Tukea päätöksentekoon

Tukea päätöksentekoon

Päivitämme tätä sivua.

Kaikki ihmiset tekevät elämässään valintojen lisäksi pieniä ja isoja päätöksiä. Monet selviävät päätösten teosta ilman toisen ihmisen apua. Monet meistä tarvitsee päätöstensä pohtimista toisten ihmisten kanssa.  Samanlainen päätöksenteon tuki ei välttämättä toimi eri ihmisillä, on siis mietittävä millainen tuki on kenellekin sopivinta ja vaihtaa tukemisen tapaa tarpeen mukaan.

Kaikkien on tärkeää pohtia ja tietää, millaista tukea päätöksentekoonsa tarvitsee. Tuen tarpeen pohtimiseen voi myös saada tukea. Päätöksenteossa auttaa, että tietää millaiset ovat vaihtoehdot ja niistä on kokemuksia. Päätöksenteossa voi siis tukea esimerkiksi vaihtoehtojen yhdessä pohtimisella ja niiden kokeilemisella.

Päätöksenteossa tukemisessa voi käyttää kaikkia ohjauksen ja tukemisen keinoja. Lisäksi päätöksen tekemisessä auttaa vaihtoehtojen ja niiden vaikutusten, hyvien ja huonojen puolien pohtiminen yhdessä. Päätöksenteossa voi auttaa myös valintojen teossa auttaminen.

Päätöksenteon tulos on ihmisen oma päätös. Päätös saattaa tuntua tukijan näkökulmasta väärältä ja joskus tukijalle saattaa tulla mieleen, että onko päätös oikeasti ihmisen oma päätös. Edellä mainitut ovat kuitenkin päätöksenteon liittyvää epävarmuutta, siksi päätöstä sekä siitä johtuneita asioita on hyvä sanoittaa ääneen, ihmiselle sopivalla tavalla. Päätöksentekoon kuuluu myös se, että ihminen ymmärtää jonkin ajan päästä tehneensä väärän päätöksen. Väärien päätösten tekemisen täytyy olla mahdollista, niistä voi syntyä merkittäviä oivalluksia.

 

Tuetun päätöksenteon -palvelu

Tuetun päätöksenteon –palvelu puuttuu vielä Suomesta, vaikka ihmisoikeussopimus sen perustamista vaatiikin. Palvelun perustaminen on siis erittäin ajankohtainen. Tuetun päätöksenteon -palvelulla voidaan tulevaisuudessa vähentää muiden ihmisten mielipiteiden vaikutuksia ihmisen päätöksiin ja vahvistaa ihmisen oikeustoimikelpoisuutta. Seuraavissa kappaleissa avaamme sitä, millaista tuetun päätöksenteon -palvelu voisi olla.

Tuetun päätöksenteon -palvelussa voidaan käyttää kaikkia ohjauksen, neuvonnan, päätöksenteon tuen tapoja. Palvelun erottaisi edellä mainituista velvoite käsiteltyjen asioiden ja päätösten dokumentoinnista.

Ihminen kertoo itse tarvitsevansa jonkin asian päättämisessä tuetun päätöksenteon -palvelua. Kun palvelu on hänelle myönnetty, hän voi miettiä ketkä ihmiset hän voisi ottaa mukaan tukijarinkiinsä. Ennen palvelun käyttöä ihmisen on hyvä miettiä kuka häntä voisi auttaa esimerkiksi näissä isoissa kysymyksissä:

  • Kuka tukee minua henkilökohtaisissa asioissa?
  • Kuka tukee minua terveyteeni liittyvissä kysymyksissä?
  • Kuka auttaa minua elämääni liittyvissä isoissa kysymyksissä kuten sen päättämisessä missä asun?
  • Kuka tukee minua oikeudellisissa kysymyksissä?
  • Kuka tukee minua raha-asioissa?

Ringin jäsenten asema sovitaan ja tunnustetaan sen muodostamisen jälkeen. Tukijaringissä on ensisijaisesti muita ihmisiä kuin palvelun käyttäjän läheisiä. Läheiset ovat kuitenkin erittäin tärkeää voimavara, kun tutustutaan ihmisen omaan tapaan kertoa mielipiteistään ja valinnoistaan.

Palvelun tuottamiseen liittyisi velvoite valintojen käsittelyn sekä päätösten dokumentoinnista. Dokumentoinnissa vastattaisiin näihin kysymyksiin:

  • mitä tietoa päätöksestä ja vaikutuksista on annettu?
  • miten tietoa on selkiytetty?
  • miten vaihtoehdoista on kerrottu tuetun päätöksenteon -palvelun käyttäjälle?
  • miten vaihtoehtoja on kokeiltu palvelun käyttäjän kanssa?
  • miten vaihtoehtojen seurauksia on mietitty palvelun käyttäjän kanssa?