Työkaluja vaalivaikuttamiseen

Hyödynnä Kehitysvammaisten Tukiliiton materiaaleja vaikuttamistyössä.

Tästä osiosta löydät Tukiliiton selkokieliset vaalitavoitteet ja työkaluja vaalivaikuttamiseen. Tälle sivulle koottu aineisto tuotettiin vaikuttamistyöhön vaalikeväänä 2019. Videoita, kuvia ja kaikkia tausta-aineistoja voi vapaasti käyttää esimerkiksi yhdistysten vaikuttamistyössä. Tavoitteemme ovat pysyviä, ja ne vanhentuvat vasta, kun ne ovat toteutuneet.

Haastoimme eduskuntavaaliehdokkaat tekemään vaalilupauksen yhdenvertaisuuden puolesta. Lämmin kiitos kaikille lupauksen antaneille 303 ehdokkaalle.  Heistä 37 valittiin Suomen eduskuntaan 14.4.2019. Heidän nimensä erottuvat värillisinä vaalilupaus-sivulla olevasta listasta.

Käytä aineistoa vapaasti. Yhdessä saamme äänemme kuuluviin. Kiitos, kun vaikutat.