Asa-uria

Tietoa ja linkkejä Asa-uriasta.

ASA-uria

ASA-uriaan liittyy aina jonkin asteista kehitysvammaisuutta ja usein epilepsiaa sekä lieviä käyttäytymisongelmia. Oireiston vaikeusaste vaihtelee paljon myös vaikeamman ja lievemmän tautimuodon sisällä.

Sairaus voi hidastaa lapsen fyysistä kasvua ja kehitystä. Motorinen kehitys voi viivästyä tai olla selkeästi poikkeavaa ja liikkuminen on usein haparoivaa. Lasten puheenkehitys on myös viivästynyt. Joillakin lapsilla on dysfasiaa tai autismia. Käyttäytyminen voi olla impulsiivista ja keskittyminen lyhytjänteistä. Kouluiässä lapset tarvitsevat erityisopetusta.

Aikuiset ovat keskivaikeasti/ vaikea-asteisesti kehitysvammaisia. He tarvitsevat puutteellisten omatoimisuustaitojen vuoksi tukea asumiseensa ja päivätoimintaan. Epileptiset kohtaukset ja psykoosit saattavat liittyä aikuisilla taudinkuvaan.