Tuen tarpeita

Tukea voi tarvita monenlaisiin asioihin, kuten omien tavoitteiden saavuttamiseen.

Tuen tarpeita on monenlaisia. Ihminen voi tarvita tukea esimerkiksi alla oleviin asioihin. Painamalla sanan kohdalta saat näkyviin tietoja ja joitain esimerkkejä aiheesta.

Kaksi tärkeintä asiaa uusien asioiden opettelussa lienevät toistot sekä ajan antaminen. Tässä Papunetin oppaassa (linkki avautuu uuteen välilehteen) on vinkkejä tukijalle.

Tukeminen on myös kokemusten pohtimista ja läpikäymistä. Yhdessä pohtimisella ja yhteisellä järkeilyllä voi helpottaa syiden ja seurausten ymmärtämistä.

Välillä ihmisten elämänpiiri on niin pieni, että sen takia ihmisillä ei ole varsinaisia vaihtoehtoja. Tukijan tehtävänä on mahdollistaa totuttujen vaihtoehtojen lisäksi muitakin vaihtoehtoja.

Kaikkien ihmisten elämässä tulee vastaan muutoksia. Etukäteen voi kokeilla asioita, jotka liittyvät muutokseen.

Muutos voi olla esimerkiksi sellainen, että ihminen aloittaa uuden harrastuksen. Silloin tukijat voivat tehdä ihmisen kanssa suunnitelman siitä, mitä pitää ottaa huomioon. Suunnitelma sisältää esimerkiksi, miten toimitaan, jos eteen tulee uusia, vaikeita tilanteita. Suunnitelmaan kirjataan, kuinka pitkä aika muutokseen menee ja miten ihmissuhteet muuttuvat.

Tuki muutoksiin ja siirtymävaiheisiin video löytyy Youtubesta (linkki johtaa Youtuben sivuille).

Päätösten tekeminen on joskus hankalaa. Päätöksenteossa voi tukea olemalla vuorovaikutuksessa, ohjaamalla ja antamalla neuvoja. Päätöksenteon tukemiseen olemme muotoilleet periaatteet. Löydät ne sivulta Periaatteet päätöksenteon tukemiseen.

Tukijat voivat auttaa ihmistä ymmärtämään, mitä hänen täytyy itse ja yhdessä muiden kanssa tehdä, että voi saavuttaa tavoitteensa. Jos esimerkiksi ihminen haluaa saada työpaikan, tukijat neuvovat, millaisin teoin ihminen pääsee eteenpäin. Osatavoitteita voisi olla vaikka työnhaun harjoittelu yhdessä ja haaveiden ja työhön tarvittavien taitojen sekä koulutusten pohdinta ja koulutukseen hakeutumisen edistäminen.

Tavoitteiden pilkkominen auttaa tavoitteiden saavuttamisessa. Tavoitteiden saavuttamisessa auttaa myös suunnitelmien tekeminen. Usein tukijan roolina on motivointi ja tavoitteesta ja suunnitelmasta muistuttaminen.

Tiedon puuttuminen ja tiedon vaikeaselkoisuus ovat isoja esteistä ihmisen osallisuuden toteutumisessa. Tiedon ja palveluiden saavutettavuudesta löydät lisätietoja esimerkiksi Tukiliiton tavoittelemista asioista (linkki avautuu uuteen välilehteen).

Ihmisen pitää saada tukea läheisiltä, kun hän tekee valintoja ja suunnitelmia. Tavoite on, että hän osaa valita itse, tietää mitä haluaa elämässään tehdä. Tukijat auttavat ja tukevat kun ihminen suunnittelee elämäänsä. Tukijat antavat ihmiselle tietoa niin, että se on helppo ymmärtää.

Tukijat auttavat miettimään, millaisia seurauksia valinnoilla on ja pohtimaan millaisia riskejä suunnitelmissa on.

Joskus on vaikea mielikuvitella kaikkia niitä vaihtoehtoja ja vaihtoehtoisia tapoja toimia mitä käsiteltävään asiaan liittyy. Millaisia vaihtoehtoja minulla on? Miten voisin tehdä asian toisin? Saattaa olla, että vasta kokeilemalla erilaisia vaihtoehtoja, löytyy se itselle sopiva tapa ratkaista jokin asia. Tukija voi auttaa kokeiluissa ja sopivan tavan löytämisessä.

 

Käsitteelliset monimutkaiset asiat ovat monelle vaikeita. Vaikeiden asioiden selkiyttäminen auttaa monia eteenpäin. Vaikeita asioita voi selkiyttää esimerkiksi selkeän kielen avulla, käyttämällä kuvia ja piirtämällä asioita.

Valintojen tekemisessä auttaa, kun tietää vaihtoehdot ja niistä on kokemuksia. Myös vaikeiden asioiden selvittäminen ja vaihtoehtojen mahdollistaminen helpottavat valintojen tekemistä.

Tuki valintojen ja suunnitelmien tekemiseen –video löytyy Youtubesta (linkki johtaa Youtuben sivuille).

Vuorovaikutustilanteissa ihmiset ovat kiinnostuineita toisistaan ja toisen viesteistä. Molemmilla on oma roolinsa tilanteissa. Ihminen voi tarvita tukea oman viestinsä välittämiseen ja roolinsa kehittymiseen näissä tilanteissa.

Tuen tarve voi liittyä yhteisen kommunikaatiotavan löytymiseen, kommunikointiin ja oman mielipiteen ilmaisuun.  Ihmisen pitää saada vuorovaikutustilanteisiin aikaa ja tilaa. Tilanteita pitää opetella ja niihin pitää harjaantua. Tilanteissa toimimista ja vuorovaikutusta voi harjoitella esimerkiksi asiantuntijan avulla.

Miten päästä osaksi yhteisöjä, joissa on kaikenlaisia ihmisiä? Yhteisöihin liittyminen ja yhteisöjen arvostettuna jäsenenä toimiminen lisäävät ihmisen osallisuuden tunnetta. Pyrkimys on, että ihmiset joilla on tuen tarve esimerkiksi kehitysvamman takia, liittyisivät osaksi niitä yhteisöjä, joissa on myös ihmisiä, joilla kehitysvammaa ei ole. Moni tarvitsee tukea sen miettimiseen minkälaisesta tekemisestä pidän ja mistä löytyy sellainen yhteisö, jossa samasta tekemisestä kiinnostuneet ovat.

Tuki lähiyhteisöihin liittymiseen –video löytyy Youtubesta (linkki johtaa Youtuben sivuille).