Tukea päätöksentekoon

Tukea päätöksentekoon

Päivitämme tätä sivua.

Valmennus on tuen yksi muoto. Se on pitkäkestoisempaa, elämän muutostilanteissa mukana oloa ja uusien taitojen harjoittelua. Valmennusta täytyy olla tarjolla sellaisiin kohtiin elämässä, kun ihminen sitä tarvitsee. Haitarista löydät esimerkkejä tilanteista, joissa valmennuksesta voisi olla hyötyä:

Sopeutumisvalmennus on nimensä mukaisesti sopeutumisen helpottamista erilaiseen tai muuttuvaan elämäntilanteeseen tai terveydentilan muutokseen.

 

Kehitysvammaisten Tukiliitto järjestää MAHTI-sopeutumisvalmennusta aikuisille, joilla on oppimisen ja ymmärtämisen kanssa hankaluuksia sekä perheille, joissa perheenjäsenellä on ymmärryksen takia tuen tarvetta.

Ihmistä voi valmentamaa miettimään millaista tukea tarvitsen elämässäni. Joskus on vaikeaa miettiä mihin tilanteisiin minä tarvitsen tukea, valmennuksen tavoitteena on siis tunnistaa omia voimavaroja, taitoja sekä sitä mihin tällä hetkellä ja ehkä tulevaisuudessa tarvitsisin apua.

Itsetuntemus on itsensä tuntemista ja itsetunto on rohkeutta olla oma itsensä. Moni tarvitsee näiden asioiden läpikäymiseen ja vahvistamiseen toisten ihmisten apua. Hyvästä kysymyksestä löytyy itsetuntemuksen ja itsetunnon kehittämiseen Nyyti ry:n tekemiä pohdintatehtäviä. Niistä ei kuitenkaan tarvitse selvitä yksin, valmennus voi auttaa.

Sosiaaliset taidot edistävät hyvinvointia. Moni meistä tarvitsee kuitekin apua sosiaalisissa tilanteissa tarvittavien taitojen harjoittelussa.

Ihmisen elämässä on monia muutoksia, joihin sopeutuminen sujuu toisilta helpommin ja toiset tarvitsevat muutokseen hallitsemiseen toisten apua. Tällaisia muutostilanteita voivat olla vaikka peruskoulun päättyminen ja jatko-opintojen aloitus, muutto lapsuudenkodista omaan aikuisiän kotiin tai työnteon aloittaminen uudessa työpaikassa. Valmennus voi auttaa ennakoimaan muutoksesta aiheutuvaa hämmennystä miettimällä yhdessä ihmisen kanssa mihin muutos vaikuttaa ja kulkemalla ihmisen vierellä muutostilanteen ajan.