Pieni tietopaketti kehitysvammaisuudesta

Tältä sivulta löydät pienen tietopaketin kehitysvammaisuudesta ja YK:n vammaissopimuksesta. Materiaali on suunnattu kouluille.

Tässä kerrotaan lyhyesti, miten kehitysvamma vaikuttaa ihmisen elämään. Lisää tietoa löydät tästä. Jokaisen kohdan jälkeen on kysymys, josta voitte keskustella ryhmässä.

Kehitysvamma tarkoittaa vaikeutta oppia ja ymmärtää uusia asioita. Käsitteelliset asiat kuten raha, aika ja kielikuvat voivat olla vaikeita kehitysvammaiselle ihmiselle. Uusia asioita voi oppia monella eri tavalla, esimerkiksi käytännön kautta. Jokainen oppii omassa tahdissaan ja on hyvä jossakin.

Missä asioissa sinä olet hyvä?

Suomessa on noin 40.000 ihmistä, joilla on kehitysvamma. Kehitysvamma on vain yksi ihmisen ominaisuuksista. Vanhemmat ja muut ihmiset sekä asuinpaikkamme vaikuttavat siihen, millaisia meistä tulee. Myös erilaiset elämäntapahtumat ja kokemukset vaikuttavat meihin. Kaikki ihmiset, niin kehitysvammaiset kuin vammattomat, ovat yksilöitä ja jokainen meistä on erilainen.

Mikä sinussa on erilaista kuin luokka- tai joukkuetovereissasi ?

Ennen kehitysvammaiset ihmiset elivät kovin erillään muista ihmisistä. Onneksi maailma muuttuu ja kehitysvammaiset ihmiset voivat elää nykyään paremmin osana omaa lähiyhteisöään. Kehitysvammaiset lapset ja nuoret voivat tänä päivänä käydä jo omassa lähikoulussaan, mutta on vielä erillisiäkin kouluja kehitysvammaisille lapsille ja nuorille.

Mikä on tilanne teidän koulussanne?

Kun ihmiset elävät paljon erillään, he eivät opi tuntemaan toisiaan. Silloin tulee helposti pelkoja ja ennakkoluuloja.

Miten erilaiset ja eri ikäiset ihmiset voisivat helpommin kohdata toisiaan arkipäivän tilanteissa?

Kehitysvammaisten ihmisten elämän tärkeät asiat ovat samoja kuin kaikilla muillakin ihmisillä. Jokaisella on oikeus käydä koulua ja opiskella, harrastaa, tehdä työtä, ystävystyä ja rakastaa. Jokainen meistä tarvitsee myös toisen ihmisen tukea – toiset enemmän ja toiset vähemmän.

Missä asioissa sinä tarvitset toisten tukea tai apua?

(lähde: Kehitysvammaisten Tukiliitto ry, Best Buddies -kaveritoiminta)

Mikä on YK:n vammaissopimus?

YK:n vammaissopimus täydentää muita YK:n ihmisoikeussopimuksia. Vammaissopimus korostaa, että vammaisilla ihmisillä on oltava samat oikeudet kuin muilla.

Vammaissopimuksen tärkein viesti onkin, että vammaisia ihmisiä ei saa kohdella eri tavoin kuin muita ihmisiä. (Sosiaali- ja terveysministeriö, Vammaisia tulee kohdella samalla tavalla kuin muita ihmisiä 2007, 4.)

Videosarjassa Jokainen valitsee unelmansa itse kehitysvammaiset ihmiset kertovat unelmistaan ja siitä, mitä he odottavat YK:n vammaissopimukselta. Jokainen unelma liittyy johonkin artiklaan.

Katso tasavertaiseen kaveruuteen liittyvä video tästä.

Katso yksi esimerkki lapsiperhetoiminnasta tästä.