Tuen tarpeita

Tukea voi tarvita monenlaisiin asioihin

Päivitämme tätä sivua.

Oletus on se, että ihminen itse kertoo mihin asioihin kokee tarvitsevansa tukea. Lisäksi on tilanteita, jossa ihminen ei itse huomaa hyötyvänsä tuesta. Ohjaus on toimintaa, jossa ihmistä autetaan huomaamaan tuen tarve ja siitä saatava hyöty. Ihmistä autetaan huomaamaan, kuinka tuki auttaa saavuttamaan tavoitteet, parantaa toimintakykyä ja kykyä toimia omatoimisemmin.

Tuen tarpeita on monenlaisia. Ihminen voi tarvita tukea esimerkiksi alla oleviin asioihin. Painamalla sanan kohdalta saat näkyviin tietoja ja joitain esimerkkejä aiheesta.

asioiden opetteluun liittyviä hyviä esimerkkejä

tiedon saavutettavuus ja ymmärrettävyys

Välillä ihmisten elämänpiiri on niin pieni, että sen takia ihmisillä ei ole varsinaisia vaihtoehtoja.

Käsittelliset monimutkaiset asiat ovat monelle vaikeita. Vaikeiden asioiden selkiyttäminen auttaa monia eteenpäin. Vaikeita asioita voi selkiyttää selkeän kielen, kuvien ja vaikka piirtämisen käytöllä.

Miten päästä osaksi yhteisöjä joissa on kaikenlaisia ihmisiä?

  • Yhteisen kommunikaatiotavan löytäminen.
  • Tuki kommunikaatioon.
  • Oman mielipiteen ja tahdon ilmaiseminen.
  • Yhdenvertainen kommunikaatio.

Näihin pitää saada aikaa ja tilaa.

Niitä pitää opetella ja harjaantua niihin.

Niihin pitää saada koulutusta ja tarvittaessa

valmennusta.

Esimerkkejä

 

Millaisia vaihtoehtoja minulla on?

Miten voisin kokeilla minulle sopivaa tapaa?

ihmisen pitää saada tukea läheisiltä, kun hän tekee valintoja ja suunnitelmia.Tavoite on, että hän osaa valita itse, tietää mitä haluaa elämässään tehdä. Tukijat auttavat ja tukevat kun ihminen suunnittelee elämäänsä. Tukijat antavat ihmiselle tietoa niin, että se on helppo ymmärtää.

Tukijat auttavat miettimään, millaisia seurauksia valinnolla on ja pohtimaan millaisia riskejä suunnitelmissa on.

Valintojen tekemisessä auttaa kun tietää mitkä ovat vaihtoehdot ja niistä on kokemuksia. Myös vaikeiden asioiden selvittäminen ja vaihtoehtojen mahdollistaminen helpottavat valintojen tekemistä.

Tukijat voivat auttaa ihmistä ymmärtämään, mitä hänen itse täytyy tehdä, että voi saavuttaa tavoitteensa. Jos esimerkiksi ihminen haluaa saada työpaikan, tukijat neuvovat, millaisin teoin ihminen pääsee eteenpäin. Osatavoitteita voisi olla vaikka työnhaun harjoittelu yhdessä ja haaveiden työhön tarvittavien taitojen ja koulutusten pohdinta ja edistäminen.

Tavoitteiden pilkkominen auttaa tavoitteiden saavuttamisessa. Tavoitteiden saavuttamisessa auttaa myös suunnitelmien tekeminen.

tukeminen on myös kokemusten pohtimista ja läpikäymistä.

Kaikkien ihmisten elämässäon joskus muutoksia. Etukäteen voi kokeilla asioita,jotka liittyvät muutokseen.

Muutos voi olla esimerkiksi sellainen, että ihminen aloittaa uuden harrastuksen. Silloin tukijat voivat tehdä ihmisen kanssa suunnitelman siitä, mitä pitää ottaa huomioon. Suunnitelma sitältää esimerkiksi, miten toimitaan, jos eteen tulee uusia, vaikeita tilanteita. Suunnitelmaan myös kirjoitetaan,kuinka pitkä aika muutokseen menee ja miten ihmissuhteet muuttuvat.