Kansalaisuus ja yhteisöihin liittyminen

Tavoitteemme on, että kehitysvammaiset ihmiset saavat tuen toimijuutensa ja moninaisten sosiaalisten rooliensa toteutumiseen yhteiskunnassa ja Tukiliiton toiminnassa.

Ihmiset, joilla on kehitysvamma tai samankaltaista tuen tarvetta ovat kansalaisia muiden joukossa. Heillä on oltava mahdollisuus toimia aktiivisesti myös yhteiseksi hyväksi, liittyä erilaisiin yhteisöihin ja toimia osana kansalaisyhteiskuntaa. Tämä on tärkeä osa osallisuutta.

Palvelujärjestelmän ja palveluiden tulee olla saavutettavia, jotta ne tukevat vammaisia ihmisiä kansalaisyhteiskunnassa toimimisessa ja yhteisöihin liittymisessä.

Vammaisten ihmisten asemassa on tapahtunut muutos. Vanha, hoitoon ja huolenpitoon pohjautuva perinne, on syrjäyttänyt ja eristänyt ihmisiä muusta yhteiskunnasta. Nyt tavoitteena on taata osallisuus yhteiskuntaan kaikille kansalaisille. Palvelujärjestelmässä ja arjen käytännöissä on yhä paljon jäänteitä vanhasta perinteestä, jossa kehitysvammaiset ihmiset nähdään aina avun ja hoivan kohteena. Vaikutamme siihen, että vammaiset ihmiset muuttuvat kohderyhmästä toimijoiksi. Tavoitteemme on, että he saavat toimijuuteensa tukea ja ohjausta. Hoito kohdistuu yksilöllisesti vain niihin asioihin, joissa se on tarpeen.

Kansalaisuus toteutuu eri elämänalueilla elämänkaaren eri vaiheissa. Yksi keskeinen vaikuttamisen paikka on työ- ja päivätoiminnan kehittäminen. Toimintaa on kehitettävä tukemaan kehitysvammaisten osallisuutta ja kansalaisuuden toteutumista. Voit lukea lisää työ- ja päivätoiminnan kehittämiseksi laadituista laatukriteereistä Verneri-verkkopalvelusta (siirry sivustolle, linkki aukeaa uuteen välilehteen): verneri.net/yleis/osallisuuden-ja-tyon-laatukriteerit.

Katso video Osaksi yhteistä yhteiskuntaa (2:25 min)

Läydät videoita osallisuudesta Tukiliiton YouTube-tilin Osallisuus-soittolistalta (siirry sivulle, linkki aukeaa uuteen välilehteen).