Periaatteet päätöksenteon tukemiseen

Periaatteet päätöksenteon tukemiseen ja tuetun päätöksenteon toteuttamiseen ovat osa tukijan työkalupakkia.

Me kaikki ihmiset muodostamme mielipiteitä, teemme valintoja ja päätämme erilaisista asioista. Joskus me tarvitsemme tukea näihin asioihin. Se, että ei kykene muodostamaan mielipiteitä, tekemään valintoja tai päättämään asioista ihan itse ja yksin, ei tarkoita etteikö kykenisi päätöksentekoon. Se tarkoittaa sitä, että tarvitsee tukea siihen.

Tuella, jota päätöksentekoonsa saa on suuri merkitys. Taitava tukija suuntaa tuettavan huomion päätöksenteon kannalta tärkeisiin asioihin ja ohjaa olennaisen tiedon äärelle. Asiayhteyksien yhteinen tarkastelu auttaa tuettavaa näkemään asioiden eri puolia ja tämä puolestaan mahdollistaa tuettavalle oman perustellun mielipiteen muodostamisen.

Päätettäviä asioista ja tuen tarpeita on yhtä paljon, kun tuettavia ja päätöksiäkin. Kaikki tilanteet ovat omiaan ja kahta samanlaista on varmasti vaikea löytää. Periaatteet hyvälle tuelle ovat kuitenkin kaikkiin tilanteisiin sopivia. Periaatteita ovat ohjenuoria tukijalle silloin kuin tuettava tekee arkipäiväisempiä valintoja kuin isompia päätöksiä.

Periaatteista julkaisimme materiaalin, joka sisältää lisätietoja, esimerkkejä ja ohjeita tukijalle. Se on PDF-asiakirja nimeltään Periaatteet päätöksenteon tukemiseen ja tuetun päätöksenteon toteuttamiseen.

Tuettava

Teen itse päätöksiä ja toteutan niitä.

Tukija

Kunnioitan ihmisen omaa toimijuutta ja
mahdollistan sen toteutumisen.
Autan ihmistä toiminnan vaikutusten
ymmärtämisessä. Vaikutuksien
ymmärtämistä helpottavat tiedon lisäksi
asioiden kokeileminen ja tekeminen.

Tuettava

Päätän itse ja saan päätösten tekemiseen
itselleni sopivaa tukea, jos sitä tarvitsen.
Saan harjoitella runsaasti omien
päätösten tekemistä.

Tukija

Ajattelen, että kaikki pystyvät päättämään
sopivan tuen avulla. En päätä tuettavan
puolesta. Tuen ja rohkaisen ihmistä
valitsemaan itse.

Tuettava

Saan tukea sen verran ja niissä
tilanteissa kuin sitä tarvitsen.
Tukemisen tapa on tarpeisiini sopiva.

Tukija

Hallitsen erilaisia tapoja, joilla voin tukea
ihmisen päätöksentekoa. Mukautan tapaani
tukea tuettavan ihmisen tarpeiden ja
tilanteen mukaan. Varmistan, että tuettavan
ihmisen itse valitsemat ihmiset voivat myös
olla mukana. Nämä ihmiset ovat tuettavan
tahdon tulkitsemisen ja päätösten kannalta
tärkeässä osassa.

Tuettava

Teen oman tahtoni mukaisia päätöksiä.
Jos en vielä tiedä mitä tahdon, niin
tuki auttaa minua tunnistamaan tahtoni
ja mieltymykseni.

Tukija

Tutustun ihmiseen ja hänelle tärkeisiin
asioihin. Tuen ihmistä tekemään päätöksiä
hänen tahtonsa ja mieltymystensä
mukaisesti ja olen hänen puolellaan.
Tiedostan, että tahto ja mieltymykset ovat
usein tai joskus eri asia kuin ihmisen etu.
Olen mahdollisimman neutraali ja
puolueeton suhteessa päätettävään asiaan.

 

Tuettava

Saan tehdä oman tahtoni ja mieltymysteni
mukaisia päätöksiä. Myös niitä, jotka
tuntuvat muista ihmisistä vääriltä tai
huonoilta.

Tukija

Ajattelen, että ihminen saa tehdä
kaikenlaisia päätöksiä. Tiedostan, että
tahdon ja mieltymysten mukaiset päätökset
voivat olla eri asia kuin ihmisen edun
mukaiset. Tiedostan, että huonot tai väärät
päätökset voivat olla oppimisen kannalta
tärkeitä. Päätöksiä ja niiden seurauksia on
mahdollista pohtia etu- ja jälkikäteen.

Tuettava

Voin muuttaa mielipidettäni
ja päättää uudelleen asiasta.

Tukija

Tiedostan, että uuden tiedon ja
kokemusten kautta ihmisen mielipide
tai päätös voi muuttua.

Tuettava

Valitsen itse tukijani tai osallistun
tukijoiden valintaan.

Tukija

Huolehdin, että ihminen saa itse valita
tukijansa. Voin ehdottaa itseäni tai muita
päätöksenteon tukijaksi. Autan ihmistä
valitsemaan hänelle sopivat tukijat.

Tuettava

Voin kieltäytyä tuesta.

Tukija

Kunnioitan ihmisen mielipidettä ja halua
olla ottamatta tukea vastaan.
Pyrin ymmärtämään, miksi hän ei halua ottaa
tukea vastaan. Otan selvää, olisiko joku
toinen ihminen hänelle sopivampi tukija.

Tuettava

Minut kohdataan kunnioittavasti ja minusta
ollaan kiinnostuneita. Tulen kuulluksi ja saan
tukea omilla kommunikointitavoillani.

Tukija

Olen kiinnostunut ihmisestä, haluan
tutustua häneen ja ymmärtää hänen
mielipiteitään. Käytän tukiessani hänen
kommunikointitapojaan. Kohtaan ihmisen
arvostavasti ja yksilöllisesti. Olen hänen
luottamuksensa arvoinen.