuksella on. Vuorovaikutuksen tulee olla yksi työntekijöiden tärkeimmistä työtehtävistä. Hyvä vuorovaikutus on läsnäoloa, toisen aloitteiden ja viestien odottamista, viesteihin vastaamista, oman ilmaisun mukauttamista toisen tarpeisiin sekä yhteisymmärryksen tarkistamista. Hyvä yhdessäolo voi vähentää haastavaa käyttäytymistä.

Mahdollisuus vuorovaikutukseen on ihmisyyden ydintä. Jokainen kaipaa sitä, vaikka se olisi syystä tai toisesta vaikeaa.

Joskus asuminen kuitenkin on myös seiniä. Tilat ja ympäristö on luotava sellaisiksi, että niissä huomioidaan ihmisen erityiset tarpeet, esimerkiksi aistiyli- tai aliherkkyys tai esteettömyyteen liittyvät vaatimukset.

Jokaisella on oikeus tulla kuulluksi itseään koskevissa valinnoissa. Jokaisella on oikeus tulla ymmärretyksi. Jokaisella on kyky ilmaista itseään jollain tavalla.

Oma rakas ja yhteinen arki

Video kertoo Jussi Jaatisesta ja Niina Puustisesta. Heille kodista tekee kodin se, että on joku, jolle jutella. (2:03 min)

Useimmat meistä haluavat kodin ja rakkautta

Päättäjän tehtävä on toimia aktiivisesti sen puolesta, että vammainen henkilö voi valita, kenen kanssa asuu. Palveluilla ja tuella on varmistettava, että hän saa ihmissuhteisiinsa tarvitsemansa tuen.

Kehitysvammaisen ihmisen suurimmat haaveet ovat samanlaisia kuin kaikilla muillakin ihmisillä. Useimmat meistä haluavat kodin ja rakkautta.

Kehitysvammaisella ihmisellä on oikeus merkityksellisiin, omaehtoisiin ihmissuhteisiin. Ihmissuhteissa on kuitenkin vaikea onnistua ilman lähi-ihmisten tukea ja hyväksyntää. Moni tarvitsee tukea myös liittyäkseen omiin lähiyhteisöihinsä.

Kehitysvammaiselle ihmiselle asumisratkaisu luo raamit koko elämälle. Sille, mikä on tai ei ole mahdollista. Erilaiset ihmiset tarvitsevat erilaisia asumismalleja – ja erilaista tukea.

Kehitysvammaisten ihmisten pitää saada asua omassa kodissa, itsenäisesti ja sopivasti tuettuna. Tarvittava tuki voi olla määrällisesti suurta tai vähäistä, mutta yhtä kaikki välttämätöntä. Kun se vastaa juuri omiin tarpeisiin, se riittää. Myös vahvaa tukea tarvitsevilla ihmisillä on oikeus itsenäiseen asumiseen.

Löydät kaikki videot Tukiliiton Youtube-kanavalta, soittolistalta Mikä tekee kodista kodin?